Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Wet zorg en dwang nog niet heel populair bij zorgorganisaties’

Anja Noorlander is sinds 1 januari 2020 cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd) bij het LSR, 1 van de 4 landelijke aanbieders van het vertrouwenswerk. In dit interview vertelt ze over haar rol, werkwijze, mooie momenten en problemen waar ze in haar werk tegenaan loopt. 'Dit jaar richten we ons vooral op het vergroten van de zichtbaarheid van de cliëntenvertrouwenspersonen in Nederland. Ik merk dat dit proces van bewustwording nogal wat tijd inneemt.'

Anja Noorlander is als CVP’er werkzaam bij Het LSR, Steunpunt medezeggenschap. Na jarenlange ervaring met en het lesgeven over huishoudelijk geweld en forensische psychiatrie besloot ze van baan te wisselen nadat ze zichzelf de vraag stelde ‘Waar word ik nu echt gelukkig van? ‘Ik dacht terug aan de tijd waarin ik bij een gezinsvervangend tehuis werkte. Zorgen dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft, dat cliënten goed terecht komen en gehoord worden. Dat vind ik belangrijk.'

'Omdat ik manager ben geweest, spreek en versta ik ‘bestuurlijke taal’. Hierdoor kan ik makkelijk schakelen met management van zorgorganisaties. Toen er cliëntvertrouwenspersonen werden gezocht voor de Wet zorg en dwang wist ik het gelijk: dit was dé job voor mij! Alle puzzelstukjes vielen in elkaar. Alle ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan in verschillende werkvelden, zou ik kunnen uitdragen via deze functie.' 

Brugfunctie

'De Wet zorg en dwang is niet heel populair bij zorgorganisaties. De wet wordt niet altijd gezien als ondersteunend, eerder vertragend als je kijkt naar het werk waar begeleiders dagelijks mee te maken hebben. Dat snap ik, want begeleiders denken dat er extra administratie bij komt kijken. Ik vind het fijn om begeleiders en de organisatie daarin mee te nemen en juist de voordelen te bespreken. Een groot voordeel is juist dat je tijdwinst kan boeken.

"Mijn doel is altijd hoe breng je iemand in contact met de persoon die hem/haar kan helpen? Het kernwoord is 'warme overdracht'". 

Als CVP’er vervul je namelijk een belangrijke brugfunctie. Cliënten zijn vaak afhankelijk van zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg. Daarom is het belangrijk dat ze in goede harmonie met elkaar verder kunnen. Doel daarbij is dat de cliënt volledig in zijn kracht komt te staan.'

Werkwijze

‘We hebben een groot team onderverdeeld in kleinere teams. Zo ben ik werkzaam voor de regio Rotterdam en Zuid-Hollandse Eilanden. Mijn teamgenoten zie ik elke twee weken tijdens de trainingsdagen. In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoe maak je jezelf bekend binnen de organisatie?
 • Welke gesprekstechnieken kan ik toepassen?
 • Binnen welk juridisch kader werken CVP’ers?

Ook brengen we onze werkomgeving in kaart via enkele vragen:

 • Welke gehandicaptenorganisaties vallen er binnen onze regio?
 • Wie is daar de Wzd projectcoördinator of aandachtfunctionaris?
 • Hoe kunnen we daar het beste contact mee opnemen?

‘Na een inventarisatie maken we ons bekend bij de zorgorganisaties in de regio. Zo delen we digitale folders uit. We voeren gesprekken en sluiten overeenkomsten. Daarbij bezoeken we plekken waar we mensen met een beperking ontmoeten. Ook versturen we brieven naar cliëntraden. Daarin staat beschreven wie we zijn en waar je ons kunt vinden. 

In gesprek over...

Mensen met een beperking komen met verschillende vragen bij Anja. Zie hieronder enkele voorbeelden:

 • Waarom mag ik niet naar buiten (in tijden van corona)?
 • ​Waarom mag ik niet naar buiten met begeleiding? (cliënt heeft een wettelijke verbod).
 • Waarom zit ik al 3 jaar op een crisisafdeling? (op een crisisafdeling zit een cliënt maximaal 6 weken)
 • Wordt psychofarmaca juist toegepast? 

'Familie en naasten stellen ook vragen. Denk bijvoorbeeld over het verstrekken van psychofarmaca aan mensen die aan het dementeren zijn. Medicatie heeft invloed op het gedrag van een cliënt. Ik krijg soms vragen of er andere mogelijkheden zijn dan het toedienen van medicijnen. Als ik signalen doorkrijg dat een organisatie vastzit in een patroon van 'pillen erin en klaar' dan is het heel leerzaam dit terug te koppelen aan de organisatie. De insteek van het gesprek is dan hoe kan je anders kijken naar onrust en hoe haal je de onrust weg?’ 

Meer bekendheid is noodzakelijk

'Ambulante cliënten hebben ons nog niet gevonden. Dit blijkt vaak moeilijk, omdat ze niet zijn aangesloten bij grote cliëntorganisaties. Hoe kun je iemand vertrouwen die je nog nooit hebt gesproken? Hoe bouw je dat op, op grote schaal? Hoe bereik je iedereen?'

'Verder ben ik benieuwd hoe het straks verder gaat wanneer we binnen organisaties bekend zijn. We leveren op basis van het eerste jaar een inventarisatie aan bij het ministerie en dan horen we hoe nu verder. In de inventarisatie beschrijven we wat er speelt, welke vragen we krijgen en welke tijdsinvestering daarbij hoort.' 

Aanbieders van cliëntenvertrouwenswerk Wzd

Het cliëntenvertrouwenswerk Wet zorg en dwang wordt in Nederland uitgevoerd door vier organisaties. Dat zijn Het LSR, Quasir CVP, Zorgstem en Adviespunt Zorgbelang In onderstaand schema is zichtbaar in welke regio een aanbieder actief is.

Overzicht cvp-aanbieder per zorgkantoorregio

Zorgkantoorregio 

 • Friesland, Groningen en Drenthe

cvp-aanbieder

 • Quasir

Website 

 • www.quasir.nl

Contact  

 •   085-4874012

Zorgkantoorregio 

 • Twente en Zwolle

cvp-aanbieder

 • LSR

Website 

 • www.hetlsr.nl

Contact  

 • 088-2015900

Zorgkantoorregio 

 • Arnhem, Apeldoorn/Zutphen, Midden IJsel

cvp-aanbieder

 • Zorgbelang

Website 

 • www.adviespuntzorgbelang.nl

Contact  

 • 088-9294099

Zorgkantoorregio 

 • Nijmegen, Noordoost Brabant, Waardenland en Midden Brabant

cvp-aanbieder

 • Zorgbelang

Website 

 • www.adviespuntzorgbelang.nl

Contact  

 • 088-9294099

Zorgkantoorregio 

 • Zuid-oost Brabant, Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

cvp-aanbieder

 • Zorgbelang

Website 

 • www.adviespuntzorgbelang.nl

Contact  

 • 088-9294099

Zorgkantoorregio 

 • Zeeland, Zuidhollandse-Eilanden, West Brabant, Rotterdam

cvp-aanbieder

 • LSR

Website 

 • www.hetlsr.nl

Contact  

 • 088-2015920

Zorgkantoorregio 

 • Westland Schieland Delfland, Haaglanden, Midden Holland, Zuidholland Noord

cvp-aanbieder

 • Zorgstem

Website 

 • www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Contact  

 • 088-6781000

Zorgkantoorregio 

 • Amstelland en de Meerlanden, Kennemerland, Amsterdam, Zaanstreek /Waterland, Noord Holland Noord

cvp-aanbieder

 • Zorgstem

Website 

 • www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Contact  

 • 088-6781000

Zorgkantoorregio 

 • Utrecht, 't Gooi en Flevoland

cvp-aanbieder

 • Zorgstem

Website 

 • www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Contact  

 • 088-6781000

Op de website www.stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl staat informatie over de CVP Wzd.

Deel deze pagina via: