Naar hoofdinhoud Naar footer

Innovatie-impuls 2

Hoe kan zorgtechnologie bijdragen aan een gevoel van meer eigen regie en zelfredzaamheid bij mensen met een beperking? Door te zorgen voor een goede implementatie en opschaling in zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg. Dit vraagt samenwerking met cliënten, naasten, zorgprofessionals en andere betrokkenen. Hier ondersteunt Vilans organisaties bij, samen met Academy Het Dorp in de Innovatie-impuls 2.

In de gehandicaptenzorg zien we veel mooie initiatieven voor technologische innovatie. Tijdens de Innovatie-impuls 1 hebben we tussen 2019 en 2022 tips, handreikingen en succesverhalen verzameld en verspreid. En we hebben 26 zorgorganisaties ondersteund met zorgtechnologie te implementeren als vast en waardevol onderdeel van de zorg en ondersteuning.

Dit had als doel dat het voor cliënten en zorgverleners gemakkelijker wordt technologie toe te passen in de zorg. De begeleiding bestond uit een team van adviseurs, onderzoekers en communicatie-experts of inhoudelijke experts. Nu is het tijd om technologie als vanzelfsprekend in te gaan zetten. Het is tijd voor Innovatie-impuls 2 (IIG-2)!

Innovatie-impuls on tour #InZo2023

InZo presenteert dit jaar de Innovatie-impuls on tour #InZo2023. Zie, hoor én beleef hoe zorgtechnologie kan bijdragen aan meer eigen regie en zelfredzaamheid. In november en december vind je een on-tour-bijeenkomst op de agenda bij een zorgorganisatie in jouw regio. Meld je aan voor Innovatie-impuls on tour. 

YouTube video thumbnail

Wat gaan we doen?

Vanuit IIG-2 inspireren en ondersteunen we zorgorganisaties om zelf aan de slag te gaan met zorgtechnologie via de Innovatie-Route. De Innovatie-Route is een planmatige aanpak om technologie te implementeren met onderbouwde kennis, praktische toepassingen en inzichten. Deze helpen je technologie te implementeren en op grotere schaal in te zetten. Dan kan technologie vanzelfsprekend worden in het dagelijks werk van zorg en ondersteuning, nu en in de toekomst.

Wil je als organisatie die technologie duurzaam implementeren of opschalen? Dan kun je de mogelijkheden binnen IIG-2 gebruiken om die ondersteuning en inspiratie te krijgen die je nodig hebt. Dit organiseren we om je te ondersteunen en inspireren:

  • Stel je vraag online: Heb je een vraag tijdens het implementeren of opschalen via de Innovatie-Route? Dan bieden onze adviseurs je online advies of ondersteuning.
  • Bijeenkomsten ‘Innovatie-impuls on tour InZo2023’: Tijdens regionale bijeenkomsten halen we kennis en ervaring op en delen we kennis over het implementeren en opschalen van zorgtechnologie. Ook verbinden we organisaties met elkaar die met vergelijkbare vraagstukken bezig zijn.
  • Ondersteuning op maat: Heb je meer ondersteuning nodig bij de implementatie? Dan bespreken onze adviseurs de mogelijkheden voor jouw organisatie. Dit kan gaan over één of meerdere onderdelen binnen de Innovatie-Route of over intensieve ondersteuning. Voor intensieve ondersteuning bekijken we met elkaar wat er nodig is om het traject succesvol te kunnen doorlopen.

Ook doen we onderzoek naar factoren die stimulerend en belemmerend zijn bij het gebruik van de Innovatie-Route en bij het opschalen. Alle kennis die we op deze manier ophalen, komt in de Innovatie-Route.

Dit alles doen we, zodat gebruik van technologie vanzelfsprekend wordt om mensen met een beperking prettiger en beter te ondersteunen. En zodat zij meer eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven ervaren.

Goed om te weten