Naar hoofdinhoud Naar footer

Eindproducten en tips uit het netwerk

Gepubliceerd op: 27-01-2021

Onderzoekers van Samen Kunnen Kiezen ontwikkelden de vragenlijst ‘Psychologische Basisbehoeftenlijst Verstandelijke Beperking’ (PBVB). Als begeleider of behandelaar kun je daarmee het welbevinden van mensen met een licht verstandelijke beperking in kaart brengen en verbeteren. Aan ‘De transitiematrix’, die mensen met EMB en hun ouders/naasten ondersteunt bij belangrijke transities in hun leven, wordt nog gewerkt. Drie onderzoekers geven hun tips voor goede informatie-uitwisseling tussen onderzoekers en begeleiders.

Onderzoekers Noud Frielink, Petri Embregts en Carlo Schuengel ontwikkelden de vragenlijst Psychologische Basisbehoeftenlijst Verstandelijke Beperking (PBVB). Deze vragenlijst brengt eenvoudig in kaart in hoeverre een persoon met een verstandelijke beperking of zwakbegaafd niveau van functioneren zelf ervaart dat zijn psychologische basisbehoeften worden vervuld danwel gefrustreerd. De uitkomst geeft je als begeleider/behandelaar handvatten om het welbevinden en de zelfbepaling van hem/haar te verbeteren. 

Een tweede eindproduct ‘De transitiematrix ’ is nog in ontwikkeling. Hiermee kunnen mensen met EMB, en hun ouders of naasten, goed geïnformeerd toewerken naar (door henzelf aangegeven) belangrijke transities in hun leven. Onderzoekers en praktijkpartners zijn nu samen op zoek in welke vorm de transitiematrix het beste aansluit voor gebruik in de praktijk.

Tips voor goede informatie-uitwisseling en kennisdeling tussen onderzoek en praktijk

Tijdens de afgelopen vier jaar ontdekten Jacqueline, Noud en Luciënne wat het uitwisselen van informatie en kennis met begeleiders gemakkelijker maakt:

Tip van Jacqueline – promovenda: 

Houd de lijnen kort. Probeer informatie of vragen direct bij de juiste persoon te krijgen. Zoek van tevoren goed uit wie dat is. 

Tip van Noud - postdoc:

Elkaar ontmoeten is ontzettend belangrijk. Gebruik hiervoor studiedagen, congressen of momenten van dataverzameling bij zorgorganisaties. Zo leer je elkaar kennen en worden de lijnen korter. 

“Ik ontving bijvoorbeeld een mail van een begeleider die ik eerder had ontmoet tijdens dataverzameling. Zij dacht na die ontmoeting verder na over het concept zelfbepaling en wilde daar nog eens over doorpraten. Waardevol voor mij en het onderzoek. Zij volgt de onderzoeksontwikkelingen nu met veel interesse.”

Tip van Luciënne - kennismanager

Kennisdeling gebeurt op maat. Wat in de ene organisatie past hoeft niet de manier te zijn voor een andere organisatie. Persoonlijk contact, elkaar leren kennen en gelijkwaardig investeren vanuit wederzijdse betrokkenheid bij een kwetsbare doelgroep is wat mij betreft de sleutel naar de plek waar je de kennis graag brengt. Daar waar de zorg vorm krijgt voor kwetsbare mensen in onze samenleving.

Deel deze pagina via: