Naar hoofdinhoud Naar footer

Interview met de onderzoekers van project EVB+ in beeld

Eveline Schavemaker (projectleider onderzoek EVB+ in beeld!), Renske Koordeman (Senior onderzoeker), Maaike Hermsen (Lector bij de HAN) en Rianne Simons (junior onderzoeker voor het Kennisplatform EVB+) vertellen in dit interview over de verwachtingen van het project EVB+ in beeld.

Waarom doe je mee aan dit project?

Eveline Schavemaker

Vele professionals spelen dagelijks een belangrijke rol in het leven van mensen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+). Mensen met EVB+ zijn enorm afhankelijk van de mensen om hen heen. Zij kunnen zelf niet goed aangeven wat hun wensen en behoeften zijn. Professionals moeten daarom heel goed kijken, luisteren en onderzoeken waar mensen met EVB+ behoefte aan hebben. Ik vind het belangrijk dat er landelijk meer aandacht komt voor mensen met EVB+ én over de professionals die zo’n belangrijke rol in hun leven vervullen. Zodat we nog beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften van mensen met EVB+. De kennis die we opdoen in dit onderzoek is voor iedereen interessant en belangrijk die een relatie heeft met mensen met EVB+. Ik doe mee aan dit project omdat ik coördinator ben van het Kennisplatform EVB+.

Mijn doel is om mensen met een EVB+ en de professionals meer in beeld te brengen in Nederland. Op die manier hoop ik meer waardering voor het leven van deze mensen en voor het werk van de professionals te krijgen.

Renske Koordeman

Ik doe mee aan dit project als senior onderzoeker. Toen ik vier jaar geleden bij Pluryn ging werken kwam ik erachter dat er maar weinig onderzoek wordt gedaan naar deze doelgroep. Samen met gedragswetenschappers hadden we mooie ideeën voor onderzoek om mensen met EVB+ nog beter te leren begrijpen en begeleiden. Toen de subsidie oproep van ZonMw voorbij kwam dacht ik daarmee kunnen we proberen deze mooie ideeën te financieren.

Maaike Hermsen

Reizen zonder gids’, zo noemde Carla Vlaskamp ooit de ondersteuning aan mensen met een ernstige verstandelijke beperking (en moeilijk verstaanbaar gedrag). Mensen met EVB+ zijn voor een groot deel afhankelijk van de betekenis die anderen geven aan signalen en symptomen. Deze verantwoordelijkheid drukt zwaar op de schouders van professionals. Zij willen dag in dag uit goede zorg bieden, maar geven ook aan graag een kompas te hebben om onderscheid te kunnen maken tussen weldoen en schaden. En om te weten of hun interventies daadwerkelijk bijdragen aan een betekenisvolle relatie en aan kwaliteit van leven. Een steentje bijdragen in het zoeken naar een houvast, ook voor de toekomstige professional, daar wil ik me graag voor inzetten! Ik ben werkzaam als lector Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Rianne Simons

Als net afgestudeerde was ik op zoek naar een mogelijkheid om mijn kennis en vaardigheden uit de opleiding in te zetten om anderen te kunnen helpen. Ik vind het vooral belangrijk dat uitkomsten van onderzoek ook daadwerkelijk in de praktijk gebruikt kunnen worden, en een meerwaarde hebben voor de mensen waar het onderzoek over gaat. Dat is natuurlijk een erg breed doel, maar in het projectvoorstel was het voor mij meteen duidelijk dat deze doelgroep meer aandacht verdient dan ze nu krijgt. Aandacht die de mensen zelf niet altijd mondeling kunnen vragen. Als junior onderzoeker wil ik die aandacht graag geven aan deze kwetsbare mensen. En ik wil professionals die samenwerken met mensen met EVB+ de handvatten geven die ze nodig hebben.

Wat ga je doen om je doel te bereiken?

Eveline Schavemaker

Samen met het projectteam en alle aangesloten zorgorganisaties bij het Kennisplatform EVB+ en de kennisinstellingen zetten wij ons de komende vier jaar in om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen mensen met een EVB+ en professionals. Het onderzoek bestaat uit drie deelstudies waarover we veel willen communiceren via bijvoorbeeld het Kennisplein Gehandicaptensector en de site van het Kennisplatform EVB+. We vinden het belangrijk om het proces van het onderzoek ook in beeld te brengen via foto’s en filmpjes. Daarnaast betrekken we verschillende professionals, verwanten én ervaringsdeskundigen die te maken hebben met mensen met EVB+. De belangrijkste opbrengst van dit onderzoek is de ontwikkeling van scholingsaanbod voor (aankomende) professionals. Mensen met EVB+ al in de opleiding in beeld brengen, levert uiteindelijk veel op.

Renske Koordeman

Ik ga samen met de projectgroep het onderzoek verder vormgeven en zo goed mogelijk uitvoeren. Daarnaast zullen we de uitkomsten van het onderzoek analyseren en interpreteren en hopelijk tot mooie uitkomsten komen die we kunnen vertalen naar een scholingsaanbod voor (aankomende) professionals.

Maaike

Als lid van het projectgroep denk ik graag mee in alle stappen die in het onderzoek gezet gaan worden. Ik vind het een uitdaging om vanuit de ‘nothing about us withous us’ gedachte te werken. Hoe zorgen we ervoor dat we mensen met een EVB+ zélf kunnen betrekken bij het onderzoek. Maar ook de mensen die hen ondersteunen, hun ouders en andere verwanten en natuurlijk diegenen die dagelijks voor hen zorgen. Ook wil ik graag de toekomstige professional houvast meegeven in het werken met mensen met EVB+. Om mensen met EVB+ beter te begrijpen, maar ook om hun eigen gedragingen beter te snappen en erop te kunnen reflecteren.

Rianne

De komende vier jaar ga ik me inzetten om het onderzoek zo goed mogelijk uit te voeren. Hierin let ik vooral op het contact en de verbinding met de praktijk. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is de bruikbaarheid van de uitkomsten in de praktijk.

Wanneer ben je tevreden?

Eveline

Ik ben tevreden wanneer professionals in de praktijk daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de producten die we gedurende het onderzoek maken. Ik ben écht tevreden wanneer mensen met EVB+ daarvan in hun dagelijks leven een positief effect ervaren, maar zeker ook wanneer verwanten én professionals het onderzoek en de producten als meerwaarde zien.

Renske Koordeman

Ik ben tevreden als we het onderzoek op een juiste manier hebben kunnen uitvoeren, als het wat oplevert voor zorgprofessionals die met deze doelgroep werken. Maar bovenal hoop ik dat we mensen met een EVB+ betere begeleiding kunnen geven.

Maaike

Ik ben tevreden als mensen met EVB+, hun ouders, andere verwanten en professionals van mening zijn dat dit onderzoek over hen gaat en een meerwaarde heeft voor de praktijk. Ik ben ook tevreden als de aankomende professionals, die op het punt staat de overstap te maken naar de praktijk, zien hoe rijk en waardevol het werken met mensen met EVB+ is.

Rianne

Ik ben tevreden als mensen het idee hebben dat het onderzoek past bij hun dagelijkse praktijk. Onderzoek kan een stoffig, theoretisch, ‘ver van de praktijk’ imago hebben. Ik ben tevreden als dit onderzoek een ander beeld oproept; een beeld dat past bij de praktijk en waar gebruik van kan worden gemaakt in de dagelijkse begeleiding van mensen met een EVB+.

Welke tip heb je voor zorgprofessionals?

Eveline

Sta af en toe eens stil bij de vraag hoe jij jouw relatie met mensen met een EVB+ zou verbeelden of omschrijven. Wat is daarin belangrijk? Wie is degene met wie je een relatie hebt?

Renske Koordeman

Sta af en toe stil bij of je je bewust bent van je eigen reactie op het gevoelsleven van je cliënt. In hoeverre ervaar je veel stress en kun je hiermee omgaan? Bedenk dat hoe jij jezelf voelt, veel effect kan hebben op de relatie met je cliënt.

Maaike

Vertel aan iedereen die het maar wil horen wat het werken met mensen met EVB+ zo mooi en bijzonder maakt.

Rianne

Stel je open voor onderzoek en ben je bewust dat onderzoek alleen de juiste antwoorden kan vinden in samenwerking met de praktijk.

Meer informatie

Deel deze pagina via: