Toon zoekbalkToon menu

Eerste geleerde lessen

Het lerende netwerk Vakmanschap kwam op 4 oktober voor het eerst samen. Lees meer over de geleerde lessen van de deelnemers.

Boeien en binden personeel

De deelnemers aan het lerende netwerk presenteren kort hun ideeën aan elkaar. ‘Het boeien en binden van personeel is voor ons allemaal een grote uitdaging,’ vertelt Lianne van Genugten van het collectief Kleinschalig Volwaardig. ‘In ons project gaan we samen aan de slag met strategisch personeelsbeleid. Op dit moment zijn we bezig met het formuleren van onze probleemstelling.’

Moeilijk verstaanbaar gedrag 

Een andere presentatie is van Madelon Sijsenaar van de Hartekamp Groep. Ze vertelt dat veel bewoners van de Hartekamp Groep moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. ‘In combinatie met de krappe arbeidsmarkt, leidt dat tot een verzwaring van de zorg. Om te voorkomen dat onze teams onderuitgaan of dat de zorg eronder lijdt, willen we een supportteam opzetten. Dit team van ongeveer zes fte kan tijdelijk extra ondersteuning bieden, bijvoorbeeld als er een nieuwe bewoner komt met een complexe zorgvraag.’

Bijeenkomst lerende netwerk Vakmanschap
Onbewust onbekwaam 

‘We willen ons Triple C-model doorontwikkelen naar een Triple C-werkplaats voor medewerkers en organisaties,’ vertelt Remco Gillisen van ASVZ. ‘We merken dat veel mensen onbewust onbekwaam zijn op dit gebied. Dus met trainingen, casuïstiek en intervisie willen we zorgen dat dat verandert. We zijn nu aan het kijken hoe we dat gaan doen en hoe we gecertificeerd kunnen raken.’

Morele reflectie

Diana Rodenburg van Siza hield haar verhaal ook namens organisaties de HAN, BPSW, Pluryn en Zozijn: ‘Werken in de VG-sector is boeiend maar ook uitdagend. Professionals moeten vaak morele beslissingen nemen. Het is belangrijk dat zij kunnen reflecteren op die beslissingen. Om morele reflectie op de werkvloer te bevorderen, willen we een effectief lerend netwerk vormen. Ook willen we met dit netwerk zorgen voor een opwaardering van het werk in de VG-sector.’

Ervaringsdeskundigen 

Op de bijeenkomst was tenslotte ook aandacht voor het samenwerken met ervaringsdeskundigen. Meer weten? Lees dan het artikel Samenwerken met ervaringsdeskundigen met tips en aandachtspunten. 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.