Naar hoofdinhoud Naar footer

'Wie zijn de onderzoekers’

Vier vragen aan de hoofdaanvrager van het Individuele Plaatsing en Steun (IPS)-project, Prof. dr. Angela de Boer van Department of Public and Occupational Health (POH), Amsterdam UMC. Hoofdaanvrager Angela de Boer: werkt als onderzoeker en projectleider bij de afdeling Public and Occupational Health van het Amsterdam UMC.

Waarom doe je mee aan dit project?

Binnen het Amsterdam UMC en de Universiteit van Amsterdam, bekleed ik een leerstoel “Chronisch zieken en werk”. We hebben de afgelopen decennia al veel onderzoek uitgevoerd bij mensen met verschillende chronische aandoeningen.

Uit de resultaten blijkt steeds dat werken veel positieve effecten heeft, zoals een betere kwaliteit van leven, meer financiële zelfstandigheid, sociale contacten, structuur en meedoen in de maatschappij. Weer aan het werk gaan en blijven is een extra uitdaging voor mensen die geen dienstverband of werkgever hebben. Het Individuele Plaatsing en Steun (IPS) project is zeer succesvol gebleken in andere landen (met name de VS) en bij andere aandoeningen om mensen zonder werk aan werk te helpen. Daarom onderzoeken wij het nu met mensen met NAH.

Wat ga je doen om je doel te bereiken?

IPS-projecten zijn tot nu toe vooral ingezet bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Wij zijn aan het onderzoeken of het ook haalbaar is om IPS in te zetten bij mensen met NAH. Wij werken daarin samen met de patiënten en hun naasten. Het onderzoek vindt plaats in drie (zorg)instellingen die elk hun volledig opgeleide IPS-trajectbegeleiders hebben. Zij begeleiden de mensen met NAH naar werk en blijven hen daarna coachen.  We onderzoeken verder of IPS in de toekomst breder kan worden ingevoerd, als het IPS-project inderdaad haalbaar is. Zo kunnen uiteindelijk meer mensen met NAH geholpen worden.

Wanneer ben je tevreden?

Als we in ons onderzoek 15 deelnemers kunnen begeleiden op hun zoektocht naar betaald werk. Als zowel de patiënten als hun naasten en de IPS-trajectbegeleiders tevreden zijn over het traject, dan ben ik ook tevreden. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als de deelnemers daarbij ook echt een betaalde baan vinden. Ons onderzoek moet uitwijzen of dit ook lukt.

Hoe wil je zorgprofessionals betrekken bij het onderzoek?

Wij hebben verschillende zorgprofessionals betrokken bij ons onderzoek: IPS-trajectbegeleiders die de IPS-trajecten begeleiden en revalidatieartsen die gespecialiseerd zijn in NAH. In het vervolg van het project willen we (zorg)professionals vragen om mee te denken over verdere implementatie van IPS in de toekomst.

Deel deze pagina via: