Toon zoekbalkToon menu

Organisatiebeleid vrijheidsbeperking

Voorwaarde voor het verminderen van vrijheidsbeperking is een organisatiebrede visie op vrijheid en bijpassend beleid. Het is belangrijk dat er een duidelijke keuze wordt gemaakt door het management voor een non-fixatie beleid (eventueel met toevoeging: tenzij) en dat de visie uitgedragen wordt. Dit biedt medewerkers de steun die ze nodig hebben om risico’s te durven nemen. Tevens blijkt uit onderzoek (Gulpers, Bleijlevens et al. 2010) en praktijk dat het invoeren van een non-fixatiebeleid en het organiseren van de juiste randvoorwaarden het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen drastisch laat afnemen.

Belangrijke Onderdelen van dit beleid zijn:

  • Visie van de organisatie
  • Juridisch kader
  • Verdeling van verantwoordelijkheden
  • Rechtsbescherming van de cliënt
  • Protocollen en werkafspraken

Ook familie en cliëntvertegenwoordigers moeten op de hoogte zijn van het (nieuwe) beleid. Het verstrekken van informatie over dit onderwerp bij de intake schept duidelijkheid en voorkomt lastige situaties en vragen in een later stadium.

Taken management afbouw vrijheidsbeperking

De belangrijkste taken van het management zijn het ondersteunen van de werkvloer in het leren begrijpen van moeilijk verstaanbaar gedrag, het zoeken naar alternatieven, en het beschikbaar stellen van de nodige expertise. Daar waar vrijheid van cliënten tegen grenzen aanloopt moet het management garanderen dat vrijheidsbeperking op een verantwoorde manier plaatsvindt.

  • Er moet een visie zijn op/ten aanzien van vrijheidsbeperking.
  • Zij moeten weten hoe vaak onvrijwillige zorg plaatsvindt (registraties).
  • Zij moeten de randvoorwaarden creëren (wie heeft welke verantwoordelijkheid).
  • Contact onderhouden met de inspectie.
  • Elk half jaar de registraties voorzien van een toelichting.

Lees meer over vrijheidsbeperking

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.kennispleingehandicaptensector.nl]

Cookies op de website van Kennisplein Gehandicaptensector

Kennisplein Gehandicaptensector gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer