Naar hoofdinhoud Naar footer

Green Deal: samenwerken aan duurzame zorg

Gepubliceerd op: 06-11-2022

De zorgsector maakt mensen beter, helpt ziekte te voorkomen en biedt mensen een goede kwaliteit van leven. Maar tegelijkertijd draagt het bij aan de klimaatcrisis; in Nederland is de sector verantwoordelijk voor zo’n 7% van de CO2-uitstoot. De zorgsector werkt daarom aan 'duurzame zorg’ in de Green Deal: samenwerken aan duurzame zorg.

De Green Deal staat voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor het gebruik van grondstoffen en materialen. Hiermee draagt de sector bij aan het beperken van de toenemende zorgvraag én aan de beweging richting passende zorg.

In de Green Deal hebben partijen doelen en acties afgesproken voor de periode van 2023 tot en met 2026. Partijen leggen zich vast aan de volgende vijf doelstellingen:

Meer inzetten op gezondheid

De zorgsector zet in op de gezondheid van patiënten en cliënten, zowel thuis als in en rondom de eigen zorglocatie. Ook zet het in op de gezondheid van medewerkers. Het gaat om het voorkomen van ziekte, het creëren van een gezonde omgeving en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Dit zorgt voor meer gezonde levensjaren en een afname van het zorggebruik.

Enkele acties die hier onder vallen:

  • Het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid van de bevolking, patiënten, cliënten én medewerkers.
  • Inzetten op gezonde, gevarieerde, meer plantaardige en duurzame voeding voor cliënten, patiënten en medewerkers.

Het vergroten van de bewustwording en kennis

Het is noodzakelijk dat alle professionals in de zorg, van bestuurder tot facilitair ondersteuner, geïnformeerd zijn over de relatie tussen menselijk handelen, klimaatverandering, milieuvervuiling en gezondheid.

Enkele acties die hier onder vallen:

  • Actief bijdragen aan het maatschappelijk debat over de relatie tussen menselijk handelen, klimaatverandering en milieuvervuiling, een gezonde leefomgeving en gezondheid.
  • Het zichtbaar opnemen van (het belang van) preventie en duurzame zorg in strategie- en visiedocumenten van zorgorganisaties en zorgverzekeraars.

Het verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik)

Het gebruik van medicijnen zorgt voor medicijnresten in het grond- en oppervlaktewater. Dat komt onder andere door medicijnresten in urine en ontlasting en doordat ongebruikte medicijnen door de gootsteen worden weggespoeld. Ook heeft de productie van geneesmiddelen impact op klimaat en milieu; dit schaadt het milieu en de leefomgeving.

Enkele acties die hier onder vallen:

  • Inzetten op gepast voorschrijven en uitdelen van noodzakelijke medicijnen.
  • Het ontwikkelen van maatregelen om verspilling van medicijnen tegen te gaan.

55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050

Door het verduurzamen van onder andere gebouwen, energie en vervoer, hebben zorgorganisaties invloed op het verminderen van CO2-uitstoot, in lijn met het Klimaat- en Energieakkoord.

Enkele acties die hier onder vallen:

  • Het realiseren van 30% minder CO2-uitstoot op sectorniveau voor vastgoed en energie aan het einde van 2026 ten opzichte van 2018.
  • Het opstellen van een bestuurlijk vastgestelde ‘portefeuilleroutekaart’ door zorgaanbieders met een strategisch verduurzamingsplan voor hun vastgoed, uiterlijk voor 1 juli 2023.

50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050

De zorgsector verbruikt veel materialen, grondstoffen en hulp- en beschermingsmiddelen. Grondstoffen zijn schaars. Daarom is hergebruik en minder gebruik van grondstoffen en materialen in de zorg nodig.

Enkele acties die hier onder vallen:

  • Kiezen voor herbruikbare middelen in plaats van wegwerphulpmiddelen als dat mogelijk is, met de ambitie om tenminste 20% van de (medische) hulpmiddelen te herbruikbaar in 2026.
  • Een jaarlijks onderzoek doen naar het anders inrichten van in ieder geval twee zorg- of behandelprocessen zodat er minder (medische) hulpmiddelen of materialen nodig zijn.

Voor meer informatie, lees het nieuwsbericht over ondertekening van de Green Deal door Vilans (het Kennisplein Gehandicaptensector is onderdeel van deze kennisorganisatie) of bekijk de website van Green Deal.

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 12-12-2023

Deel deze pagina via: