Naar hoofdinhoud Naar footer

Resultaten inventarisatie 'Technologie in gebruik'

Gepubliceerd op: 04-12-2023

Laatst bijgewerkt op: 09-07-2024

Er wordt veel verwacht van het gebruik van technologie in de gehandicaptenzorg. Tot nu toe was er nog geen overzicht van technologieën die in de dagelijkse praktijk worden gebruikt bij de zorg en ondersteuning. Innovatie-impuls 2 (IGG-2) heeft in 2023 aan zorgprofessionals van 69 organisaties in de gehandicaptenzorg gevraagd welke technologieën zij gebruiken. De resultaten zijn verder geanalyseerd en in kaart gebracht.

Een groot aantal professionals in de gehandicaptenzorg heeft gereageerd op de oproep om de online vragenlijst ’Technologie in gebruik’ in te vullen. De vragenlijst is ingevuld door medewerkers van 69 verschillende zorgorganisaties die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een beperking. Hiervan zijn 60 organisaties lid van de VGN.

Overzicht van technologie die wordt ingezet in de gehandicaptenzorg

De resultaten laten onder andere zien dat 57 van de 69 organisaties technologie inzetten bij de ondersteuning van dagstructuur. 64 van de 68 organisaties zetten technologie in voor stimulering, beweging, ontspanning en vermaak. Download de resultaten onderaan de pagina.

Deelnemers aan de vragenlijst konden binnen negen domeinen specifieke technologieën aankruisen én andere technologieën benoemen:

  1. Verbeteren van dagstructuur
  2. Stimulering, beweging, ontspanning en vermaak
  3. Verbeteren van slaap
  4. Beeldzorg (contact op afstand tussen zorgverlener en cliënt)
  5. Zorgoproep- en alarmeringssysteem
  6. Technologie voor nachtzorg
  7. Sensortechnologie
  8. Gebouwgebonden technologie die cliënten zelf kunnen bedienen
  9. Technologie ter ondersteuning van medewerkers

De resultaten zijn bij elkaar gebracht in een rapportage. Met deze kennis kunnen we samen werken aan de vanzelfsprekende inzet van zorgtechnologie, wat kan bijdragen aan meer eigen regie en zelfredzaamheid voor mensen met een beperking.

De Innovatie-impuls is een programma van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, en wordt uitgevoerd door Vilans in samenwerking met Academy Het Dorp. In de Innovatie-impuls is nog meer onderzoek gedaan naar de implementatie en toegevoegde waarde van technologie in de gehandicaptenzorg. Lees meer.

Downloads

Deel deze pagina via: