Naar hoofdinhoud Naar footer

Overzicht resultaten van Project Enablin+

Gepubliceerd op: 05-03-2018

Het Enablin+ Project startte in 2014 met een partnerschap in acht landen. Inmiddels zijn er vijf publicaties opgeleverd voor zowel begeleiders als beleidsmakers.

Enablin+: 'Wij willen tegemoetkomen aan de behoeften van kinderen en jongeren met complexe en intensieve ondersteuningsbehoeften (CIOB), hun verzorgers en ondersteuners.'

Wat is het Project Enablin+?

Enablin+ is een multilateraal samenwerkingsproject tussen 8 partners uit verschillende Europese landen voor kinderen en jongeren met EMB. Dit project valt binnen het domein van de beroepsopleiding, binnen het LEONARDO programma van het Life Long Learning Programma van de Europese Commissie. Het doel is bij te dragen aan het ‘enablen’ van kinderen en jongeren met complexe en intensieve ondersteuningsbehoeften (EMB) en de personen om hen heen, zodat zij meer participeren in het dagelijks leven, binnen het gezin, op school en in de maatschappij. Om dit doel te bereiken ontwikkelde Enablin+ een interprofessioneel trainingsprogramma.

YouTube video thumbnail

Publicaties

Op basis van dit project zijn er vijf publicaties verschenen. We zetten ze voor je op een rij:

1. Procesboek en DVD: Activeren en participeren bij kinderen en jongeren met complexe en intensieve ondersteuningsbehoeften

Het wordt een ‘procesboek’ genoemd omdat het bedoeld is om het trainings- en leerproces van de trainer en de deelnemer te begeleiden. Het boek bevat een voorstel voor een programma en werkmethoden van het gemeenschappelijke basisopleidingsprogramma gebaseerd op het concept levenskwaliteit. De DVD bevat 13 video’s met voorbeelden van goede praktijken, die verschillende initiatieven tonen van meer inclusieve participatie en betrokkenheid bij activiteiten voor de kinderen. Meer informatie? Mail naar info@enablinplus.eu.

Download het procesboek onderaan de pagina.

2. Handboek ENABILITY

Om de kwaliteit van leven voor jongeren met meervoudige beperkingen en complexe en intensieve ondersteuningsbehoeften vorm te geven, zijn er verschillende concepten en praktijken op een rij gezet. Dit handboek bevat onderzoeksrapporten over behoeften beoordeling en goede praktijken, voortdurende steuninnovaties, projectbeschrijvingen, resultaten van beproevingen, innovatieve benaderingen en methoden, trainingsconcepten en een discussie over opleidingscompetenties. Het is bedoeld om gebruikt te worden door de verantwoordelijken van opleidingen van de verschillende professionals die werkzaam zijn met kinderen en jongeren met complexe en intensieve ondersteuningsbehoeften - opvoeders, assistenten, leerkrachten, therapeuten, vrijwilligers en ouders.

Download het rapport continue ondersteuningssystemen deel 1 en 2 onderaan de pagina.

3. Rapport: continue ondersteuningssystemen en goede praktijken voor integratie, activering en participatie van jongeren met complexe en intensieve ondersteuningsbehoeften

Hoe kun je de systemen rondom de ondersteuning en methoden makkelijk maken? Er zijn verschillende activiteiten en die de mate van participatie van kinderen met een complexe en intensieve ondersteuningsbehoeften kunnen verbeteren. Het rapport bestaat uit drie delen, namelijk:

Deel 1: analyses van ondersteuningssystemen in verschillende partnerlanden

Deel 2: aantal voorbeelden van goede praktijken in verschillende partnerlanden als gevolg van meervoudige en ernstige beperkingen

Deel 3: selectie van relevante methodologieën ter ondersteuning van zorg en onderwijs voor kinderen met complexe en intensieve ondersteuningsbehoeften

Download het rapport continue ondersteuningssystemen deel 3 en conclusies onderaan de pagina.

4. Verslag over de opleidingsbehoeften

Hoe worden professionals die betrokken zijn bij de begeleiding en verzorging van kinderen met CIOB voorbereid tijdens hun opleiding? Wat missen ze en hoe kunnen trainingen het mogelijk gebrek aan kennis compenseren? In dit verslag krijg je antwoord op deze vragen. Daarnaast is er onderzocht welke competenties van de betrokken professionals wordt verwacht (waaronder kennis van een nieuw waardensysteem).

Download het rapport verslag over ondersteuningsbehoeften onderaan de pagina.

5. Document met beleidsaanbevelingen

Er is een document voor beleidsmakers (die werkzaam zijn in de domeinen gezondheid, welzijn en andere ministeries) gemaakt. Het doel is om deze doelgroep aan te spreken en bekend te maken met de ondersteuningsbehoefte van kinderen met ernstige en meervoudige beperkingen.

Download het document naar de beleidsaanbevelingen onderaan de pagina.

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersonen

Soort

Onderzoek

Soort kennis

Onderzoekskennis

Taal

Nederlands