Toon zoekbalkToon menu

Vakmanschap

Hoe krijg je werkplezier en word je succesvol?

Dit heb jij nodig van jouw organisatie
Werkplezier en succes in je werk gaan vaak samen. Professioneel werken (vakmanschap) betekent goed kunnen aansluiten bij behoeftes van cliënten. Zodat zij een fijn leven kunnen leiden. Voor het programma Begeleiding à la carte haalden we verhalen op van organisaties die daarin goed slagen. Eén van de lessen? Een veilige werkcultuur met ruimte voor leren en reflectie is daarin onmisbaar.


Waar begeleiders met plezier kunnen werken, wordt vaak goed gewerkt. Daarom heb jij ook dingen nodig van jouw organisatie. Wil je bijdragen aan een goede werkcultuur? Bekijk dan de kenmerken in dit artikel. Onder elk kenmerk vind je voorbeelden en inspiratie. Die kun je bijvoorbeeld tijdens een inspiratiesessie bespreken met jouw team en leidinggevende. Bekijk daarbij vooral wat goed bij jullie organisatie past.​

1. Reflecteren en leren

Reflecteren is onderdeel van goede zorg. Het staat niet voor niets als een voorwaarde in het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Bij reflecteren stel je de volgende vragen: Waarom deed ik dat zo? Was het goed? Kan het beter? Reflecteren kan alleen maar ook samen met collega's, cliënten en hun naasten.
Inspiratie om te reflecteren

Bekijk daarvoor het overzichtsartikel Reflecteren op lastige situaties? Dat doe je met deze 7 tips. Een van de tips gaat bijvoorbeeld over hoe je Bumpy Moments herkent. Dit zijn momenten waarin het lastig kiezen is wat te doen.


Aan de slag met de inzichtkaarten persoonsgerichte ondersteuning

Wat houdt persoonsgericht ondersteunen in? En wat zijn mogelijke verbeteringen? Daar helpen deze inzichtkaarten bij. Ze ondersteunen jou en je team om met elkaar in gesprek te gaan. 


Hoe zorg je voor een goede leercultuur?

Zorgorganisatie Ons Tweede Thuis deed daar veel ervaring in op. Zo ontdekten zij dat een open gesprek hierover aangaan goed werkt. Bijvoorbeeld door het organiseren van een leerlandschapsessie. Of bekijk hun Vitamine-D-boekje. Dit is een inspirerend boekje vol met prikkelend en creatieve opdrachten voor professionals, verwanten en cliënten samen. Door te doen ga je elkaar en elkaars kijk op situaties nog beter leren kennen.


Zicht krijgen op kwaliteit van zorg? 

Dan is het meten van cliënttevredenheid alleen niet voldoende.’ Dit zegt stafmedewerker kwaliteit Ans van Duivenboden van ’s Heeren Loo. De zorgorganisatie haalt daarom ook verhalen op in de vorm van filmpjes. Zo kunnen medewerkers echt mee-ervaren waar cliënten behoefte aan hebben.

Meer weten?


Hoe kom je van reflecteren tot leren?

Lees daarvoor het artikel Zo kom je van reflecteren tot leren. Bekijk vooral ook de tips in het kader 'Dit is nodig om te kunnen reflecteren in jouw organisatie'.


Hoe kom je van beheers- tot leercultuur?

‘t Kastheel (voorheen Stichting Ela) richt zich met name op moeilijk verstaanbaar gedrag. Maar ook bij andere groepen, is het belangrijk om een veilige leercultuur hebben. In het artikel Hoe kom je van beheers- tot leercultuur lees je wat er allemaal bij komt kijken.


2. Werken met een gezamenlijke manier van kijken

Waarom koos jij voor je vak? En geven die redenen nog steeds richting aan je handelen? Hoe zorg je daarvoor? Door het hier steeds weer over te hebben met je collega's en leidinggevenden, bijvoorbeeld in jullie casusbesprekingen. Ondanks de werkdruk is het belangrijk om hier tijd voor te maken en weer stil te staan bij jullie manier van kijken (visie).
Het visiespel

Hoe ziet goede zorg eruit? En hoe verwerk je hierin de mening van cliënten? Gemiva-SVG Groep speelt op dit soort vragen in met het visiespel. Het is voor en door cliënten ontwikkeld.


Goed weten waarom je iets doet

Zorgorganisatie Driestroom werkt met het Alledaags Geluksmodel. Projectleider Sascha van Stoffelen: 'Het Alledaags Geluksmodel werkt voor onze medewerkers als kompas. Het komt voort uit onderzoek onder bewoners en naasten. Naar wat werkt bij een betekenisvol en betrokken leven. Zo zijn ondersteuners altijd aan de slag met dingen die daaraan bijdragen.' Meer weten? Bekijk het artikel Alledaags Geluksmodel: 'Een gelukkig leven is de focus'.


Werken vanuit een visie bij moeilijk verstaanbaar gedrag

Het normale leven mogelijk maken voor mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Dat is het doel van de methode Triple-C. Maar toepassing van Triple-C lukt niet goed als je niet stilstaat bij ‘Waarom doen we wat we doen’. Dat begint met onderzoeken welke visie en waarden er achter gewoontes in jouw organisatie zitten. Bekijk de publicatie Een beetje Triple-C werkt niet. Hoe voer je Triple-C betekenisvol in?. Meer weten over de toepassing van Triple-C? Bekijk het artikel Triple-C: focus op menswaardigheid in plaats van probleemgedrag.


De voordelen van een gezamenlijke visie

Stichting BONT heeft een wachtlijst voor begeleiders. Hun geheim? Iedereen staat achter de visie en werkt daar ook naar.


3. Zeggenschap over je werk

Wanneer jij je gehoord voelt, raak je je betrokken. Invloed op je eigen werk, maakt werken leuker. En dat heeft weer effect op cliënten. Zij zien dat jij de ruimte krijgt om te doen wat nodig is in het moment. Dat kan steeds weer iets anders zijn. Steeds kunnen aanpassen is belangrijk om aan te kunnen sluiten bij behoeftes van cliënten. Tegelijkertijd krijg je ondersteuning wanneer je er even niet uitkomt. Bijvoorbeeld doordat er voldoende tijd is voor overleg met collega's. Dat laatste vraagt trouwens ook om een veilige cultuur.
Vertrouwen krijgen van je leidinggevende

Bij WonenPlus sluiten begeleiders goed aan bij behoeftes van bewoners. Bijzonder is dat het management ook goed aansluit bij de behoeftes van de professionals. Zo vertelt bestuurder Wil Linssen: 'We laten professionals zoveel mogelijk hun eigen werk bepalen. Zij kunnen dat het beste doen omdat zij dicht bij de cliënten staan.' Bekijk het artikel Zorgbestuurder Wil Linssen over het grote geheim achter WonenPlus.


Kunnen doen waar je blij van wordt

Stichting BONT sluit echt aan bij de motivatie van medewerkers. Zo organiseren zij bewustwordingsavonden. Iedere keer behandelen zij een ander thema. De avonden zijn niet verplicht. Toch is de opkomst altijd groot.Lees het artikel Wij hebben een wachtlijst voor begeleiders.


Verminderen regeldruk

Als zorgverlener ben je veel tijd kwijt aan het invullen van formulieren en checklists. Kostbare tijd, die je liever aan de cliënt besteedt. Deze administratieve taken zorgen voor een hoge werkdruk en zijn niet goed voor het werkplezier. Bekijk het themadossier Verminder regeldruk voor informatie, tips en voorbeelden.


Goed uitgerust kunnen werken

In de gehandicaptenzorg kan je veel werkstress ervaren. Bijvoorbeeld doordat er te weinig collega's zijn. Toch is het belangrijk om ook af en toe onbereikbaar te zijn. Door rust te nemen, kun je daarna juist weer je werk beter doen. Bekijk daarvoor de brochure Recht op onbereikbaarheid van de FNV.


4. Invloed op processen voor verbetering, onderzoek en beleid

Als professional heb je veel kennis uit de praktijk. Die kennis is onmisbaar. Jij weet immers wat er leeft bij cliënten en naasten. Samen met cliënten en naasten zelf natuurlijk. Steeds ga je daarvoor met anderen na: 'Leidt deze verbetering, dit beleid en onderzoek echt tot een fijner leven bij de cliënt?' Het is daarom belangrijk dat jij als professional invloed hebt. Denk bijvoorbeeld aan invloed op processen voor verbetering. Of het aannemen van nieuwe medewerkers. Of hoe jullie een nieuwe methodiek toepassen. Je kunt er zelfs voor kiezen om mee te doen aan onderzoek.
Invloed op verbeteringen

Hoe verbeter je een intakeproces? Zorgorganisatie Dichterbij ging daarvoor samen aan de slag met medewerkers, naasten en cliënten. Zij maakten daarbij gebruik van waarderend onderzoek. Hierbij vraag je mensen naar wat goed heeft gewerkt in het verleden. Dat werkt heel motiverend. Bekijk het artikel Deze manier van werken willen we borgen in alles wat we doen.


Invloed op aannemen van nieuwe medewerkers

Als professional weet je hoe belangrijk de mening is van cliënten. Willen jullie een nieuwe begeleider aannemen? Kijk dan of je de sollicitatie samen met cliënten kunt doen. De zorgorganisatie SDW ontwikkelde daarvoor de toolkit Op zoek naar de ideale begeleider. Het bevat een stappenplan met uitleg, tips en hulpmiddelen.


Invloed op de toepassing van een methodiek

Alliade (voorheen Talant) wil graag dat de organisatie het basisbegeleidingsmodel BRAVO! goed toepast. Daarbij werken ze heel goed samen met begeleiders. Onderzoeker Maaike Baron: 'We hebben drie teams laten kennismaken met BRAVO. We zien de begeleiders hierin als mede-onderzoekers. We vragen aan hen wat ze nodig hebben zodat BRAVO! ook echt onderdeel wordt in hun gesprekken met mensen met een beperking en hun naasten?' Bekijk het artikel Model BRAVO! wijst aan wat belangrijk is in de begeleiding.


Invloed op onderzoek

In het artikel Participatief onderzoek: Echt voor en met de praktijk leggen twee onderzoekers uit wat het precies inhoudt. In participatief onderzoek werken onderzoekers nauw samen met mensen in de praktijk. Onderzoekers kunnen zo namelijk makkelijker kennismiddelen ontwikkelen. Kennismiddelen die echt bijdragen aan jouw werk.


Over Begeleiding à la carte

In het tweejarige vernieuwingstraject Begeleiding à la carte deelden aanbieders van gehandicaptenzorg hun praktijkervaringen in persoonsgerichte zorg. Zij stellen daarmee hun praktische kennis beschikbaar voor de hele sector.

 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.