Naar hoofdinhoud

De Wetenschappelijke Advies en Ethiek Raad (WAER)

Binnen de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG) adviseert de Wetenschappelijke Advies en Ethiek Raad (WAER) van Academy Het Dorp op verschillende momenten bij het doen van onderzoek.

Het is immers belangrijk om ethische aspecten en ervaringsdeskundigheid in alle fasen mee te nemen. Van de ontwikkeling tot aan de brede implementatie van innovatieve technologische oplossingen. Ook advies inwinnen over innovatieve onderzoeksmethodologie is relevant.

De drie centrale kernpunten van WAER zijn:

  1. Kwalitatief hoogwaardig toegepast & wetenschappelijk onderzoek
  2. Inzetten van cliënt-expertise en ervaringsdeskundigheid
  3. Onderzoeken van ethische aspecten

Leden Wetenschappelijke Advies en Ethiek Raad

Harry van Goor (voorzitter)

Harry is chirurg en Hoogleraar Chirurgie onderwijs aan de Radboudumc Nijmegen. Sinds 2013 is hij, na het testen van Google Glass, gegrepen door de mogelijkheden van digitale technologie om het medisch onderwijs en de zorg duurzaam te verbeteren en zorgverleners te 'ontzorgen'. Hij leidt verscheidene innovatieprojecten op het gebied van continue monitoring van vitale functies, Virtual Reality, Connected Care en Evidence Based Health(care) Design for healing and wellbeing, en werkt hierbij samen met verschillende kennisinstituten in de Health Valley en (inter)nationale veelal jonge bedrijven. Harry is een erkend wetenschappelijk onderzoeker en auteur van meer dan 300 peer review publicaties. 

Anne-Miek Vroom

Anne-Miek is Medisch socioloog en Directeur van Stichting IKONE

Anne-Miek Vroom is afgestudeerd als Medisch Socioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is gespecialiseerd in innovatie- en veranderingsprojecten en als senior adviseur actief in tal van organisaties op het gebied van zorgvernieuwing. Ook is zij schrijver en veelgevraagd keynote spreker.

Masi Mohammadi

Masi is als hoogleraar Smart Architectural Technologies aan de Technische Universiteit Eindhoven en als Leading Lector verbonden aan Academie Built Environment van de HAN. Als (bestuurs)lid van diverse (inter)nationale commissies en senior onderzoeker in verschillende projecten op het gebied van wooninnovaties heeft zij brede ervaring opgedaan in cross-disciplinair onderzoek. Samen met een aantal innovatieve woon- en zorgorganisaties heeft zij het platform Empathic Living Labs opgericht waar deze inzichten worden beproefd in de praktijk van wonen en zorg.

Peter Paul Verbeek

Peter Paul Verbeek is universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk co-directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen mens, technologie en samenleving en richt zich op filosofische analyse, ethische reflectie, en praktijken van ontwerp en innovatie.

Maarten Steinbuch

Maarten is universiteitshoogleraar bij de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), waar hij de leerstoel Systems & Control bekleedt. Zijn onderzoek strekt zich uit van autotechniek (met een focus op connected cars en schone voertuigen) tot mechatronica, motion control en de beheersing van fusieplasma's. Hij geniet faam vanwege zijn werk op het gebied van geavanceerde motion control, maar staat ook bekend om het ontwerp van zeer nauwkeurige chirurgische robots. Steinbuch is een belangrijk opinieleider waar het gaat om de invloed van nieuwe technologie op de samenleving.