Verstandelijke beperking en pijn: Pijnobservatielijst CPG – Checklist pijngedrag

De pijnobservatielijst CPG is ontwikkeld voor jongeren/kinderen met een uitingsbeperking of een zeer ernstige verstandelijke beperking. Zij zijn niet in staat om met woorden aan anderen duidelijk te maken of zij pijn hebben. Zij zijn daardoor volledig afhankelijk van de interpretatie van hun non-verbale gedrag door begeleiders of familie en verwanten.

Met de CPG pijnobservatielijst kun je als begeleider, verpleegkundige of arts pijngedrag beoordelen. De methode is gevalideerd voor zowel alledaagse, meer chronische pijn, als voor postoperatieve pijn.

Bij de meest recente versie van de CPG zijn er 10 gedragsuitingen, die betrekking hebben op:

 1. Gezichtsexpressie (zoals gespannen gezicht)
 2. Stemming (paniekerig, paniekreactie)
 3. Vocalisatie (zoals kreunen, jammeren)
 4. Fysiologische signalen (tranen)

Elk geobserveerd item wordt aangekruist. Daarna schat de observator de pijnintensiteit in aan de hand van een cijfer tussen 0 (geen pijn) en 10 (ergst denkbare pijn). Verder zijn er nog items aan te kruisen over de context van de observatie, zoals basismeting of postoperatieve pijn. De combinatie van het aantal geobserveerde gedragingen en de pijnintensiteit (NRS) is in de beslisboom bepalend voor de verdenking van pijn (CPG < 5 met NRS >3).

Voor- en nadelen

 • De methode is gevalideerd voor zowel chronische pijn, als voor postoperatieve pijn.
 • Ook bruikbaar wanneer de observator niet bekend is met het kind.
 • Speciaal ontwikkeld voor kinderen met een ernstig verstandelijke beperking.
 • Bij een hoge score op gedragingen is pijn waarschijnlijk, maar er kan ook nog steeds een andere oorzaak zijn. Daarom wordt de pijnbeleving in context geplaatst met een numerieke pijnschaal (hoger= meer pijn).
 • Helft van de gedragingen (5/10) zijn gebaseerd op gezichtsuitdrukkingen.
 • Er staan meerdere metingen naast elkaar (observator wordt onbewust beïnvloed door eigen vorige meting).
 • Gemakkelijk en bruikbare hulpmiddelen als een instructiekaart en beslisboom.
 • Visuele voorbeelden van gelaatsuitdrukkingen met uitleg.

Om te kunnen werken met CPG is de juiste kennis vereist. Voor informatie over trainingen kun je terecht bij a.boerlage@erasmusmc.nl. Er wordt gewerkt aan een e-module voor alle schalen, voor de CPG is deze nog niet beschikbaar. 

Downloads

< Overzicht Pijnobservatielijsten en tools

Deel deze content

kennispleingehandicaptensector.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten