Naar hoofdinhoud Naar footer

Minder druk op huisarts en arts VG door stepped care

Gepubliceerd op: 19-07-2022

Het beantwoorden van de zorgvraag van de bewoners met een verstandelijke beperking van Alliade (voorheen Talant begint) met een goede triage. De Friese zorgorganisatie werkt volgens het stepped-careprincipe waardoor huisartsen en artsen verstandelijk gehandicapten (artsen VG) alleen die vragen krijgen die ook echt bij hen thuishoren. Vooral de inzet van verpleegkundig specialisten (VS’en) is een succesfactor.

Verpleegkundig specialisten

VS’en nemen bij Talant steeds meer de regie op de toeleiding van zorg. Daarnaast verzorgen ze klinische lessen voor de triagisten. Het potentieel aan VS’en groeit, waardoor een deel van de spreekuurpatiënten voor de huisarts naar het spreekuur van de VS gaat. VS’en doen bovendien mee aan de multidisciplinaire overleggen.

Stepped care

Talant wil de vraag en druk op huisartsen en artsen VG verminderen. Daarom zijn zij ruim drie jaar geleden gaan werken volgens het ‘stepped-careprincipe’. De opzet is dat huisartsen en artsen VG alleen die vragen krijgen die door hen behandeld moeten worden.
 
Voor alle medische zorgvragen is er één algemeen nummer. Zorgvragers krijgen via dit nummer een triagist aan de lijn, zowel overdag als tijdens avonden, nachten en weekenden. De triagist hanteert de volgende stappen in stepped care: hbo-verpleegkundige, VS, basisarts, huisarts, arts VG.

Mieke Draijer, Directeur Medische Zaken: 'Het is veel te simpel om te denken dat de oplossing in systemen zit. Het probleem zit ook in taal. Maar vooral in weten wat de ander nodig heeft. En daar spelen dus die VS’en en regioverpleegkundigen een hele goede rol in, in die verbinding tussen mensen die het werk moeten uitvoeren en mensen die daarop instrueren en adviseren. Die taal en de kennis van wat ze nodig hebben ligt toch dichter bij elkaar dan die van medici en begeleiders.'

Mooie uitkomsten inzet VS’en en stepped care

 • VS’en vangen veel vragen weg waardoor minder inzet van huisartsen nodig is.
 • VS’en nemen steeds meer de regie op de toeleiding van zorg en verzorgen klinische lessen voor de triagisten.
 • Wekelijks bezoek van verpleegkundigen aan woonlocaties werkt ook preventief.
 • Artsen VG kunnen meer tijd besteden aan specialistische vraagstukken en aan doorverwijzingen van huisartsen of andere specialisten.
 • Huisartsen in de regio weten zich omringd door zorgprofessionals vanuit de VG-sector. Daardoor zijn ze tevredener en voelen ze zich meer gesteund.
 • Door het stepped-careprincipe lukt het om op meer plekken te zorgen voor de benodigde expertise.
 • Hoger niveau van huisartsgeneeskundige zorg op de instellingsterreinen.
 • Minder doorverwijzingen naar een ziekenhuis omdat er meer kennis in huis is.
 • Patiënten krijgen de zorgverlener die past bij de zorgvraag.
 • Meer deskundigheidsbevordering op locatie door regelmatig advies en instructie van (regio)verpleegkundigen.

Aanbevelingen

 • Lida van Rijn, arts VG: ‘De inzet van VS-en leidt tot continuïteit en ontlasting van de zorg. Omdat VS’en vaak langer bij de organisatie blijven, bieden zij meer continuïteit van zorg.’
 • Betty Sijtsma, huisarts: ‘Niet iedere huisarts heeft evenveel met verstandelijk gehandicapten, maar ik denk ook niet dat ze er heel bang voor hoeven zijn. Je kunt goed samenwerken met de mensen die over dat specifieke stuk wel verstand hebben. Mensen met een verstandelijke beperking hebben ook gewoon een zere knie of buik en daar moet wel naar gekeken worden. Daarnaast heb je in je gewone huisartsenpraktijk ook genoeg mensen met een verstandelijke beperking. Eigenlijk is dit niet eens zo heel anders, behalve dat je meer multidisciplinair werkt.’
 • Mieke Draijer, Directeur Medische Zaken: 'Dokters praten graag met dokters, dus als je met huisartsen in gesprek gaat om de zorg te regelen, laat dit dan doen door iemand die ook die taal spreekt. Gebruik deskundigheidsbevordering als manier om dat contact tot stand te brengen en aan elkaar te laten zien: “Waar ligt jouw deskundigheid, waar ligt mijn deskundigheid en welke vragen hebben wij daarover?” Kijk vooral ook hoe je elkaar daarin kunt helpen en waar de oplossingen liggen. Soms vraagt dat een extra inspanning van jou en soms vraagt dat een extra inspanning van de ander. Bespreek met elkaar hoe je dat het slimste kunt organiseren.'

Download het volledige portret van Talant.

LEES MEER

Arts VG in de huisartsenpraktijk

‘Kunnen overleggen over LVB is enorme verbetering’

Huisarts en arts VG in duidelijke rolverdeling

Verpleegkundig specialisten zijn spil in de zorg bij De Zijlen

Huisartsenzorg onder druk voor mensen met een beperking

Ambulant verpleegkundige vangt grootste deel zorgvragen af   

Downloads

Deel deze pagina via:

Taal

Nederlands