Naar hoofdinhoud Naar footer

Uitnodiging focusgroepen: Tekort aan medisch-generalistische zorg

Datum/tijd

Woensdag 17 januari 2024 van 19.00 uur tot 20.45 uur

Een groeiende groep organisaties voor langdurige zorg, vooral in niet-stedelijke regio's, kampt met een urgent tekort aan medisch-generalistische zorg (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde (SO's) en arts verstandelijk gehandicapten (AVG's). De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) doet onderzoek naar knelpunten in het borgen van MGZ en verkent knelpunten die kleinschalige zorgorganisaties/woonvormenervaren. Doe voor het onderzoek van EUR mee aan een van de focusgroepen om ervaringen uit te wisselen.

Uitnodiging voor focusgroepen project 'MGZ in de regio'

Het voldoen aan zorgbehoeften van cliënten wordt door het tekort steeds lastiger. Aandacht in onderzoek en beleid gaat veelal uit naar de consequenties van capaciteitsproblemen voor grootschalige zorgaanbieders, terwijl kleinschalige zorgorganisaties ook de gevolgen van de personele krapte bij huisartsen, SO's en AVG's ervaren. Welke knelpunten deze organisaties ervaren in het borgen van de medisch-generalistische zorg blijft daarentegen onderbelicht. 

De Erasmus Universiteit Rotterdam doet onderzoek naar deze problemen. Zij komen graag in contact met mensen die meer kunnen vertellen over knelpunten bij het organiseren van de medisch-generalistische zorg voor cliënten in de kleinschalige zorg.

Als onderdeel van het landelijke project medisch-generalistische zorg in de regio ('MGZ in de regio') met Vilans en het Ministerie van VWS worden in januari 2024 twee focusgroepen georganiseerd. Hierin staat het perspectief van kleinschalige zorgaanbieders centraal:

  • Welke knelpunten worden ervaren in (de organisatie van) medisch-generalistische zorg?
  • Welke oplossingsrichtingen zouden verkend moeten worden en hoe kunnen systeempartijen (zoals VWS, NZa, IGJ) hierin faciliteren?

Focusgroepen

De Erasmus Universiteit organiseert twee focusgroepen voor het onderzoek waaraan u kunt deelnemen. Eén groep komt fysiek bij elkaar, de andere groep treft elkaar digitaal. 

  • De online bijeenkomst vindt plaats op 17 januari van 19:00 tot 20:45 uur  (digitale link volgt later voor degenen die zich inschrijven).
  • De fysieke bijeenkomst vindt plaats op 24 januari van 12:00 tot 14:00 uur (inclusief lunch) bij Vilans, Churchilllaan 11, zaal 11-2, Utrecht.

Voor wie?

Uitsluitend voor kleinschalige zorgorganisaties/woonvormen.

Locatie

Online

Deel deze pagina via: