Naar hoofdinhoud Naar footer

ZonMw, VGN en Vilans hernieuwen samenwerkingsovereenkomst Kennisplein Gehandicaptensector

Gepubliceerd op: 07-02-2024

Op 7 februari 2024 tekenden ZonMw, VGN en Vilans een nieuwe samenwerkingsovereenkomst Kennisplein Gehandicaptensector. De feestelijke ondertekening vond plaats tijdens het overleg van de Kenniscoalitie Gehandicaptenzorg in Den Haag. Met de hernieuwde overeenkomst geven de drie organisaties ‘een nieuwe impuls’ aan het samenwerken in kennisdeling.

‘Met deze nieuwe overeenkomst bekrachtigen we de waarde van kennis en samenwerking in kennisdeling’, stelt Mirella Minkman. Volgens het bestuurslid van Vilans, dé kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning, wordt samenwerking in kennisdeling op landelijke niveau steeds belangrijker: ‘De gehandicaptensector staat momenteel voor grote opgaven. De beschikbaarheid van actuele, gevalideerde en toepasbare kennis is van cruciaal belang. De drie ondertekenende organisaties geloven in de missie en mogelijkheden van het plein en door intensief samen te werken bereiken we het beste resultaat in landelijke kennisdeling. We dragen elk vanuit een eigen perspectief, netwerk en opdracht actief bij.’

‘Het kennisplein is een essentieel element in de kennisinfrastructuur van de gehandicaptenzorg’ 

Betekenisvol eigen leven

Theo van Uum, directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), bestempelt de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst als ‘duurzame toekomstbestendige kennisinfrastructuur waardoor kennis blijft stromen’. 

Als branchevereniging van organisaties die professionele ondersteuning bieden aan mensen met een beperking en de gemeenschappen waarvan zij deel uitmaken, zet de VGN zich in voor een samenleving waarin mensen met een beperking in 2030 ‘gewoon kunnen meedoen’ en waarin zij ‘een betekenisvol eigen leven kunnen leiden, ongeacht de zwaarte van hun beperking’.

‘Het kennisplein is een essentieel element in de kennisinfrastructuur van de gehandicaptenzorg’ benadrukt Van Uum. ‘Door online en offline kennis met de professionals te delen, en middels het ontwikkelen van kennisproducten die bij hen aansluiten, versterken we hun vakmanschap. We willen niet alleen het werkplezier van alle professionals vergroten. We willen ook de kwaliteit van organisaties verbeteren zodat we duurzaam in passende zorg en ondersteuning kunnen voorzien’, aldus de VGN-directeur.

Spil in het bereiken van impact

‘In het licht van onze missie om kennistoepassing te stimuleren, zijn we verheugd over de voortgezette samenwerking’ zegt Véronique Timmerhuis, directeur ZonMw

De organisatie, die onderzoek en vernieuwing in zorg en welzijn programmeert en financiert, vindt kennisontwikkeling belangrijk. Timmerhuis: ‘We stimuleren ook het daadwerkelijk gebruik van nieuwe kennis en innovaties waarmee we burgers en zorg-professionals bereiken. Pas dan dragen de projectresultaten bij aan een zo goed en gezond mogelijk leven voor iedereen.’

‘Deze vernieuwde overeenkomst onderstreept dat partijen uit de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg elkaar steeds beter weten te vinden bij allerlei ontwikkelingen’, verzekert Timmerhuis. ZonMw ziet het Kennisplein Gehandicaptensector als een ‘mooi en belangrijk platform om nieuwe en relevante praktijkkennis bij zorgprofessionals op een laagdrempelige wijze voor het voetlicht te brengen’.

‘Met het kennisplein dragen we immers bij aan kennisdeling binnen de gehandicaptensector en het platform vormt zodoende een belangrijke spil in het bereiken van impact.’

‘We hopen de samenwerking komende jaren te intensiveren’ besluit de ZonMw-directeur. ‘Met het kennisplein dragen we immers bij aan kennisdeling binnen de gehandicaptensector en het platform vormt zodoende een belangrijke spil in het bereiken van impact.’

Het Kennisplein Gehandicaptensector deelt sinds 2008 de kennis en ervaringen van zorgprofessionals, cliënten en verwanten uit de gehandicaptenzorg door middel van een website, onderzoek, programma's, projecten, bijeenkomsten en social media. Het plein is een initiatief van Vilans, VGN en Mee NL. Het wordt gecoördineerd door VGN, ZonMw en Vilans. 

Met het Kennisplein Gehandicaptensector delen we landelijk up-to-date praktijk- en ervaringskennis, maken nieuwe evidence-based kennis toegankelijk én halen kennisvragen op. Zo bereiken we inmiddels een grote groep zorgprofessionals en andere betrokkenen bij mensen met een beperking. Daarbij kiezen we voortdurend voor passende vormen om alle kennis te verspreiden: via tekst, beeld, geluid en interactie. Het plein is dus een dynamische interactieve gemeenschap, geen zendkanaal: de interactie organiseren we digitaal via reageer- en chatfuncties, en fysiek door mensen en organisaties bij elkaar te brengen.

Deel deze pagina via: