Naar hoofdinhoud Naar footer

Inspiratie en inzichten: uitwisseling tussen ‘t Kastheel en Het Houvast

Het Houvast en ‘t Kastheel doen mee aan Begeleiding à la carte van het programma Volwaardig leven. Ze zitten allebei in hetzelfde lerende netwerk. Vanaf het begin waren zij nieuwsgierig naar elkaar, ook al hebben ze verschillende doelgroepen en ondersteuningsvragen. Wat hebben ze met elkaar gemeen? En welke inzichten uit hun gesprekken kunnen ze delen? Maarten Liefting van ‘t Kastheel en Judith Coolen van Het Houvast schreven een blog.

Onze beide zorgorganisaties zijn kleinschalige initiatieven die hun nek uitsteken voor mensen die tussen wal en schip vallen. Mensen die vaak al op meerdere plekken hebben gewoond, maar nergens nog echt op hun plek waren. We gaan beiden voor een relatie met de zorgvrager (cliënt of bewoner) voor een lange periode. En ontdekken steeds manieren om andere dingen te doen die zorgen voor wat meer rust, vertrouwen en meer levensgeluk bij de zorgvrager. 

Tijd voor ont-moeten en een ontmoeting 

We zijn beiden tevreden over de koers die we varen. Onze zorgconcepten zijn alleen minder geschikt om flink te kunnen groeien. Toch hebben we de wens dat meer mensen voordeel hebben van ons aanbod. Dus we wilden graag verder praten met elkaar en donderdag 27 augustus 2020 was het zover! Dat wilden we net zo doen, zoals we met onze zorgvragers omgaan: 'ontmoeten' en 'ont-moeten'.

Ervaringen delen en nieuwsgierig zijn

In het gesprek de ruimte nemen om ervaringen te delen en nieuwsgierig te zijn. Zonder dat we vooraf precies wisten wat we kwamen halen of brengen. Wel hadden we voor het gesprek een paar onderwerpen gedeeld waar we het graag over wilden hebben, zoals: ontdekkingsreis, plezier, normaal doen en eenvoud. Deze onderwerpen zijn de basis voor de vragen die ons bezighouden.

Vragen waar we mee aan de slag willen

  • Hoe kom je in verbinding met andere instellingen? 
  • Hoe kun je anderen inspireren en enthousiasmeren?
  • Hoe blijf je ook daarin trouw aan je aanpak?
  • Hoe stem je je tegelijkertijd ook af op de andere partij? 

Hoe en waarom doen we de dingen die we doen?

ALS HET NIET PAST, HOE KUNNEN WE HET DAN PASSEND MAKEN?

Zo gingen we met elkaar van start. We stelden elkaar allerlei vragen, luisterden en deelden. Waar we staan met de projecten voor Begeleiding à la carte, het eindproduct, de coaching en meer. Langzaam maar zeker merkten we op dat we allebei intern veel sparren over het 'hoe' en 'waarom' van de dingen die we doen. Dat we beiden vaak puzzelen op de vraag: als het niet past, hoe kunnen we het dan passend maken? En dat we steeds aandacht blijven hebben voor het welzijn van de medewerkers, want je moet het met elkaar doen. 

Feedback van zorgvragers is de beste spiegel

We merkten ook dat de feedback waar we het meeste aan hebben van de zorgvragers zelf komt. Zij zijn de beste spiegel, ondanks hun beperking. Een feest van herkenning dus! Ook al doen en organiseren we bepaalde zaken echt verschillend van elkaar. 

Werkzame elementen om te delen

Graag delen we een aantal werkzame onderdelen waar jij ook iets aan hebt. Bijvoorbeeld: de kijk op, en het omgaan met risico’s van beide werkwijzen. Ze laten zoveel overlap zien dat het misschien niet gaat om 'doelgroepspecifiek' maar om 'organisatiespecifiek'. Dat heeft ons aan het denken gezet. 

Grotere partijen als ambassadeur

Als we in contact willen komen met andere partijen en hen mogen inspireren en enthousiasmeren, hebben we ambassadeurs nodig. Zoals het Centrum voor Consultatie en Expertise of het zorgkantoor. Het scheelt namelijk als grotere partijen het vuurtje helpen aanzetten. 

Praktijkverhalen geven inzicht in het bijzondere van je organisatie

'SOMMIGE DINGEN VIND JE ZELF INTUSSEN HEEL NORMAAL EN JE BESEFT PAS BESEFT HOE BIJZONDER ZE ZIJN OP HET MOMENT DAT IEMAND JE ER ZIJN VERHAAL OVER VERTELT'

Daarnaast heeft het ophalen van prikkelende verhalen van zorgvragers, medewerkers en andere betrokkenen een grote toegevoegde waarde voor het (opnieuw) ontdekken van wat nu zo specifiek en bijzonder is binnen jouw organisatie.

Sommige dingen vind je zelf intussen heel normaal. Je beseft pas beseft hoe bijzonder ze zijn op het moment dat iemand je er zijn verhaal over vertelt. Die verhalen en inzichten helpen om duidelijk te maken wat bijvoorbeeld persoonsgerichte zorg nu echt is binnen je organisatie. Het is zoeken en uitvinden in welke vormen je deze verhalen giet om ze over te kunnen brengen. Bijvoorbeeld tekst, film, vlog, digitale visieplaat, podcast of audioproducten. 

Elkaar inspireren doe je op basis van gelijkwaardigheid

Inspireren betekent ook dat je gericht gaat meedenken en ondersteunen. Hierin blijf je gelijkwaardig aan elkaar. Je kunt namelijk niet goed van toegevoegde waarde zijn voor de ander als je je teveel als expert gedraagt. Je bent tenslotte beiden aan het leren. Dus het gaat erover dat je je eigen oordeel parkeert en ermee kunt omgaan dat je samen op pad gaat, omdat je iets wilt bereiken. Je weet alleen nog niet precies hoe.

"Hier"

Tot slot een refrein van een songtekst die Maarten en Judith goed vinden passen bij waar hun organisaties voor staan:

Hier ben ik veilig, hier ben ik sterk 

Hier ben ik heilig, dit is mijn kerk 

Dit is mijn haven, hier leg ik aan 

Hier kan ik slapen, hier moet ik staan 

Songtekst Blof “Hier”

Meer weten? 

Neem contact op met Maarten Liefting, projectleider BalC, ‘t Kastheel via  m.liefting@stichtingela.nl of met Judith Coolen, projectleider BalC, Het Houvast via judith@hethouvast.nl

Lees meer:

Deel deze pagina via: