Toon zoekbalkToon menu

Terugblik congres Volwaardig leven 2020

Tijdens het online Volwaardig leven congres 2020 hoorde je wat het afgelopen jaar is gedaan en hoe we verder gaan met de zeven projecten van Volwaardig leven: Begeleiding à la carte, talentontwikkeling, Innovatie-impuls, vakmanschap, complexe zorg, cliëntondersteuning en naasten.

Van de lezingen zijn video-opnames gemaakt, zodat je ze eenvoudig terug kan kijken. Ga naar het YouTube kanaal  van het Kennisplein gehandicaptensector en bekijk op je gemak alle video's terug van het congres. Vergeet jezelf niet te abonneren op ons kanaal om op de hoogte te blijven.
Bekijk de video's van de andere projecten: Talentontwikkeling, Naasten in beeld, Vakmanschap, Ervaringsleren, Innovatie-impuls, Cliëntondersteuning en complexe zorg: Netwerkgids.


Programma

Wij hebben de lezingen en video's met linkjes in onderstaand programma verwerkt. Ga naar het dagdeel waar je iets van wilt terug kijken. Daar zie je alle video's en PDF bestanden van de presentaties. Zo kan je alles op jouw gemak terug kijken.
Dinsdagochtend 24 november - projecten Talentontwikkeling en Vakmanschap 

Plenair welkom

De dagvoorzitter Gijs Wanders en co-host Herma van Impelen lichten de twee projecten Talentontwikkeling en Vakmanschap toe die dinsdagochtend centraal staan.Talentontwikkeling
Talentontwikkeling kan op vele manieren, bijvoorbeeld door een nieuwe hobby te ontdekken of naar een baan toe te groeien. Het kan ook gaan om het inzetten van je eigen ervaringen of om jezelf kenbaarder maken. Tijdens de lezingen en dialoogsessies wordt ingegaan op de resultaten die zijn geboekt in de trajecten Naar de top!, Sterk in het onderwijs en Van dagbesteding naar werk.

Vakmanschap
Met het onderdeel Vakmanschap wordt ingezet op goed toegeruste professionals in de gehandicaptenzorg, die trots zijn op hun vak. Daarbij is ook aandacht voor de aansluiting van het onderwijs op de praktijk. Daarmee zijn de sessies Vakmanschap vooral interessant voor (aankomend) zorgprofessionals. Enkele van deze sessies zijn bedoeld voor cliënten en naasten. Zij krijgen in deze sessies voorrang bij het deelnemen aan de dialoog.

Keynote

 

Dialoog

01. Dagbesteding als leerwerkplek
Een live sessie over mensen met een beperking die tijdens de dagbesteding een praktijk-leertraject volgen. Aangetoond is dat deze aanpak werkt en zelfs heeft geleid tot uitdagend werk en/of een betaalde baan.  Daarom ontwikkelt de Academie voor Zelfstandigheid in opdracht van de overheid drie nieuwe praktijkopleidingen voor de dagbesteding. 
Door: Aart Bertijn (VGN), Isabel Verleun (Academie voor zelfstandigheid) en Renate Wieringa (Cordaan)
Project: Talentontwikkeling 
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals, staf en beleid

 

02. Naar de top!
Maak kennis met zelfontplooiing en talentontwikkeling en raak geïnspireerd om hiermee aan de slag te gaan. De Vereniging LFB laat je kennismaken met verschillende interactieve werkvormen die zijn ontwikkeld in ‘Naar de top!’. Dit traject is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving en wordt bij zorgorganisaties aangeboden. 
Door: Joost Blommendaal en Ellis Jongerius (LFB)
Project: Talentontwikkeling
Voor wie: cliënten, naasten en ervaringsdeskundigen

 

03. Samenwerken aan talent
Het ontwikkelingstraject ‘Naar de top!’ is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en hun omgeving en wordt aangeboden bij zorgorganisaties. Hierin gaat het om talentontwikkeling, persoonlijke groei en samenwerken in de driehoek. Online word je uitgenodigd om mee te doen aan een paar werkvormen en kleine opdrachten. Houd daarom pen en papier bij de hand.
Door wie: Jacqueline Moelands en Sagar Marhe (LFB)
Project: Talentontwikkeling 
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals

 

04. STERK in onderwijs: Hoe ziet een dag op een STERKplaats eruit?
De Vereniging LFB geeft een kijkje in de keuken van een STERKplaats in het onderwijs. In zo’n STERKplaats kunnen mensen met een verstandelijke beperking worden opgeleid tot ervaringsdeskundige. 
Door wie: Marjolijn van Batenburg, Frank Dijkstra, Mycha Kilian, Tess Pijnenburg, Jane van Geenen, Rob Jacobs en Jaheed Andishmand (LFB)
Project: Talentontwikkeling
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals

 

05. Denk mee over interprofessioneel keuzeonderwijs!
Veel verschillende professionals zijn betrokken bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking die ook een complexe zorg- en ondersteuningsvraag hebben. Dit vraagt om geïntegreerde kennis en vaardigheden van professionals. Daarom heeft de Hanzehogeschool Groningen nieuw keuzeonderwijs ontwikkeld. Een bijvak waar mét en ván elkaar wordt geleerd door interprofessioneel samen te werken met studenten op mbo-, hbo- en wo-niveau. Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Dinette van Timmeren (docent Hanzehogeschool Groningen)
Project: Vakmanschap
Voor wie: zorgprofessionals, staf en beleid

 

06. Palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking
Is palliatieve zorg mogelijk in een groep waar mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag wonen? En zo ja, wat hebben de begeleiders dan hiervoor nodig? Na een korte inleiding en casus ga je met de andere deelnemers in gesprek. Welke ervaringen zijn er? Wat zijn goede voorbeelden? En welke vragen leven er nog over palliatieve zorg?  
Door wie: Sandra de Wit (V&VN-VGZ)
Project: Vakmanschap
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals en staf en beleid

 

Lezing

07. STERK in onderwijs
'STERK in onderwijs' verbindt onderwijsinstellingen en LFB-STERKplaatsen aan elkaar. In deze STERKplaatsen kunnen mensen met een verstandelijke beperking worden opgeleid tot ervaringsdeskundige.
Video bekijken
Door wie: Hélène Hooft (LFB)
Project: Talentonwikkeling
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals, staf en beleid

 

08. Gelijkwaardig samenwerken: Hoe doe je dat?
In deze lezing geeft de vereniging LFB uitleg over hoe je gelijkwaardig samenwerkt met mensen met een beperking.
Door wie: Hettie Dersjant en Milan Dorreboom (LFB)
Project: Talentontwikkeling
Voor wie: ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals, staf en beleid

 

09. Kennis is de basis voor kwaliteit
Wat doet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de kennis in de langdurige zorg te versterken?
Video bekijken
Door wie: Anno Pomp (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
Project: Vakmanschap
Voor wie: zorgprofessionals, staf en beleid

 

10. Inschakelen van mensen met een EMB
Mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) staan vaak aan de zijlijn van hun eigen leven. Terwijl ze heel veel zelf kunnen. Wat maakt nu dat hun mogelijkheden onvoldoende worden benut? Wat vraagt het van ons om mensen met een EMB echt deelnemer te laten zijn van hun eigen leven? Zelf doen, meedoen, mens zijn!
Door wie: Lot de Swart (Estinea)
Project: Vakmanschap
Voor wie: cliënten, naasten en zorgprofessionals

 

11. Kennisontwikkeling en –deling in de complexe zorg
Hoe kunnen we kennis in de gehandicaptenzorg organiseren en verder ontwikkelen? Met als doel dat kennis ook echt bij de professional terechtkomt? Hieronder ligt ook de vraag ‘Wat is persoonsgerichte zorg?’ Beide vragen komen aan bod in deze lezing.
Video bekijken
Klik hier om de presentatie te downloaden. 
Door wie: Gera van der Woude en Marion Kersten (VGN)
Project: Complexe zorg
Voor wie: zorgprofessionals, staf en beleid
 

Afsluiting dinsdagochtend

 


Dinsdagmiddag 24 november - projecten Begeleiding à la carte en Algemeen

Plenair welkom

De dagvoorzitter Gijs Wanders en co-host Saskia Stout lichten de twee projecten Begeleiding à la carte en Algemeen toe die dinsdagmiddag centraal staan

.

Begeleiding à la carte
Voor het vernieuwingstraject Begeleiding à la carte hebben we met medewerkers, mensen met een beperking en hun naasten vernieuwende voorbeelden en ideeën verzameld over persoonsgerichte zorg. Deze voorbeelden en ideeën zijn verder uitgewerkt met hulp van een coach. In de lezingen en dialoogsessies zullen deelnemers de eerste resultaten daarvan laten zien. Enkele van deze sessies zijn vooral bedoeld voor zorgprofessionals of cliënten. Zij krijgen in deze sessies voorrang bij het deelnemen aan de dialoog.

Algemeen
Het programma Volwaardig leven heeft vele raakvlakken met actuele ontwikkelingen in de langdurige zorg. In de sessies Algemeen komen verschillende voorbeelden aan bod, zoals methodieken of belevingsleren. Hier bieden we je ook de mogelijkheid om met de klankbordgroep Volwaardig leven in gesprek te gaan!

Keynote

Dialoog

12. Reflectielab: Jouw manier van doen
In deze workshop onderzoek je hoe je de dingen doet en waarom je ze doet. Zo word je je bewust van je eigen normen en waarden. Jouw normen en waarden kunnen weer botsen met die van anderen waardoor er momenten kunnen ontstaan van onbehagen: ‘bumpy moments’. Met actieve werkvormen leer je ‘bumpy moments’ herkennen en ermee om te gaan.
Door wie: Maaike Hermsen en Sanne Gruyters (HAN), Diana Rodenburg (SIZA) en Jolanda Winters (BPSW) 
Project: Begeleiding à la carte
Voor wie: zorgprofessionals

 

13. Aan de slag met sociaal gewaardeerde rollen
Wat levert het op om vanuit sociale rollen te werken? In deze workshop ontdek je dat onder andere door je in iemand anders te verplaatsen. Hierbij ga je uit van zijn/haar interesses, talenten en kwaliteiten. Je leert de kenmerken van een gezonde sociale rol, gaat daarmee aan de slag, wisselt ervaringen uit en krijgt hierop feedback. Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Jack Vermeulen (Pameijer) en Jeanny Engels (Vilans)
Project: Begeleiding à la carte
Voor wie: zorgprofessionals

 

14. Klein denken en gewoon doen; samen zorgen voor oplossingen
In deze workshop nemen we je mee in de opgedane ervaringen en inzichten over vernieuwende ideeën van persoonsgerichte zorg van een aantal organisaties die deelnemen aan Begeleiding à la carte. Zij houden zich daarbij vooral bezig met het thema ‘Meedoen en activering’. Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Tamara Streng (Vilans), Susanne Duijndam, Dominique Roode, Bert Ramakers en Erwin Pfeiffer
Project: Begeleiding à la carte
Voor wie: naasten, zorgprofessionals, cliënten, ervaringsdeskundigen, staf en beleid, overig

 

15. Wat vertel je mij? Werken met verhalen in persoonsgerichte zorg
Iedere organisatie heeft een eigen vraagstuk en ieder vraagstuk vraagt om een creatieve oplossing. Verhalen kunnen hierin een mooie rol vervullen. Klik hier om de pdf van deze workshop te openen.
Door wie: Martijn Simons (Vilans) en zorgorganisatie Van Boeijen
Project: Begeleiding à la carte
Voor wie: naasten, zorgprofessionals, cliënten, ervaringsdeskundigen, staf en beleid, overig

 

16. In gesprek met de klankbordgroep Volwaardig leven
Vier keer per jaar praat de klankbordgroep Volwaardig leven met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het programma Volwaardig leven. Wat wil jij als cliënt, naaste of zorgprofessional aan deze klankbordgroep meegeven? Bekijk de video.
Door wie: Herma van Impelen (voorzitter), Miranda Wesselink en andere klankbordgroepleden Miranda van der Hout, Andries Lever en Peter Molenkamp
Project: Algemeen
Voor wie: cliënten, naasten, zorgprofessionals en staf & beleid

 

17. Een goed leven. Hoe bepaal je wat iemands wensen en dromen zijn?
Een goed leven betekent voor iedereen iets anders. Waar wordt iemand echt blij van? Hoe kom je achter iemands wensen en dromen? Pluryn neemt je mee op ontdekkingsreis om uit te vinden wat bijdraagt aan een goed leven.
Door wie: Juul Smarius (Pluryn), Inge Oomen van de Brink, Paul van den Oudenalder (ervaringsdeskundige) en Inge Redeker (Vilans)
Project: Begeleiding à la carte
Voor wie: zorgprofessionals, staf & beleid en overig

 

18. Liefdevolle zorg
Seksuele gezondheid heeft grote invloed op de algemene gezondheid en welzijn van mensen. Dit geldt natuurlijk ook voor mensen met een beperking. Om hier aandacht voor te hebben, is het belangrijk om taboes te doorbreken en te weten hoe je mensen met een beperking kunt begeleiden naar sekszorg.
Door wie: Joke Storm (stichting Tiresias) en Vincent Ohlrichs (LFB)
Project: Algemeen
Voor wie: zorgprofessionals, staf en beleid

Lezing

19. Familieondersteuning? Dat vraagt om flexibiliteit en cultuursensitief werken
De Prinsenstichting wil inspelen op de behoeftes van cliënten en hun naasten door deeltijd wonen aan te bieden. Cordaan zet zich in voor flexibele vormen van ondersteuning aan naasten die thuis zorgen voor hun volwassen kind met een complexe verstandelijke beperking. Het gaat om Amsterdamse families die vaak een migratieachtergrond hebben. Leer van de ervaringen van de Prinsenstichting en Cordaan in flexibiliteit en in cultuursensitief werken.
Video bekijken
Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Fenne Verhoeven, Aïcha el Heggar (Cordaan) en Willemijn Meurs (de Prinsenstichting)
Project: Begeleiding à la carte
Voor wie: zorgprofessionals, naasten, staf en beleid

 

20. Ervaringsleren
Hoe is het om op hulp te moeten wachten, als je jezelf niet aan kunt kleden vanwege een meervoudige beperking? Simon van der Weele vertelt over zijn onderzoek naar de ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een beperking en hun familieleden. Naar aanleiding van dit onderzoek willen we meer inzetten op ervaringsleren: je zoekt bewust ervaringen op die mensen met een beperking ook meemaken. Deze ervaring wissel je vervolgens uit met collega's door samen te reflecteren.
Video bekijken
Door wie: Simon van der Weehle (Universiteit voor Humanistiek), Tessa Dadema en Mireille de Beer (Vilans)
Project: Algemeen
Voor wie: zorgprofessionals, naasten, cliënten, ervaringsdeskundigen, staf en beleid

 

21. Wanneer anderen met jullie methodiek aan de slag gaan
Waaraan moet je denken als anderen met de methodiek, die jullie hebben ontwikkeld, aan de slag willen? Je wilt natuurlijk wel dat de methodiek gebruikt wordt zoals bedoeld én dat jullie aan het roer blijven staan bij de doorontwikkeling. In juridische termen gaat het dan over de borging van de waarde, samenwerkingsvormen en eigenaarschap.
Video bekijken
Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Anton Bouwmeister (De Kempenaer Advocaten)
Project: Algemeen
Voor wie: zorgprofessionals, staf en beleid

 

22. Sociaal gewaardeerde rollen, de sleutel tot zeggenschap
In deze lezing leer je meer over sociale rolversterking. Dat beïnvloedt namelijk je manier van denken en hoe je kijkt naar de mogelijkheden van mensen. Sociaal gewaardeerde rollen creëren kansen voor mensen om beter uit de verf te komen, waardoor zij zelf de regie krijgen en behouden.
Video bekijken​
Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Hans Kroon (onafhankelijk cliëntondersteuner)
Project: Begeleiding à la carte
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals, staf en beleid, overig

 

23. SlowCare voor EMB mensen
Een innovatief zorgconcept waarin kwaliteit van leven centraal staat én de zorg betaalbaar blijft. Menslievende zorg is een mooi begrip, maar hoe zit dat in de praktijk? We hebben de organisatie omgekeerd opgebouwd, vanuit waarden. Een verlangen om de zorg betaalbaar en duurzaam te houden vanuit de liefdevolle zorg voor EMB mensen. Ingeborg en Lucian gaan graag met jullie in gesprek over dit onderwerp.
Door wie: Ingeborg van Heumen en Lucian van Heumen (SlowCare Elzeneindhuis)
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals, staf en beleid, overig

 

50. Informatie delen over de zorgwetten sinds 2015
We starten met het bekijken van een filmpje. Daarna gaan we met elkaar in discussie en wisselen we ervaringen uit. Wanneer doe je een beroep op de Wlz? Wanneer kom je in aanmerking voor de jeugd wet of Wmo? En de zorgverzekeringswet, dan? Erika van der Bilt beantwoordt al uw vragen. Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Erika van der Bilt (KansPlus i.s.m. CliëntondersteuningPLUS) 
Project: Algemeen
Voor wie: naasten

Afsluiting dinsdagmiddag


Woensdagochtend 25 november - projecten Innovatie-impuls en Naasten in beeld 

Plenair welkom

De dagvoorzitter Gijs Wanders en co-host Stephanie Witzenburg lichten de projecten Innovatie-impuls en Naasten in beeld toe die woensdagochtend centraal staan.Innovatie-impuls
Er ontstaan veel mooie initiatieven op het gebied van technologische innovatie binnen de gehandicaptenzorg. Maar de implementatie en opschaling van innovatie blijkt ingewikkeld. De Innovatie-impuls biedt zorgaanbieders ondersteuning in dit vaak lastige proces. Bij de dialoogsessie Handreiking voor cliënten- en verwantenraden krijgen cliënten en naasten voorrang op deelname aan de dialoog.

Naasten in beeld
Familie en andere naasten spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking. Hun kennis en ervaring zijn heel belangrijk bij de zorg voor hun dierbaren en het vergroten van hun kwaliteit van leven. Bovendien verdienen ouders, broers en zussen, kinderen en partners een eigen goed, volwaardig leven. Naasten krijgen deze ochtend voorrang bij de dialoogsessies.

Interview met Ernst van Koesveld (directeur-generaal Langdurige Zorg bij ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Dialoog

24. Lekker slapen!?
Met de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het voor cliënten en zorgverleners gemakkelijker maken om technologie toe te passen. Zorgorganisatie Elver kijkt hoe zij technologie kunnen inzetten voor een betere slaapervaring van hun cliënten en delen in deze sessie hun ervaringen.
Video bekijken
Door wie: Joukje Janssen (Academy Het Dorp) en Sandra Kerklaan (Elver)
Project: Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals, staf en beleid en overig

 

25. Een goed begin is het halve werk
Hoe bereid je de implementatie van technologie goed voor? Waar moet je dan op letten? In deze interactieve sessie ga je daarover met elkaar in gesprek, waarbij Vilans inzoomt op specifieke voorbeelden van organisaties die hiermee al aan de slag zijn gegaan. Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Radzies Wagenvoorde (Ipse), Joël Bax (Profila Zorggroep) en Simone Heilijgers (Vilans)
Project: Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg
Voor wie: zorgprofessionals, staf en beleid en overig

 

26. Werken met stappenplan ‘Hoe kies je een passende technologie?’
Hoe formuleer je een vraagstuk en hoe selecteer je passende technologie? Daarvoor ga je samen met de andere deelnemers aan de slag met het stappenplan technologie, door het stellen van vragen en het maken van kleine opdrachten. Het stappenplan is gemaakt op basis van kennis en ervaringen in de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg. Bekijk het stappenplan technologie.
Door wie: Odile Smeets (Academy Het Dorp) en Krista van der Voort (De Haardstee)
Project: Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals, staf en beleid

 

27. Meebeslissen over technologie: handreiking voor cliënten- en verwantenraden
De handreiking ‘Meepraten en meebeslissen over technologie’ biedt handvatten voor cliënten, naasten en cliënten-, bewoners- en verwantenraden. Academy Het Dorp gaat daarbij in op de volgende gebieden waar cliënten of naasten invloed op kunnen hebben: 1) beleid/visie van de organisatie, 2) het zorgvraagstuk en de selectie van passende technologie en 3) implementatie, evaluatie en borging. Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Agnes van der Poel (Academy Het Dorp)
Project: Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg
Voor wie: cliënten, cliëntenraden, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals en staf en beleid

 

28. Meedoen met hersenletsel, ervaringskoffer voor en door mensen met NAH
Het NAH-kennisnetwerk Gewoon Bijzonder werkt aan het versterken van ‘het meedoen’ van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Zij deden hier onderzoek naar. Onder andere als het gaat om werk, onderwijs, privéleven en vrije tijd. Daaruit blijkt dat veel mensen met NAH andere vormen dan taal nodig hebben om mee te kunnen doen. Leer van de bevindingen en denk mee over oplossingen en activiteiten. Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Kitty Jurrius en Mireille Donkervoort (Hogeschool Windesheim), Berber Wesseling (Interaktcontour), Ina Venekamp (Noorderbrug) en Marjan Hurkmans (Vilans)
Project: Vakmanschap
Voor wie: ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals, staf en beleid, overig

Lezing

29. Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking
Het Nivel staat in deze sessie stil bij verschillen in kwaliteit van leven van naasten en waar deze verschillen mee te maken hebben. Dit op basis van onderzoek. Het Nivel gaat ook in op de gevolgen van de coronamaatregelen voor de kwaliteit van leven en wat de taak van naasten kan verlichten.
Video bekijken
Door wie: Linda Springlvoet en Femke van Schelven (Nivel)
Project: Naasten in beeld
Voor wie: naasten, zorgprofessionals, staf en beleid

 

30. Sterker samen: ondersteuning van naasten van personen met (Z)EVMB
​De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen werken samen in de Academische Werkplaats EMB. Zij presenteren hun onderzoek ‘Sterker Samen’ naar de ondersteuning van naasten van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (Z)EVMB).  Ook geven zij een update over nieuw onderzoek naar de ondersteuning van volwassen broers en zussen van mensen met (Z)EVMB.
Video bekijken
Door wie: Siméon Lahaije (Rijksuniversiteit Groningen), Nicole van den Dries-Luitwieler en Naomi Dorsman (Hanzehogeschool Groningen).
Project: Naasten in beeld
Voor wie: naasten, zorgprofessionals, staf en beleid en overig

 

31: Als ik het niet meer kan, wat dan? - interview
​Een grote zorg die je als ouder van een kind met een beperking kan hebben is: 'Wat gebeurt er met mijn kind, als ik er niet meer voor hem of haar kan zijn'? In deze lezing hoor je drie verschillende, persoonlijke en eerlijke verhalen van een moeder, een vader en een zus. Over angsten en oplossingsgedachten.
Video bekijken
Door wie: Wil Molenaar interviewt ouders en zus van een kind met een beperking vanuit Belangenvereniging Sien, EMB-Nederland en KansPlus
Project: Naasten in beeld
Voor wie: naasten

 

32. Wat als ik het niet meer kan? Een tool voor naasten
Veel naasten vragen zich af wie er voor hun familielid met een beperking zal zijn als zij dat niet meer kunnen. Nivel presenteert een tool voor naasten die ingaat op deze vraag en is ontwikkeld op basis van hun onderzoek. De tool laat naasten meelezen met de verhalen van andere naasten en laat zien waar ze kunnen aankloppen voor hulp.
Video bekijken
Door wie: Hennie Boeije en Chantal Leemrijse (Nivel)
Project: Naasten in beeld
Voor wie: naasten, staf en beleid

 

33. Het Zorgtestament
Met het Zorgtestament kunnen ouders op een gestructureerde manier het leven van hun kind met een beperking in kaart brengen. Naast dat het meehelpt in het vinden van antwoorden op de vraag 'Wie neemt het van mij over, als ik het niet kan' kan het nog veel meer functies vervullen.
Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Marian Geling (Stichting Netwerk Rondom) 
Project: Naasten in beeld
Voor wie: naasten, staf en beleid

 

34. Lang leve-rancier – tips bij het aanschaffen van zorgtechnologie
Hoe voer je het gesprek met leveranciers wanneer je als particulier of zorgorganisatie technologie wilt aanschaffen? Welke vragen stel je vooraf? Wat wil je geregeld en gegarandeerd hebben, voordat je tot de koop overgaat? Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Jorrit Ebben (Academy Het Dorp)
Project: Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg
Voor wie: zorgprofessionals staf en beleid

 

35. Ontwerpgericht onderzoek: van persona’s naar passende oplossing
Hoe kun je beter draagvlak creëren voor de inzet van nieuwe technologie? Dat doe je door in gesprek te gaan met de eindgebruikers. Start een behoefteonderzoek en maak deelname leuk! Een lezing waarin design thinking en innoveren op basis van behoeften centraal staan.
Door wie: Charlotte Lina (Academy Het Dorp) en Nico Salden (Zorgorganisatie SGL)
Project: Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg
Voor wie: staf en beleid en overig

 

36. Op je blauwe ogen: Verbinden en vertrouwen in de zorg
Mensen vertrouwen soms blindelings en vanuit noodzaak, omdat ze zich afhankelijk voelen. Of vanuit echt geloven dat de ander doet wat hij/zij belooft. Verbinden en vertrouwen zijn dan ook sleutelwoorden in de zorg. Juist nu, de tijd waarin een pandemie ons treft.
Video bekijken
Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Judith Coolen (Het Houvast) en Marijke Doevendans (Mind4care)
Project: Algemeen
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, staf en beleid

 

37. Resultaten uit Brussenfocusgroep: onmisbare, onzichtbare schakels
Broers en zussen zijn partners voor life, maar nog onzichtbare schakels in de zorg en de hulpverlening voor kinderen met een chronische aandoening die vallen onder de WLZ. Deze interactieve lezing geeft handvatten voor beleid en praktijk om deze onmisbare schakels in beeld te krijgen. De laatste inzichten uit de focusgroep met broers en zussen (brussen) worden gepresenteerd door een vraaggesprek met een aantal broers en zussen over acht sleutelmomenten in leven en de zorg. Van de lagere school en hun eerste stap uit huis en de zorgen over later…
Video bekijken
Door wie: Hester Rippen (Kind en ziekenhuis), Anjet van Dijken en een interview met 2-3 broers/zussen
Project: Algemeen
Voor wie: naasten, zorgprofessionals, staf en beleid


Woensdagmiddag 25 november - projecten Cliëntondersteuning en Complexe zorg 

Plenair welkom

De dagvoorzitter Gijs Wanders en co-host Levi van Dijk lichten de projecten Cliëntondersteuning en Complexe zorg toe die woensdagmiddag centraal staan

.

Cliëntondersteuning
In het project Cliëntondersteuning krijgt een groep van 450 naasten en mensen met een beperking twee jaar lang gespecialiseerde cliëntondersteuning. Om een zo groot mogelijke groep van mensen met een beperking en hun naasten te ondersteunen, maar ook om gaandeweg te leren hoe we deze ondersteuning het beste kunnen vormgeven.

Complexe zorg
In de complexe zorg is er al jarenlang een groep mensen die het niet lukt om op tijd passende zorg te regelen. Deze mensen lopen vast in het systeem en kunnen geen goede plek vinden. Vaak zijn zij al meerdere keren verhuisd van de ene zorglocatie naar de andere. Hun zorgvraag is erg complex en ze hebben meestal zorg nodig op het grensvlak van de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg. In het programma Volwaardig leven wordt extra aandacht gegeven aan mensen in zo’n ingewikkelde situatie.

Keynote

Dialoog

38. Leren van een jaar Casemanagement Hersenletsel
Sinds een jaar zijn in drie regio's Casemanagers Hersenletsel actief. Nu al zijn casemanagers betrokken bij ruim honderd mensen met hersenletsel en hun naasten. Deze casemanagers delen merkbare resultaten en lessen. Deze komen voort uit de verhalen van cliënten, naasten, casemanagers en professionals uit de keten. Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: casemanagers Desiree Bierlaagh en Linda van den Broek
Project: Cliëntondersteuning
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals en staf en beleid

 

39. Bondgenoot van naasten
Het doel van de pilot ‘Bondgenoot van naasten’ is om honderdvijftig naasten in Nederland betere ondersteuning te bieden en daarin leerervaringen op te doen. Zo kan in de toekomst cliëntondersteuning hierop aangepast worden. In deze lezing delen zij hun inzichten. Als deelnemer krijg je de kans om ook vanuit jouw kennis en ervaring bij te dragen. Klik hier om de presentatie of Mentimeter te downloaden.
Door wie: Corine Boer, Jacomien Wolfkamp en Willemien Ebels (‘Bondgenoot van naasten’)
Project: Cliëntondersteuning
Voor wie: naasten, cliënten en ervaringsdeskundigen


41. Coronatafel
Het Coronavirus leidt tot veel vragen en uitdagingen in de gehandicaptenzorg. In de online Coronatafels waarin we praten over wat goed werkt en waar we tegenaan lopen. Wat heb jij meegemaakt? En wat helpt jou in tijden van corona? Kom ook aan tafel en leer van elkaar. Met jouw ervaringen en ideeën helpen we elkaar en de sector samen een stapje verder.
Door wie: Judith Reinhard (Vilans) en Raymond van Driel (F-act Training & Coaching)
Project: Algemeen
Voor wie:  cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals en staf en beleid 

 

42. Crisis Ondersteuning Team (COT) Kennemerland IJmond Zaanstreek/Waterland
Het COT gaat op een laagdrempelige manier de verbinding aan met de aanvragende partij. Vanuit een oordeelsvrije daadkrachtige werkwijze geeft het COT vorm aan de hulpvraag die is gesteld.  Het COT doet dit vanuit een methodisch kader. We starten de sessie als lezing, maar willen graag daarna het gesprek met de deelnemers voeren. 
Door wie: Niels Rem, Miranda Kaandorp, Anouk Vroomen en Annemarie Oonk (COT)
Project: Complexe zorg 
Voor wie: zorgprofessionals, staf en beleid, naasten

 

43. Tekenlab: dialoog op basis van een tekening
​Het tekenlab nodigt mensen uit om te tekenen over wat zij belangrijk vinden in hun leven. Het is een methodiek waarin mensen de kans krijgen om in een veilige omgeving hun verhalen te delen. Een vernieuwende manier om mensen te bevragen zonder vragen te stellen. Het eerste deel van de sessie zal bestaan uit presenteren. In het tweede deel gaan we interactief met elkaar aan de slag. Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Sofie Sergeant (Disability Studies)
Project: Vakmanschap
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, staf en beleid en overig

 

44. Sessie over ervaringsdeskundigheid door Wij zien je Wel en 2CU
Voor de ondersteuning van een gezin van iemand met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking ((Z)EVMB) is maatwerk nodig. Professionals en ouders kunnen alleen samen bepalen hoe de juiste mix van maatwerkelementen kan worden ingezet. Dit faciliteren vraagt om samenwerking op alle niveaus. ‘We zien je wel’ en 2CU delen hun ervaringen. Je wordt uitgenodigd om zelf ook goede voorbeelden in te brengen. En om mee te denken over wat er nodig is om ouders en professionals een nieuw zorgaanbod te laten co-creëren. Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Carien van Hooff (Wij zien je wel) en Sarike de Zoeten (2CU)
Project: cliëntondersteuning
Voor wie: naasten, zorgprofessionals, staf en beleid

Lezing

40. Verborgen intelligentie
​Kinderen die niet (of laat) spreken krijgen op basis van een IQ-test of hun gedrag regelmatig de diagnose verstandelijke beperking. Soms twijfelen ouders en/of professionals of dat wel klopt. In deze sessie nemen we je mee in onze zoektocht naar kennis over 'verborgen intelligentie' en passende zorg voor kinderen en jongeren die mogelijk ernstig worden onderschat in hun begrip en leervermogen. Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Ingrid Claassen (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Maartje Radstaake (Universiteit Nijmegen)
Project: Complexe zorg
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals, staf en beleid en overig

45. Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme
In deze sessie krijg je een goed beeld van de krachtige werking van levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Je kunt vóelen wat het voor hen betekent en je krijgt inzicht in de meerwaarde hiervan voor de maatschappij. Ook gaat het expertiseteam ‘Vanuit autisme bekeken’ (VAB) samen met jou in op de vraag: Wat is nodig om levensloopbegeleiding landelijk beschikbaar te maken?
Video bekijken
Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Willeke van den Hoek, Tess Glansbeek en Cor Jongejeugd (VAB - Vanuit Autisme Bekeken) en Ada Houben
Project: Cliëntondersteuning
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals en staf en beleid

 

46. Gespecialiseerde cliëntondersteuning: Hoe begeleiden we mensen met lvb+?
Gespecialiseerde cliëntondersteuners helpen mensen met een verstandelijke beperking gecombineerd met (ernstige) gedragsproblematiek om de juiste zorg te vinden. Maar waarom en voor wie precies is gespecialiseerde cliëntondersteuning nodig? En hoe zorgen we dan voor een stelsel waarin we dat goed kunnen invoeren? Vanuit de ervaringen van het project Netwerkgids gaat MEENL in op deze én andere vragen van deelnemers.
Video bekijken
Klik hier om de presentatie te downloaden.
Door wie: Sander Olsthoorn (MEENL)
Project: Cliëntondersteuning
Voor wie: cliënten, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgprofessionals en staf en beleid

48. 100 plaatsen complexe zorg
Voor een aantal mensen met een verstandelijke beperking is het zeer moeilijk om een passende woonplek te vinden. Dit vraagt om een structurele oplossing. Zo heeft de overheid veertig miljoen euro beschikbaar gesteld om honderd plaatsen te realiseren. Zorgverzekeraars Nederland gaat in op een aantal discussiepunten, die hierbij spelen. Onder andere: “Over welke cliënten hebben we het hier eigenlijk?” en “Welke oplossingen moeten er komen?”
Video bekijken
Door wie: Wim Lucas (Zorgverzekeraars Nederland)
Project: Complexe zorg
Voor wie: zorgprofessionals, staf en beleid

 

49. Landelijke uitrol COT's
Waar komt de vraag en ontwikkeling vandaan van het Crisis- en Ondersteuningsteam (COT)? Wanneer is het waar gestart en wat waren de eerste resultaten. Waar staan we nu in de uitrol, en wat is een mooie bijvangst (zorgorganisaties weten elkaar laagdrempeliger te vinden waardoor kennis en expertise in de regio verspreid wordt).
Video bekijken
Door wie: Stijn Harbers (Zorgverzekeraars Nederland)
Project: Complexe zorg
Voor wie: zorgprofessionals, staf en beleid

Afsluiting


Expo

Neem hier een kijkje in de Expo van het online congres Volwaardig leven met onder andere interessante filmpjes, posters en publicaties.
Zó werkt de gehandicaptenzorg
Inkijkexemplaar (pdf)
STERK in onderwijs
Leren en werken als ervaringsdeskundige in Nijmegen (pdf)
Leidraad ondersteunende communicatie
Leidraad ondersteunende communicatie (pdf)
Portrettenbundel Naasten in beeld
Naasten in beeld (pdf)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Rita Vos 27/11/2020

Ik vond het een leerzaam en prettige manier om informatie te krijgen. Mijn interesse ging uit naar VAB, levensloopbegeleiding voor mensen met autisme.