Naar hoofdinhoud Naar footer

Fondsen

Het Kennisplein werkt nauw samen met verschillende fondsen in de sector. Regelmatig leveren zij een bijdrage aan de activiteiten op het plein. Zowel inhoudelijk als financieel.

Antonia Wilhelmina Fonds

Het Antonia Wilhelmina Fonds zet zich in voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (of een aandoening uit het autismespectrum) met psychische of gedragsproblemen.

Website Antonia Wilhelmina Fonds

FNO

FNO (voorheen Fonds NutsOhra) zet zich in voor én met mensen in kwetsbare situaties. Het vermogensfonds brengt partijen samen, verzamelt en deelt kennis en financiert projecten. Zodat iedereen blijvend betere kansen krijgt op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.

Website FNOzorgvoorkansen

HandicapNL

HandicapNL (voorheen Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds) wil bereiken dat onze samenleving mensen met een verstandelijke handicap niet alleen beoordeelt op hun beperking. Wij steunen projecten die het mogelijk maken om hun talenten en kwaliteiten te ontwikkelen.

Website HandicapNL 

Johanna KinderFonds

Het Johanna KinderFonds zet zich sinds 1900 in om de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 30 jaar met een lichamelijke beperking te verbeteren. Het Fonds doet dit door het financieel ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek en projecten gericht op het bevorderen van participatie en autonomie. Het Johanna KinderFonds draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de kinderrevalidatie in Nederland.

Website JohannaKinderFonds.nl

NSGK voor het gehandicapte kind

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) wil de ontwikkeling van kinderen en jongeren met een handicap stimuleren en ondersteunen zodat zij binnen hun mogelijkheden zoveel mogelijk kunnen leven naar hun eigen wens.

Website NSGK

Revalidatiefonds

Het Revalidatiefonds zet zich in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte te verbeteren en hun deelname aan het dagelijkse leven te stimuleren. Of het nu gaat om onderwijs, werken, wonen, vrije tijd of vervoer, het Revalidatiefonds wil een samenleving zonder drempels creëren waarin iedereen kan meedoen.

Website Revalidatiefonds

Kansfonds

Kansfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunt Kansfonds organisaties bij het versterken van sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed.

Website Kansfonds

Steunfonds voor de Zorg

Het doel van Stichting Steunfonds voor de Zorg aan Verstandelijk en/of Lichamelijk Gehandicapten (SZVLG) is het ondersteunen van activiteiten en middelen, die bijdragen aan de zorg aan verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten binnen de gemeenten Kampen en Zwartewaterland.

Website Steunfonds voor de Zorg

Stichting SPZ

Stichting SPZ steunt mensen met een verstandelijke beperking door het verlenen van financiële steun aan verenigingen, stichtingen en projecten op basis van protestants-christelijke en humanitaire waarden. De nadruk ligt op projecten die mensen met een verstandelijke beperking verder helpen, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn.

Website Stichting SPZ

VSBfonds

VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren.

Website VSBfonds

ZonMw

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren, onder andere binnen het programma Zorg voor Beter. Hierin werken zorgprofessionals hard om de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurende geestelijke gezondheidszorg te verbeteren.

Website ZonMw