Naar hoofdinhoud Naar footer

Lesbrief met basisinformatie over Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

In deze lesbrief vind je alle benodigde basisinformatie over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Als zorgprofessionals meer weten over NAH kan de kwaliteit van zorg voor mensen met NAH en hun naasten verbeteren.

In Nederland hebben naar schatting 650.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel te maken. Er is dan ook steeds meer behoefte aan basiskennis over de oorzaken en gevolgen van NAH en over hoe je hersenletsel kunt signaleren.

Aan de slag

Je bent (nog) onbekend met wat niet-aangeboren hersenletsel allemaal in kan houden. Je wilt meer weten over oorzaken en gevolgen van NAH, hoe je NAH kunt herkennen en wat NAH betekent voor begeleiding en zorg. De Lesbrief NAH geeft alle basisinformatie die je nodig hebt. Ook wanneer je al veel weet van NAH, is de Lesbrief NAH bruikbaar als naslagdocument.  

De lesbrief is per hoofdstuk van internet downloaden, zodat je informatie gericht op een bepaald thema  kunt vinden. De thema’s zijn:  

  • Ontstaan van hersenletsel
  • Gevolgen van hersenletsel voor getroffenen en hun naasten 
  • Rouw en verliesverwerking 
  • Signaleren van niet-aangeboren hersenletsel 
  • Bejegening en doorvragen 
  • Nazorg en monitoring
  • Meer informatie en scholing 

De lesbrief is gratis als geheel te downloaden of per hoofdstuk onderaan de pagina. 

Casus NAH cliënt 

Patrick heeft op zijn dertiende een fietsongeluk gehad. Hij heeft nu NAH. Voor het ongeluk kon hij goed leren. Na die tijd lukte dat niet goed meer. Patrick kan slecht onthouden, is snel moe en kan niet tegen lawaai. Inmiddels is Patrick 22 jaar. Patrick kan niet zelfstandig wonen. Als begeleider wil je graag meer weten over wat er allemaal komt kijken bij NAH, zodat je Patrick meer kunt begrijpen en hem kunt ondersteunen in zijn dagelijks leven en zijn wensen voor de toekomst. Welke informatie is nu handig om te raadplegen? 

Onderbouwing bruikbaarheid

Research-based kennis: kennis op basis van onderzoek. 

Beoordeling

Dit product is samengesteld door Windesheim Flevoland en voortgekomen uit de Werkplaats “De cliënt in zijn kracht – actieve ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel”. Hier is gebruik gemaakt van focusgroepen. De werkplaats is verbonden aan de onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat en mogelijk gemaakt door het Kennisplein Gehandicaptensector. Ga naar de website van Windesheim Flevoland.

Bronnen

Onderstaande input is niet zichtbaar op de site, maar wel nodig om de zoekresultaten per Kennisproduct te vergroten. Lesbrief Niet-aangeboren hersenletsel: oorzaken, gevolgen, signalen en zorg. ISBN/EAN: 978-90-77901-75-5 

Ontwikkeling 'Lesbrief NAH: oorzaken, gevolgen, signalen en zorg'

Dit product is samengesteld door Windesheim Flevoland en voortgekomen uit de Werkplaats 'De cliënt in zijn kracht – actieve ondersteuning van mensen met niet-aangeboren hersenletsel'. De werkplaats is verbonden aan de onderzoekslijn NA(H)-zorg op maat en mogelijk gemaakt door het Kennisplein Gehandicaptensector.

Alles uit deze opgave mag onder vermelding van de bron worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden voor deskundigheidsbevordering over niet-aangeboren hersenletsel zonder commerciële doeleinden. Voor alle overige gebruiksdoelen moet contact worden opgenomen.

Deze tool is onderdeel van de leidraad NAH in het vizier. Ga naar leidraad NAH in het vizier

Downloads