Naar hoofdinhoud Naar footer

Aanbevelingen voor snellere implementatie Wet zorg en dwang

Gepubliceerd op: 03-12-2020

De uitvoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) verloopt nog te traag. Dat blijkt uit een rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De implementatie van de wet liep vertraging op door de coronamaatregelen. Zo konden onder andere scholingen voor zorgverleners niet doorgaan, net als de (multidisciplinaire) overleggen of consultaties door externe deskundigen.

Daarnaast werden cliëntendossiers niet tijdig omgezet volgens de eisen van het Wzd-zorgplan en is de update van het elektronisch cliëntendossier (ECD) uitgesteld.

De inspectie ziet dat zorgverleners ‘ontzettend hard werken’ en ‘zich extra inzetten’ om de twee nieuwe wetten goed uit te voeren. Zo bedenken ze alternatieven voor het toepassen van dwang en willen ze verplichte en onvrijwillige zorg verminderen. Maar de stappen vooruit zijn klein.

Problemen bij implementatie Wzd

Bij de implementatie van de Wet zorg en dwang in de gehandicaptenzorg komen de volgende problemen voor:

 • In verschillende regio’s zijn tekorten aan gedwongen crisisopvang en aan crisisbedden.
 • Er is een afwachtende houding in het verlenen van gedwongen zorg in de thuissituatie
 • Er zijn niet altijd voldoende deskundige zorgverleners beschikbaar
 • De invulling van de functies van de Wzd-functionaris en zorgverantwoordelijke verschilt
 • De inzet van externe deskundigen wordt verschillend ervaren en geregeld
 • De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is nog niet overal aanwezig
 • Zorgverleners ervaren veel (nieuwe) regels bij de uitvoering van de wetten
 • ICT-systemen ondersteunen registratie van dwang in de zorg onvoldoende

Aanbevelingen Inspectie

Om deze problemen bij de implementatie van de Wet zorg en dwang op te lossen doet de Inspectie een aantal aanbevelingen:

 1. Er moeten voldoende crisisopvang en crisisbedden beschikbaar zijn. Zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten daar afspraken over maken.
 2. Alle partijen moeten de financiering van dwang in de zorg met elkaar regelen, zodat iedereen die dat nodig heeft passende zorg kan krijgen.
 3. Een sterkere positie van de verschillende vertrouwenspersonen in de praktijk, om de rechtspositie van cliënten en patiënten te verbeteren (zo moet de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd toegang krijgen tot locaties waar zorg wordt verleend).
 4. Het ministerie van VWS moet duidelijk maken bij welke klachtencommissie cliënten terecht kunnen met klachten over coronamaatregelen die hun vrijheid beperken.

Aan de slag met implementatie Wet zorg en dwang

Om je te helpen bij de implementatie van de Wet zorg en dwang in jouw zorgorganisatie ontwikkelde zijn er verschillende hulpmiddelen:

 • Zo is er het voorbeeldbeleidsplan Wet zorg en dwang waarin je zelf je eigen beleidsplan kunt maken. Tevens is deze voorzien van een implementatieplan.
 • Met de speciaal ontwikkelde casus-checker kun je in de praktijk oefenen met de vertaling van huidige cliëntsituaties naar de Wet zorg en dwang. Ook kan het goed gebruikt worden als lesmateriaal voor medewerkers.
 • De alternatievenbundel geeft inspiratie voor passende en vrijwillige zorg aan de hand van 85 alternatieven. De bundel is een praktisch hulp- en inspiratiemiddel om de vrijheid in de zorg te vergroten.
 • In dit zakkaartje krijg je uitleg over het stappenplan.

Daarnaast kun je met al je vragen over de Wet zorg en dwang terecht op de website Dwang in de zorg.

Deel deze pagina via:

Contactpersoon