Toon zoekbalkToon menu

Tip: gebruik het RASCI Model voor implementatie van technologie

‘Pas je het RASCI Model goed toe, dan helpt het om het besluitvormingsproces binnen een organisatie te verbeteren. Daarnaast vergroot het de betrokkenheid en de kwaliteit van de communicatie.’ Dit zeggen Programmamanager Zorginnovatie Joël Bax van De Profila Zorggroep en Innovatie-impuls-adviseur Simone Heilijgers. Zij vertellen hoe het model helpt bij een succesvolle implementatie.


De Profila Zorggroep doet mee aan de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG) om te kijken hoe technologie de kwaliteit van het leven van hun cliënten kan vergroten. Simone begeleidt de Profila Zorggroep bij het implementatieproces: ‘We hebben een aantal gesprekken gevoerd met gedragsdeskundigen, managers, cliënten en medewerkers. Deze leidden tot een zorginhoudelijk vraagstuk dat we vanuit de behoefte van de cliënt hebben geformuleerd. Cliënten willen graag meer sociale activiteiten met medebewoners, omdat zij op die manier meer in beweging komen en zich minder eenzaam voelen. ‘

Implementatie = eerst zorgen voor draagvlak

‘Met het RASCI Model kun je effectief knelpunten oplossen. Dit helpt niet alleen het implementatieproces, maar komt ook de algehele samenwerking binnen een organisatie ten goede.’ Joël Bax

Het starten vanuit een zorginhoudelijk vraagstuk is een goed vertrekpunt. ‘Zo’n implementatieproces is meer dan het enkel inzetten van technologie,’ vertelt Joël. ‘Het is belangrijk dat je goed aansluit bij de cliënt en de medewerker. Als de medewerker niet gelooft in de meerwaarde van de technologie, wordt het ook lastig voor de cliënt. Je moet echt zorgen voor draagvlak en deskundigheid binnen de organisatie. Dit zorgt voor een stevig fundament waar je op door kunt ontwikkelen.’

Wat is het RASCI Model?

Voor de Profila Zorggroep is het RASCI Model echt van toegevoegde waarde gebleken. Het is een middel om de rollen en verantwoordelijkheden van een project overzichtelijk weer te geven. Je maakt daarbij gebruik van twee assen. Op de ene as laat je in chronologische volgorde zien welke activiteiten en resultaten je wilt implementeren. Denk hierbij aan activiteiten als vraagverheldering, het in kaart brengen van wat er speelt binnen een organisatie (context) en wat de mogelijkheden zijn op het gebied van ICT. Op de andere as breng je het ‘wie doet wat’ in kaart. Met de letter R (responsible) geef je bijvoorbeeld aan dat de gedragskundige verantwoordelijk is voor de gedragskundige aspecten van de zorg. Met de letter C (consulted) geef je aan dat je met de cliënt en naaste in gesprek gaat voordat iets ingevoerd wordt. Hieronder zie je een ingevuld voorbeeld.

rasci matrix

Snel zien wie waarvoor verantwoordelijk is

Joël: ‘Als je het RASCI Model goed gebruikt, kan het eigenaarschap en betrokkenheid creëren. Het geeft veel rust en duidelijkheid als de betrokkenen weten wie waar verantwoordelijk voor is en wie waarover moet worden geïnformeerd. Ook maakt het meteen verbeterpunten in het besluitvormingsproces zichtbaar. Als twee mensen bijvoorbeeld de A van eindverantwoordelijke krijgen voor één taak is dat een knelpunt dat je kunt bespreken. Daarnaast maakt het samen invullen van zo’n model dat mensen gemotiveerd raken om vooral het goede te willen voor de cliënt.’

Zo pas je het RASCI Model goed toe

Dit zijn de tips van Simone en Joël:

 1. Houd het RASCI-overzicht simpel

  Ga bijvoorbeeld niet te veel activiteiten op detailniveau beschrijven. Zo krijg je te veel A4’tjes. Houd het leesbaar, overzichtelijk, laagdrempelig en bruikbaar. Beschrijf alleen de hoofdlijnen. Zorg dat het op een A4’tje past.

 2. Zie het model echt als groeimodel

  Pas op voor hokjesdenken. De activiteit die vandaag bij iemand past, kan morgen niet meer passen. Mensen en processen zijn altijd in ontwikkeling.

 3. Blijf het model bijwerken

  Houd het actueel. Gebruik het periodiek in vergaderingen zodat je kunt aanvullen en wijzigen.

 4. Denk niet dat je met een ingevuld model het implementatie-proces goed geborgd hebt

  Daar is meer voor nodig. Blijf aanvullende vragen stellen. Is iedereen nog comfortabel in zijn/haar rol? Heeft iedereen alles wat nodig is om zijn/haar rol goed te vervullen? Of is daar meer voor nodig?

Kijk voor meer informatie op rascimethode.nl.

Complexe samenwerking inzichtelijk maken

Voor een succesvolle implementatie is het creëren van betrokkenheid heel belangrijk. ‘Je moet namelijk medewerkers van veel verschillende afdelingen betrekken’, legt Simone uit. ‘Denk hierbij ook aan managers, ICT-medewerkers en communicatiemedewerkers.’ Het RASCI Model helpt dan ook om een complexe samenwerking inzichtelijk te maken. Simone vervolgt: ‘Wel is het belangrijk dat je niet te veel op het model gaat leunen. Zo van: “We hebben dit nu ingevuld, dit is geregeld.” Mensen moeten hun eigenaarschap ook zelf in de gaten houden. Bijvoorbeeld door na te blijven gaan of de verantwoordelijkheden die ze krijgen toebedeeld, ook passen bij hun rol. Het is dus niet zo dat je met een aantal vinkjes het implementatieproces hebt geborgd.’

Snel overzicht krijgen

Daarnaast helpt het RASCI Model ook bij het kijken in helikopterview. ‘Je ziet bijvoorbeeld vrij makkelijk of een medewerker niet te veel werk heeft’, verduidelijkt Joël. ‘Ook kun je snel zien of de formatie bijvoorbeeld realistisch is en waar je nog versterking op nodig hebt. Ook qua communicatieprocessen geeft het helderheid. Als iemand veel mensen moet informeren of raadplegen, kan dat ook voor te veel vertraging zorgen. Het model maakt snel inzichtelijk wat je nog kunt verbeteren.’

De volgende stap voor Profila

Onder andere het RASCI Model heeft ervoor gezorgd dat het implementatieproces goed loopt bij de Profila Zorggroep. Momenteel zijn zij dan ook klaar voor de volgende stap: in kaart brengen welke technologie kan inspelen op de ondersteuningsvraag van hun cliënten.

Over de Innovatie-impuls

Binnen de gehandicaptenzorg bestaan al veel mooie initiatieven op het gebied van technologische innovatie. Met de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG) van het programma Volwaardig leven wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het voor cliënten en zorgverleners gemakkelijker maken om technologie toe te passen. Vilans en Academy Het Dorp coördineren het programma en voeren het uit. Daarbij ondersteunen adviseurs, experts en veldspecialisten.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]