Naar hoofdinhoud Naar footer

Toegankelijkheidsverklaring

Gepubliceerd op: 13-03-2024

Deze pagina is voor het laatst geactualiseerd op 13-03-2024.

Er zijn bepaalde eisen voor websites, zodat ze makkelijk in het gebruik zijn voor iedereen. Vilans wil daar graag aan voldoen. Deze eisen heten digitale toegankelijkheidseisen.

Organisaties van de overheid moeten met hun websites en apps voldoen aan deze eisen. Dit staat in het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Deze eisen staan beschreven in de norm EN 301 549/WCAG 2.1 AA. Een organisatie moet in een verklaring uitleggen dat ze zich houdt aan de eisen. Dit heet een digitale toegankelijkheidsverklaring.

Verklaringen over toegankelijkheid

Vilans publiceert de toegankelijkheidsverklaringen voor haar websites in het ‘Register van toegankelijkheidsverklaringen’. Voor de volgende websites zijn de verklaringen gepubliceerd:

Toegankelijkheid met het juiste ontwerp

Vilans werkt aan een nieuwe, centrale online plek voor al haar websites en apps. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel in het proces van bouwen en ontwerpen. Stap voor stap migreren we onze websites naar deze nieuwe plek. Bekijk het overzicht van onze websites.

Maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren

Vilans neemt de volgende maatregelen om het nakomen van de eisen te verbeteren:

  • Het toepassen van de toegankelijkheidseisen is een vast onderdeel van hoe we werken. Denk bijvoorbeeld aan webredactie, websitebeheer en het verder ontwikkelen van de websites.
  • Onze redacteuren hebben trainingen over toegankelijkheid gevolgd. Ook hebben ze de juiste kennis en vaardigheden om de eisen goed toe te kunnen passen.
  • We laten (onderdelen van) onze websites onderzoeken op toegankelijkheid door onafhankelijke experts. We bedenken oplossingen die nu en in de toekomst helpen voor wat nog niet goed gaat.
  • Op vaste momenten controleren we onze websites op toegankelijkheid met de tool Silktide.

Meld problemen met toegankelijkheid

Nog niet alle documenten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Denk bijvoorbeeld aan pdf-bestanden en filmpjes. Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je iets van onze website gebruiken wat nu nog niet toegankelijk is? Neem contact met ons op. Dan kijken we naar een passende oplossing.