Toon zoekbalkToon menu

Spiegelgroep Volwaardig leven

Van elkaar leren en samen zorgen voor sterke uitvoering van de plannen voor nog betere persoonsgerichte zorg. Voor deze belangrijke pijler binnen Begeleiding à la carte en de Innovatie-impuls organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) betrokkenheid en expertise vanuit verschillende partijen en personen. Met als doel de uitvoering en resultaten te versterken en waar mogelijk te leren van elkaar. 

Functie van de spiegelgroep

De spiegelgroep heeft als functie mee te leren uit de praktijk van de vernieuwingstrajecten Begeleiding à la carte en de Innovatie-impuls. En om het geleerde waar mogelijk in hun eigen praktijk toe te passen. Waar regels het bieden van persoonsgerichte zorg in de weg zitten, kijken de betrokken systeempartijen of het mogelijk is deze obstakels weg te nemen. Dit zijn bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De ervaring leert dat er vaak veel mogelijk is binnen de huidige kaders.

Concrete activiteiten

De spiegelgroep is specifiek voor de trajecten van Begeleiding à la carte en Innovatie-Impuls en bestaat naast de Regiegroep Volwaardig leven. De Regiegroep bespreekt de voortgang van het volledige Programma Volwaardig leven. Doel van spiegelgroep is specifiek om te spiegelen op zaken die deelnemers in de praktijk tegenkomen en wat ze daarin nog nodig hebben.

Daaronder vallen deze activiteiten:
  • Het proces samen met de deelnemers meemaken, reflecteren op de eigen rol als partij in het stelstel en mee leren van de praktijk.
  • Meedenken in oplossingen bij mogelijke knelpunten die de zorgaanbieders tegenkomen. 
  • Opschalen van voorbeelden die goed werken waar dat kansrijk is.
  • Voorbereiden van de regiegroep Volwaardig leven daar waar nodig.

Twee keer per jaar het net ophalen

De spiegelgroep komt twee keer per jaar samen. VWS en Vilans bepalen samen welke verdieping er per bijeenkomst nodig is op basis van wat er speelt bij de deelnemers van Begeleiding à la carte en de Innovatie-impuls. Denk bijvoorbeeld aan een thema als de bekostiging van de aanschaf van technologie vanuit de Innovatie-impuls. Deelnemende aanbieders kunnen punten inbrengen bij de spiegelgroep, zoals zaken die hen in de praktijk opvallen en waar zij tegenaan lopen. Vanuit hun eigen zorgorganisatie of vanuit hun hun netwerk.

Lees het verslag van de bijeenkomst op 9 juni 2020

Lees het verslag van de bijeenkomst op 30 maart 2021

Samenstelling spiegelgroep

Organisatie Contactpersoon
VGN
 
Ditte van Vliet
Vervanger: Annemarie Peters-Bartraij
ZN Janneke Heesen
Zorginstituut Nederland Ineke van der Voort
Zorgkantoren
 
Fieke Vermeer (VGZ)
Eveline Haandrikman (Zilveren Kruis)
NZa Hans Hendriks
IGJ Ugonia Tijmensen
Namens cliëntorganisaties
 
Jasper Boele (LSR)
Mieke van Opstal
Namens beroepsorganisaties Jan Willem Bruins (BPSW)
V&VN Jaap Kappert
Sandra de Wit 
NVAVG Bas Castelein
NIP Anne Kole
NVO Els Snijders
Vilans Petra van Alphen
Anneke Augustinus
VWS (voorzitter) 
Carola van den Brink
Brigitte Verhage
Marjanne Berkhout-van der Meulen
Anouk Segond von Banchet
Tessa Blankestijn

 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.