Naar hoofdinhoud Naar footer

Deadline aanleveren overzicht onvrijwillige zorg aan IGJ

Gepubliceerd op: 16-11-2021

In de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om een digitaal overzicht. De uiterste aanleverdatum voor het aanleveren van het digitaal overzicht onvrijwillige zorg met gegevens over de eerste helft van 2021, is vrijdag 10 december 2021.

Aanleveren en meer informatie hierover vind je via de pagina Halfjaarlijkse gegevensaanlevering Wvggz en Wzd.

Sta even stil bij… Wzd in jouw organisatie

Deze gegevens vormen ook de basis voor het maken van een analyse. De analyse onvrijwillige zorg is een reflectie op locatie- of organisatieniveau over de uitgevoerde onvrijwillige zorg. Het geeft inzicht in de effecten van je beleid als organisatie op ‘Leven in vrijheid, persoonsgericht werken én multidisciplinaire samenwerking’ en de inzet van onvrijwillige zorg in praktijk. Om hiervan zo te leren en verbeteren. Een hulpmiddel hierbij kan de handreiking 'Analyse Onvrijwillige zorg' zijn.

Deel deze pagina via: