Blog: 'NAH herkennen en erkennen, een uitdaging?!'

'Het gaat wel weer over', 'het hoort erbij', 'even rust nemen en het komt wel weer goed' of: 'het ongeval is zo lang geleden, dat heeft er vast niets mee te maken.' Voorbeelden van opmerkingen die ouders met een kind met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) te horen kunnen krijgen.

Gelukkig worden de gevolgen van hersenletsel al steeds meer herkend, maar helaas zijn er ook gezinnen die een lange tijd doorlopen met klachten van hun zoon of dochter totdat ze de juiste hulp krijgen geboden. Ouders moeten in sommige gevallen volhardend zijn in het aangeven van de klachten van hun kind.

Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 19.000 kinderen (leeftijd tot 24 jaar) te maken met een vorm van NAH als gevolg van een val, ongeluk, beroerte of ziekte. Dat zijn 50 kinderen per dag.

Trainingen NAH herkennen

PJG, Passie voor Jeugd en Gezin traint het voorliggend veld en leert ziekenhuizen (kinderafdelingen en SEH), CJG’s, Jeugdbescherming en andere organisaties NAH herkennen en gebruik te maken van middelen die er zijn. Zoals de signaleringlijst van Vilans of regionale adviesteams.

Lastig hierbij is dat de diagnose NAH niet altijd gesteld kan worden. Medisch is er soms geen aanwijzing voor letsel, terwijl ouders of de jongere wel een breuk (of een dreigende breuk) zien in de levenslijn.

Wat het herkennen ook lastig maakt is dat de gevolgen en het symptoomgedrag van NAH veel overlap laat zien met diagnosen zoals hechtingsstoornis, ADHD, ADD, dyslexie en PDDNOS.

Tijdens de training proberen we medewerkers bewust te laten worden van kinderen (en volwassenen) met NAH en de signalen te herkennen door middel van kennis delen over de werking van de hersenen, oorzaken en gevolgen van NAH en het werken met beeldmateriaal, oefeningen en opdrachten.

Reacties deelnemers op training

Reacties van deelnemers na afloop van de trainingsdagen zijn: 'Ik ben me bewuster van de noodzaak van doorvragen in iemands geschiedenis', 'We weten nu wat we moeten vragen bij een intake', 'Het kan dus zijn dat op een scan niets te zien is en er wel letsel is' en 'We geven eigenlijk helemaal geen folders mee aan ouders wanneer een kind hersenletsel heeft'.

De link leggen met eerdere gebeurtenissen

Vaak herstelt een kind met (licht) hersenletsel zich redelijk, maar wanneer er op latere leeftijd een beroep wordt gedaan op andere cognities kunnen er problemen ontstaan. Het kind redt het (net) niet op school, ouders en leraren zien ander gedrag, het kind kan zich minder goed concentreren of is prikkelbaar. Het is de kunst om dan nog een link te kunnen leggen met eerdere gebeurtenissen, zoals een val uit een boom of een ongeluk.

Belang van vroegtijdige signalering

Vroegtijdige signalering kan een kind met NAH en het gezin veel leed besparen. De juiste hulpverlening en behandeling kan betekenen dat een kind en het gezin eerder weten om te gaan met de problematiek en de juiste handvatten en middelen krijgen.

Passende hulpverlening voorkomt verkeerde diagnostiek, lange tijd zwemmen met klachten en overbelasting binnen het gezin. Samenwerken in de keten heeft de hoogste prioriteit om tot echt maatwerk te komen in behandeling en begeleiding.

PJG ziet het als missie om kinderen, jongeren en volwassenen met NAH de herkenning en erkenning te geven die recht doet aan de ontwikkeling van het kind of de volwassen. Zodat reacties van de omgeving als 'het gaat wel weer over' niet meer de druk van het gezin belasten en zij juist serieus genomen worden.

Karin van Ophem
Consulent NAH & Jeugd en Gezin, werkzaam bij PJG, Passie voor Jeugd en Gezin.
Karin werkt al jaren met mensen met NAH en met veel enthousiasme bij PJG. PJG biedt ambulante gezinsondersteuning voor gezinnen met o.a. NAH.

Deel deze content

Reageren:

Wil je een link invoegen in de tekst? Zet deze tussen [].
Voorbeeld: [www.voorbeeld.nl] of [http://www.voorbeeld.nl]
Velden met een (*) zijn verplicht.

kennispleingehandicaptensector.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. melding sluiten