Naar hoofdinhoud Naar footer

Rian van de Schoot

Directeur Kennisontwikkeling & inclusieve samenleving - Directeuren

Geen wijk is hetzelfde. Elke wijk vraagt om een andere oplossing voor het samenbrengen van formele en informele zorg. We moeten niet alleen maar kijken naar hoeveel mensen zorg nodig hebben, maar vooral wie die zorg gaat leveren. Wat is de rol van vrijwilligers en het verenigingsleven? Wat doet de zorgprofessional, maar ook wat niet? En wat doen burgers zelf?

Ik geloof in de transitie naar meer lokaal werken. Wel met respect voor wat er al is. Als het niet lokaal kan moet je kunnen opschalen, naar de stad of de regio. De gemeente heeft immers niet de heilige graal. Mijn ambitie is partijen bij elkaar te brengen om tot de beste oplossing te komen.

Overzorgd

We zijn overzorgd geraakt. Natuurlijk moeten mensen niet buiten de boot vallen, maar we zijn de zorg teveel gaan organiseren. Er heerst een claimcultuur waarin men het recht op goede zorg opeist. Bedenk eerst hoe je je eigen leven zo goed mogelijk kunt inrichten. Zodat de beperkte middelen terecht komen bij de mensen die ze echt nodig hebben.

Er is in Nederland heel veel kennis over de zorg. Deze kennis komt helaas niet altijd terecht bij de mensen die er echt iets mee kunnen. Ik wil waardevolle ideeën naar de plek brengen waar ze horen. Dus geen boekjes en verhalen, maar vooral goede praktijkvoorbeelden. 

Je 'kon' elkaar

Ik ben geboren en getogen in een klein dorp. Daar ‘kon’ je elkaar. Je wist wanneer het niet goed met iemand ging. Dan hielp je simpelweg een handje. We lijken vergeten te zijn iets te doen voor anderen. En elkaar aan te spreken. Mijn ouders van in de zeventig staan nog steeds voor iedereen klaar.

Wapenfeiten

  • MHA, Health/Health Care Administration/Management. Onderzoeksmaster naar de rol van Brabantse gemeenten in de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo.
  • Kent de veranderende wet- en regelgeving rondom AWBZ/Wlz, Wmo en Zorgverzekeringswet en weet de samenhang te duiden voor zorgaanbieders en gemeenten.
  • Brengt als inhoudelijk procesbegeleider partijen in het complexe speelveld van het lokale sociale domein bij elkaar en weet samen stappen te zetten naar duurzame oplossingen.