Niet-aangeboren hersenletsel (NAH): een lesbrief met basisinformatie

NAH Lesbrief

Hogeschool Windesheim Flevoland heeft in een werkplaats van Kennisplein Gehandicaptensector een lesbrief ontwikkeld met basisinformatie over niet-aangeboren hersenletsel.

Wat is niet-aangeboren hersenletsel (NAH)?

In Nederland hebben naar schatting 650.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te maken. Er is dan ook steeds meer behoefte aan basiskennis over de oorzaken en gevolgen van NAH en over hoe je hersenletsel kunt signaleren.

In deze lesbrief staat alle benodigde basisinformatie over NAH. Door de deskundigheid van professionals over NAH te bevorderen kan de kwaliteit van zorg voor mensen met NAH en hun naasten verbeteren.

De lesbrief is gratis als geheel te downloaden of per hoofdstuk.

Download de lesbrief 'NAH: oorzaken, gevolgen, signalen en zorg' (download de pdf)

Download de informatie per hoofdstuk

Tips voor wijkprofessionals

Over de tot standkoming van 'NAH; oorzaken, gevolgen, signalen en zorg'

Dit product is samengesteld door Windesheim Flevoland en voortgekomen uit de Werkplaats “De cliënt in zijn kracht – actieve ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel”. De werkplaats is verbonden aan de onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat en mogelijk gemaakt door het Kennisplein Gehandicaptensector.

K Jurrius

Alles uit deze opgave mag onder vermelding van de bron worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden ten behoeve van deskundigheidsbevordering over niet-aangeboren hersenletsel zonder commerciële doeleinden. Voor alle overige gebruiksdoelen moet contact worden opgenomen.

 

Deel deze content

Deze website gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.

Meer weten...