Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Iedereen heeft recht op inclusie’

Gepubliceerd op: 03-07-2019

‘In landen als Nederland kunnen mensen met een verstandelijke beperking vaak zelfstandig wonen in de wijk. Maar in voormalig Oostbloklanden hebben zij nauwelijks enige inspraak in hun leven.’ Aan het woord is Mireille de Beer. Zij reisde in juni 2019 af naar Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, voor het internationale congres van Inclusion Europe.

Inspraak in je leven

De Beer was als ervaringsdeskundige mee met een collega van de LFB, de landelijke belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. ‘Het congres ging over wat meedoen in de samenleving betekent’, zegt De Beer. ‘Vooral in voormalig Oostbloklanden hebben mensen met een verstandelijke beperking nauwelijks enige inspraak in hun leven.’

Mensen met een beperking

‘Zo ontmoette ik een vrouw uit Roemenië, Elisabeta Moldovan, die tijdens haar verblijf in een Roemeens instituut zeer slecht behandeld is. Ze is met een vriend de instelling uit gekomen en heeft toen letterlijk op straat moeten zwerven. Want in die landen is het vaak nog zo dat er naast de instituten niets geregeld is voor mensen met een beperking.’

‘Het was een heel treurig verhaal maar ook wel mooi, want nu is Elisabeta boegbeeld van Inclusion Europe. Dat is wel heel knap als je uit zo’n slechte situatie komt, vind ik.’

Volwaardig meedoen

Toch is ook in de westerse landen nog veel werk te verrichten om mensen met een beperking volledig mee te laten doen in de samenleving. ‘In landen als Nederland is een instelling niet de enige optie en kun je zelfstandig wonen in de wijk’, vertelt De Beer. ‘Maar het blijft lastig om volwaardig mee te doen als er bijvoorbeeld geen ondersteuning is in de wijk of als er obstakels zijn om een opleiding te volgen of een baan te vinden.’

Inclusie

Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking. Vaak hoor je ook de term inclusieve of gevarieerde samenleving. Een samenleving waar iedereen kan meedoen.

Samenleving open voor iedereen

In het verleden werd er gesproken over integratie. Het ging dan om de integratie van een persoon met een beperking, waarbij de persoon zich moest aanpassen aan de samenleving. Bij inclusie gaat het een stap verder. De samenleving moet in principe openstaan voor iedereen. Iedereen moet kunnen meedoen en iedereen hoort erbij.

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan