Naar hoofdinhoud Naar footer

Lesbrief social inclusie

Gepubliceerd op: 11-06-2024

De lesbrief social inclusie is ontwikkeld voor docenten van mbo- en hbo-opleidingen sociaal werk die les willen geven over het thema ‘sociale inclusie’ in relatie tot mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

Sociale inclusie en het VN-verdrag voor mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

Sociale inclusie is belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking om een goed leven te hebben. In juli 2016 heeft Nederland het VN-verdrag ondertekend dat de rechten van mensen met een beperking beschermt. Dit verdrag zegt dat participatie en een inclusieve samenleving belangrijk zijn. Toch zijn er in Nederland nog steeds instellingen waar mensen met een verstandelijke beperking wonen. Hoe passen deze instellingen bij het idee van sociale inclusie? Hoe kunnen professionals zorgen voor sociale inclusie voor mensen die in deze instellingen wonen? En hoe weten we of sociale inclusie voor alle mensen met een verstandelijke beperking goed is?

Het thema ‘sociale inclusie’ roept dus nog veel vragen op die voor toekomstig professionals belangrijk zijn. Vooral omdat ze samen met de mensen met een beperking zelf en hun verwanten zullen bijdragen aan een goed leven. Dat maakt het lesgeven over dit thema belangrijk, maar ook heel uitdagend. Deze lesbrief biedt ondersteuning aan docenten op mbo- en hbo-opleidingen om het met studenten te hebben over de sociale inclusie en het goede leven van mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

Lesbrief sociale inclusie  

De lesbrief bevat per thema uitgebreidere informatie en verschillende werkvormen voor studenten. Elk deel van de lesbrief en alle werkvormen zijn ook los te gebruiken door docenten en studenten.

Deel deze pagina via:

Soort

Lesmateriaal

Soort kennis

Onderzoekskennis