Toon zoekbalkToon menu

Zorg en dwang

Tips en tools voor bewust psychofarmacagebruik 16/12/2016

Uit programma 'Beter af met minder' is nu het document 'Tips en tools voor projectsturing voor bewust gebruik van psychofarmaca' voortgekomen. 30 zorgorganisaties gingen zelf of met begeleiding van Vilans aan de slag met het afbouwen van psychofarmacagebruik.

Psychofarmaca document met tips en tools

Bewust gebruik van psychofarmaca

Het interactieve document is een hulpmiddel voor de projectleider en het verbeterteam van organisaties die aan de slag gaan met het verminderen van oneigenlijk psychofarmacagebruik. Het document bevat tips en hulpmiddelen om het verbetertraject in goede banen te leiden.
Download 'Tips en tools voor projectsturing: bewust gebruik van psychofarmaca' (pdf)

Nadelen van gedragsmedicatie

In de gehandicapten- en ouderenzorg worden psychofarmaca nog te vaak en te gemakkelijk voorgeschreven bij probleemgedrag. Dat constateren cliëntorganisaties, onderzoekers, het ministerie van VWS en de Inspectie voor de gezondheidszorg. De medicijnen bestrijden acute symptomen (zoals dwalen, agressie of rusteloosheid) maar hebben ook veel nadelen:

  • Ze lossen onderliggende oorzaken niet op. 
  • Ze hebben grote invloed op de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. 
  • De werkzaamheid is beperkt (slechts een op de vijf mensen heeft er baat bij). 
  • De bijwerkingen zijn aanzienlijk. Sufheid, slecht lopen met risico op vallen, moeite met slikken komen vaak voor en er is een verhoogd risico op een beroerte, longontsteking en overlijden.

Succesvol terugdringen van psychofarmaca vraagt om een gedegen en doordachte aanpak. Die aanpak richt zich op het beter begrijpen van en inspelen op probleemgedrag.

Lees meer over psychofarmaca

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.