Naar hoofdinhoud Naar footer

Slimme Zorg Estafette: De organisatie van innovatie: visie, strategie, implementatie

Datum/tijd

Donderdag 22 februari 2024 van 15.00 uur tot 16.00 uur

Waarom zet je technologie in? Die vraag wordt beantwoord in een innovatiestrategie, het fundament van het innovatieproces. Om technologie goed te kunnen implementeren heb je zo'n innovatiestrategie nodig. Dit is de basis voor je keuzes, implementatie en opschaling van technologie. Maar hoe doe je dat? We nemen je mee aan de hand van verschillende voorbeelden uit de ouderen- en gehandicaptenzorg.

De sessie is vooral bedoeld voor innovatiemanagers, innovatiemedewerkers en projectleiders in de GHS en wordt gegeven door Dominic Vestering, adviseur strategie en samenwerking bij de Innovatie-impuls 2. Een programma waarin we zorgorganisaties inspireren en ondersteunen om zelf aan de slag te gaan met zorgtechnologie via de Innovatie-Route.

De Innovatie-impuls is een programma van Vilans in samenwerking met Academy Het Dorp, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als onderdeel van de Toekomstagenda: Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Lees meer op de website.

Thema(s)

(Hulp bij) implementatie en opschaling

Domein(en)

Verstandelijke gehandicaptenzorg
Domeinoverstijgend

Organisatie(s)

Innovatie-impuls 2: Vilans en Academy Het Dorp

Locatie

Online

Locatie

Online

Deel deze pagina via: