Toon zoekbalkToon menu

John Rietman over de praktische waarde zorgtechnologie

Toepassing van zorgtechnologie kan grote voordelen hebben voor cliënten en zorgaanbieders. Voor een succesvolle implementatie moet je echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen, stelt John Rietman. Hij  ondersteunt als adviseur bij Vilans vanuit de Innovatie-impuls zorgaanbieders in de gehandicaptensector hierbij.
John Rietman - adviseur zorgtechnologie
John noemt twee sleutelfactoren voor succesvolle implementatie van zorgtechnologie: waarde en voorwaarden. 'Oplossingen moeten waarde toevoegen in die zin dat ze cliënten, medewerkers en vrijwilligers voordeel opleveren of nadelen voor ze oplossen. En dat vraagt allereerst vraagverheldering samen met cliënten, naasten en medewerkers.'

Vervolgens moeten die oplossingen aan bepaalde voorwaarden voldoen: ze moeten technologisch goed zijn, bruikbaar en betaalbaar en de context moet meewerken. John: 'Slimme sensoren in een woonvorm vragen bijvoorbeeld om voldoende WiFi-dekking. Maar de grootste uitdaging is natuurlijk om van de inzet van zorgtechnologie iets gewoons te maken dat ook gebruikt wordt.'

Ondersteuning uitrol zorgtechnologie

John zegt dat zorgaanbieders enthousiast reageren op de ondersteuning die de Innovatie-impuls hen biedt in het implementeren van zorgtechnologie. 'Wat ik er heel goed aan vind, is dat de waarde duidelijk het uitgangspunt is. De Innovatie-impuls gaat uit van het perspectief van de cliënt en zijn naaste. Mensen zijn alleen bereid zorgtechnologie te omarmen als ze zien dat die hen echt iets biedt en als ook is voldaan aan de voorwaarden om daar optimaal gebruik van te kunnen maken.'

De afdeling ICT kan daarbij een ondersteunende rol vervullen, door mee te denken vanuit het technologisch perspectief. 'Een heel mooi voorbeeld van die ondersteunende rol zag ik bij een zorgaanbieder die slimme sensoren wilde toepassen om cliënten meer bewegingsvrijheid te geven', vertelt John. 'De coördinator van de ICT-afdeling stelde een document op over de zaken die vanuit ict-perspectief op orde moesten zijn om tot een succesvolle implementatie te komen én voor de praktijksituatie in het verlengde daarvan. Hij heeft zich ook maximaal ingespannen om alle dingen te regelen waarvoor zijn afdeling verantwoordelijk is. Gelukkig zien we die betrokkenheid steeds vaker.'

Dit artikel verscheen ook in ICT&health 1, 2020 

Innovatie-impuls

De Innovatie-impuls is onderdeel van het VWS-programmma Volwaardig leven. Vilans en Academy Het Dorp voeren dit project samen uit. Het is gericht op toepassing van bestaande zorgtechnologie die in de ogen van cliënten of naasten echt waarde toevoegt en hen ondersteunt.
Lees verder


Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.