Naar hoofdinhoud Naar footer

Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg is een aanscherping van succesvol kwaliteitskader

Gepubliceerd op: 30-09-2022

Het eerste exemplaar van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg is op 29 september overhandigd aan de directeur Langdurige zorg van VWS. Het kwaliteitskompas is de opvolger van het succesvolle kwaliteitskader, dat in de afgelopen vijf jaar werd toegepast in de sector. Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg wordt op 1 januari 2023 in gebruik genomen tot aan 2028. Het is minder instrumenteel, sluit beter op de praktijk en heeft meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid.

Zorginstituut Nederland gaf deze maand een definitief groen licht voor het Kwaliteitskompas en nam het meteen op in haar kwaliteitsregister. De stap van een kader naar een kompas, moet dit belangrijke instrument letterlijk en figuurlijk een meer richtinggevende werking geven in een tijd waarin in de sector complexe vraagstukken spelen.

Aanbevelingen

USBO Advies van de Universiteit Utrecht voerde onlangs een voortgangsonderzoek uit naar het Kwaliteitskader en deed aanbevelingen deed voor een actualisatie. De aanbevelingen aan de Stuurgroep Kwaliteitskader leidden tot de actualisatie tot een kwaliteitskompas. De uitgangspunten zijn onveranderd gebleven. Het gaat om kwaliteit van bestaan en regie over het eigen leven. 

Persoonlijke ervaringen

Toch zijn er veranderingen doorgevoerd. Vergeleken met het vorige kwaliteitskader heeft het kompas meer aandacht voor de inbreng van mensen met een beperking en hun persoonlijke ervaringen. Waarbij er met name ook aandacht is voor en hun sociaal netwerk, bijvoorbeeld de kennis die hun verwanten opdoen. En er is met zorg naar de taal gekeken: zo min mogelijk jargon, weg van de instrumenten en van het heilige moeten.

Roadshow

Direct na de lancering start de stuurgroep met een roadshow. Tot aan de zomer van 2023 worden (zorg)organisaties bezocht om toelichting te geven op de inhoud, de ambities en de toepassing. De werkgroep die heeft gebouwd aan het Kwaliteitskompas zal in gesprek gaan met zorgprofessionals, kwaliteitsfunctionarissen, bestuurders, mensen met een beperking, hun netwerk en andere betrokken partijen bij de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.

Het volledige kwaliteitskompas is in samenvatting en volledig te lezen en te downloaden op de website van de VGN.

Laatst bijgewerkt op: 12-01-2023

Deel deze pagina via: