Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoe zorgt onderzoek 'Samen Kunnen Kiezen' voor impact?

Om onderzoek nuttig te laten zijn en impact te laten hebben werken de onderzoekers van Gewoon Bijzonder volgens de Kenniscirkel (pdf). Maar hoe gaat dat in de praktijk? Petri Embregts en Carlo Schuengel vertellen over de beoogde resultaten en kennisdeling.

Welk kennisproduct wil je opleveren en waarom?

Binnen het Netwerk Samen Kunnen Kiezen ontwikkelen wij samen met cliënten, verwanten, professionals en onderzoekers kennis over zelfbepaling van mensen met een beperking. Die kennis willen wij graag vertalen in kennisproducten die voor iedereen beschikbaar zijn.

Onze denktank, waarin al onze samenwerkingspartners vertegenwoordigd zijn, denkt voortdurend mee hoe we onderzoeksinstrumenten, nieuwe en bestaande kennis over zelfbepaling het beste kunnen vertalen voor mensen met een beperking, verwanten en professionals.

  • We gaan in een van de deelonderzoeken bijvoorbeeld samen met verwanten en professionals een transitiematrix ontwikkelen. Dit helpt hen om eerder in het leven van een persoon met ernstige meervoudige beperkingen aan de slag te gaan met de ontwikkeling van zelfbepaling.
  • We gaan met onze partners uit onderwijsinstellingen en zorgorganisaties na hoe we kennis uit ons netwerk kunnen vertalen voor de opleiding van professionals die nu en in de toekomst werkzaam zijn in de zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking.
  • En we leveren wetenschappelijke publicaties op, omdat we daarmee onze ideeën kunnen toetsen aan de werkelijkheid en aan de deskundigheid van andere wetenschappers.

Op welke manier heb je de vraag voor je project opgehaald?

Het thema zelfbepaling vloeit direct voort uit het rapport Krachten Bundelen, waaraan de twee hoofdaanvragers hebben bijgedragen. Daarin hebben wetenschappers in dialoog met cliëntenorganisaties en beroepsgroepen een gezamenlijke onderzoeksagenda uitgestippeld.

Eén van de kernthema’s was de uitwerking van het VN verdrag van rechten voor mensen met beperkingen, waarin respect voor zelfbepaling centraal staat. In de verdere uitwerking van dit thema binnen het Netwerk Samen Kunnen Kiezen hebben onderzoekers, professionals, ouders en cliënten regelmatig bij elkaar gezeten. Gezamenlijk hebben we het brede thema zelfbepaling toegespitst op een aantal deelvragen die uitgewerkt gaan worden in verschillende projecten.

Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen is uitdrukkelijk een open netwerk waar ook nieuwe samenwerkingspartners en projecten welkom zijn. We halen voortdurend nieuwe vragen op, bijvoorbeeld vanuit onze denktank. Ook heeft Netwerk Samen Kunnen Kiezen een consultatiefunctie, waar iedereen met specifieke vragen op het gebied van het stimuleren van zelfbepaling van mensen met een beperking terecht kan.

Hoe zorg je dat professionals op de hoogte zijn van je resultaten?

De Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB, o.l.v. Petri Embregts) werkt structureel samen met elf zorgorganisaties die zich ook allemaal hebben verbonden aan het Netwerk Samen Kunnen Kiezen. Samen met de Academische Werkplaats ’s-Heerenloo VU (o.l.v. Carlo Schuengel) zijn er twaalf zorgorganisaties als samenwerkingspartner aangesloten bij het netwerk.

Voor het informeren van professionals zullen we in eerste instantie gebruik maken van al bestaande kanalen voor kennisdeling, vanuit de AWVB en AW-VU (bijvoorbeeld nieuwsbrieven en studiedagen). Daarnaast worden professionals geïnformeerd via bijeenkomsten van de netwerkdenktank, projectgroepen bij de verschillende deelprojecten, de nieuwsbrief en een netwerkpagina op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Wie is de gebruiker van je kennisproduct en hoe zorg je ervoor dat het in praktijk gebruikt gaat worden?

Gebruikers van onze kennisproducten zijn cliënten, verwanten, professionals, opleiders en onderzoekers. Door in onze deelprojecten goed aan te sluiten bij hun vragen en behoeften op het gebied van kennisontwikkeling en kennistoepassing hopen wij de ontwikkelde kennis ‘op maat’ aan te kunnen bieden.

Deel deze pagina via: