Naar hoofdinhoud Naar footer

Toolbox Horen, Zien en Spreken: Luister naar mijn verhaal

Gepubliceerd op: 17-09-2020

Bij de methodiek Luister naar mijn verhaal brengen co-onderzoekers de kwaliteit van de zorgrelatie tussen cliënt en zorgprofessional in kaart.

Wat is het?

De Toolbox bevat twee instrumenten, WIEK en Luister naar mijn verhaal, waarmee je de kwaliteit van de zorgrelatie tussen cliënten en zorgprofessionals in beeld kunt brengen. Deze pagina gaat over het instrument Luister naar mijn verhaal.

In deze methode houden co-onderzoekers interviews met cliënten over hun ervaringen met zorgmedewerkers. In een verhalenbijeenkomst vertellen cliënten hun verhaal aan elkaar. De geanonimiseerde verhalen worden in een reflectiebijeenkomst voorgelegd aan zorgmedewerkers en de cliëntenraad met het doel verbeteracties te formuleren.

Voor wie is het?

Luister naar mijn verhaal is geschikt voor mensen die langdurige zorg of ondersteuning of begeleiding ontvangen. Denk aan cliënten in een zorgorganisatie, mensen die thuis wonen en die langere tijd geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg krijgen of mensen die verpleging, verzorging of thuiszorg krijgen.

Hoe werkt het?

  • Startbijeenkomst: Vragen en de belangrijkste thema’s worden bedacht door cliënten, een naaste en een zorgmedewerker.
  • Interviews: Cliënten delen hun ervaringen met een zorgmedewerker.
  • Verhalenbijeenkomst: Cliënten delen hun ervaringen door hun verhaal aan elkaar te vertellen
  • Reflectiebijeenkomst: Geselecteerde (anonieme) verhalen worden gedeeld met zorgmedewerkers en cliëntenraden om verbeteracties te formuleren.

Wanneer/in welke situatie maak je gebruik van de methode?

Het doel van Luister naar mijn verhaal is om meerdere ervaringen van cliënten in het contact met zorgmedewerkers anoniem in beeld te brengen, zodat professionals van een zorgorganisatie hierop kunnen reflecteren en het contact met hun cliënten in het algemeen verder kunnen verbeteren.

Wat heb je nodig?

Ervaringen

“Ik vind het belangrijk om wat te kunnen betekenen voor een ander” (co-onderzoeker)

Welk 'bewijs' is er voor de methode? Is de methode evidence, practice of research based.

Luister naar mijn verhaal is gebaseerd op ‘Participatory Narrative Inquiry’ (PNI). Deze aanpak is erop gericht om bij groepen mensen persoonlijke ervaringsverhalen te verzamelen om de beleefde ervaringen van cliënten te leren begrijpen. PNI benadrukt de authentieke verhalen van persoonlijke ervaringen en biedt inzicht in de diversiteit aan perspectieven door ervaringen verhalend (narratief) weer te geven. Cliënten interpreteren zelf de ervaring die zij hebben verteld, en geven zodoende zelf betekenis aan de ervaring die zij gedeeld hebben.

Meer informatie

Deel deze pagina via:

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Nivel