Naar hoofdinhoud Naar footer

Wie zijn we

In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring aanwezig. Maar vaak blijft dit weggestopt binnen een organisatie. Het Kennisplein Gehandicaptensector wil dit veranderen. Het Kennisplein is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Dit kan fysiek tijdens (netwerk)bijeenkomsten, maar ook digitaal via deze website of onze sociale media.

YouTube video thumbnail

Het Kennisplein is van iedereen

Het kennisplein is er voor jou. Of je nu begeleider, gedragsdeskundige, docent, student, onderzoeker, opleider of adviseur sociaal domein bent. Het kennisplein is er voor jou om eenvoudig ervaringen en kennis uit te wisselen, zowel digitaal als op bijeenkomsten. Ons doel? Bijdragen aan een goed leven voor mensen met een beperking.

Halen en brengen

Het motto van het Kennisplein is 'halen en brengen'. Als bezoeker kun je kennis halen, maar ook delen. Door bijvoorbeeld vragen van collega’s te beantwoorden. Of je mening te geven via ons panel. Ook organiseert het Kennisplein werkplaatsen waarvan een praktisch product steeds het resultaat is. En ondersteunen we landelijke netwerken.

Wat vind je op het Kennisplein?

Op het Kennisplein vind je producten waar je direct mee aan de slag kunt, maar ook achtergrondartikelen, praktijkverhalen, bijeenkomsten en het laatste nieuws uit de gehandicaptenzorg.

Past de kennis bij mijn vraag?

De kennis op het Kennisplein is ingedeeld op inhoudelijke thema's en doelgroepen. De contactpersoon van het thema of de doelgroep bepaalt wat wordt aangeboden. Heb je vragen? Dan kun je bij hen terecht.

Herkomst informatie 

Elke vorm van kennis heeft haar eigen waarde. Wel proberen we zo duidelijk mogelijk te zijn over de bron en actualiteit van de kennis. Zo vind je, voor zover mogelijk, bij elk onderdeel een verwijzing naar de bron van de kennis en het jaar waarin de kennis op het Kennisplein geplaatst is.

Toegankelijkheidsverklaring

Het Kennisplein Gehandicaptensector is onderdeel van kennisorganisatie Vilans. Vilans streeft ernaar volledig te voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG 2.1, op AA-niveau. Hiermee worden onze websites gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor iedereen.

Lees de volledige toegankelijkheidsverklaring

Contact opnemen?

Heb je een idee/vraag/interessante informatie? Neem dan contact op met Hilair Balsters, coördinator van het Kennisplein: h.balsters@vilans.nl of 06 228 100 70. 

Voor wie

Begeleiders en ondersteunende professionals die zich bezighouden met de zorg voor en ondersteuning van mensen met een beperking.

Achtergrond Kennisplein Gehandicaptensector

Het Kennisplein Gehandicaptensector begon in het jaar 2008. In de jaren daarvoor hielp de NGBZ, Vereniging voor Deskundigheidsbevordering, om professionals toe te rusten met kennis. Zij hielden op met bestaan. Er bestonden op dat moment al voorlopers van het Kennisplein Gehandicaptensector, maar er was ook gebrek aan overzicht. Er was één vindplaats van kennis nodig. Eén plek waar kennis actief wordt uitgewisseld. Tot op de dag van vandaag is dat de kern van het Kennisplein Gehandicaptensector. Lees meer over de geschiedenis.

Initiatiefnemers

Het Kennisplein Gehandicaptensector is een initiatief van en wordt gecoördineerd door VGN, ZonMw en Vilans.

VGN

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) is de branchevereniging van organisaties die professionele ondersteuning bieden aan mensen met een beperking en de gemeenschappen waarvan zij deel uitmaken. De VGN behartigt pro-actief de collectieve belangen van haar leden.

ZonMw

ZonMw draagt met subsidieprogramma’s bij aan vernieuwing in de zorg. De organisatie financiert onderzoek over gezondheid. En stimuleert het gebruik van daarbij ontwikkelde kennis, voor verbetering van de zorg en gezondheid. Volgens de organisatie zijn er twee dingen nodig om de zorg en gezondheid te verbeteren: kennis en het daadwerkelijk gebruiken van die kennis.

Vilans

Vilans is hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met mensen in de praktijk ontwikkelt Vilans vernieuwende en praktijkgerichte kennis voor langdurende zorg (ouderenzorg, chronisch zieken en gehandicaptenzorg).