Naar hoofdinhoud Naar footer

Handreiking Wet zorg en dwang voor zorgaanbieders

Gepubliceerd op: 03-10-2019

De wet wordt samen met de Wet verplichte ggz de opvolger van de wet Bopz. Het doel van de wet is veilige en goede zorg aan de cliënt bieden, ook aan mensen die daarover moeilijk zelf kunnen beslissen of niet willen.

Stappenplan

De zorg voor mensen met een beperking en ouderen met dementie moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met een verstandelijke beperking of dementie niet goed (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. De Wet zorg en dwang voorziet dan in een aantal mogelijkheden om toch zorg te bieden die noodzakelijk is. Daarvoor moet een stappenplan worden doorlopen.

Handreiking voor zorg aanbieders

  • Wet zorg en dwang: handreiking voor zorgaanbieders (pdf, sept. 2019) van VGN en Actiz
  • Infographic Stappenplan Wet zorg in de dwang (pdf, sept. 2019)
  • www.dwangindezorg.nl

Is jouw organisatie klaar voor de Wet zorg en dwang?

De taken van het management staan beschreven in de flyer Is uw organisatie klaar voor de Wzd? (pdf, sept 2019) van Vilans.

Wet zorg en dwang (Wzd)

De Eerste Kamer heeft de Wet zorg en dwang (Wzd) op 23 januari 2018 aangenomen. Inmiddels is er een aanpassingswet opgesteld. Deze geeft verdere invulling van onvrijwillige zorg thuis, de zorgverantwoordelijke en externe deskundigheid. De aanpassingswet is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

VGN en ActiZ

Prijs

€ -2,00