Toon zoekbalkToon menu

GGD AppStore, de logische stap naar e-public health

GGD-AppstoreEen bundeling van alle consumenten-gezondheidsapps. Een prachtig idee ontstaan in mei 2015 vanuit de GGD’en zelf en omarmt door alle Directeuren Publieke Gezondheid. Want deze logische stap, nu bekend als de GGD AppStore, moest er komen en wel zo snel mogelijk. Hoe ging dat in zijn werk?

Petra van Tiggelen, GGD Amsterdam

Een bijzonder initiatief, omdat het een gezamenlijke dienst van alle 25 GGD’en en GGD GHOR Nederland samen is én omdat het niet gaat om een eenmalig project, maar om een structurele dienst en product.

Onderzoeken en toetsen van apps

https://www.youtube.com/watch?v=yy3ekkrsdbY

Het idee was en is kort en simpel: het onderzoeken en toetsen van (consumenten) gezondheidsapps. Alleen de apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria, worden voorzien van een vignet en publieksvriendelijk gepubliceerd en geplaatst in de GGD AppStore; compleet met rapport. Nadrukkelijk is er voor gekozen om te werken vanuit het principe ‘we raden aan’.

Waren het bij de lancering in januari 2016 nog vijftig apps die volgens het ontwikkelde onderzoeksmodel werden voorzien van vignet en gepubliceerd, komen er nu gemiddeld twee apps per week bij. Uiteindelijk is het de bedoeling om jaarlijks honderdvijfentwintig goedgekeurde apps toe te voegen.

De vier criteria waarop getoetst wordt zijn:

  • Gebruiksvriendelijkheid
  • Betrouwbaarheid
  • Onderbouwing 
  • Privacy.

Onderscheidend, omdat de GGD zich richt op een stevige onderbouwing. Klopt het en strookt het echt met de wetenschappelijke inzichten en richtlijnen? Snijdt de geclaimde ‘gedragsverandering’ hout? Kortom, een toegankelijk en een onafhankelijk oordeel dat door de marketingtaal heen wil en kan kijken. 

Apps in zes pijlers

Gekozen is om de onderzochte en ‘goedgekeurde’ apps te rubriceren volgens de pijlers van positieve gezondheid .
Deze pijlers zijn vertaald in:

  • Lichaam,
  • Psyche,
  • Zingeving,
  • Gelukkig zijn,
  • Relaties,
  • Meedoen en dagelijks leven.

Herkenbaar en laagdrempelig. De GGD AppStore is bedoeld voor een breed publiek; van burgers die graag gebruikmaken van betrouwbare gezondheidsapps maar ook voor professionals zoals huisartsen.
De ‘store’ op zich is niet het belangrijkste doel. Gebruikers moeten vooral de getoetste apps gemakkelijk kunnen vinden via de GGD AppStore. En eind juni kunnen ook de achterliggende rapporten bij de apps gemakkelijker gedownload worden.

Samenwerken is the key

Passend voor GGD’en is dat ze geloven in samenwerken door te verbinden met diverse netwerken van kennisinstituten en (cliënt)organisaties etc. Maar GGD AppStore neemt in haar onderzoek ook contact op met de appbouwer/appeigenaar. Met als optimale doel om kennis te delen, van elkaar te leren en op te schalen zodat er betere (publieke) zorg ontstaat voor burgers.

Momenteel werken we onder andere samen met het Institute for Positive Health, RIVM – centrum loket gezond leven,  Pharos, NPCF – digitale zorggids, KNMG , Betrouwbarebron.nl, Nivel- Nictiz,  Deloitte – medical assurance apps. Uiteraard willen nog verder uitbreiden. Samen met Pharos schenken we in de totale GGD AppStore aandacht aan laaggeletterdheid. Toegankelijk voor een groot publiek dus. Dat zijn we aan onze stand verplicht. Met NPCF willen we de apps door burgers laten reviewen, de apps laten opnemen in betrouwbarebron etc. 
Kortom: nooit af, we zijn pas begonnen.

Lees meer

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.