Naar hoofdinhoud Naar footer

Actualisatie handreiking ‘Sturen op aanpak van seksueel misbruik’

Gepubliceerd op: 23-11-2023

De VGN is samen met het Kennisplein Gehandicaptensector gestart met de actualisatie van de handreiking ‘Sturen op aanpak van seksueel misbruik’. Het addendum ‘Veiligheid en veerkracht versterken’ wordt daarin opgenomen, met als resultaat één samenhangend en actueel product.

In 2011 is de Handreiking Seksualiteit en seksueel misbruik verschenen, waarmee de VGN handvatten bood aan zorgorganisaties om eigen beleid te maken en zo nodig te actualiseren. Deze handreiking bestond uit twee delen. Het ene deel omvatte informatie over het ontwikkelen van een visie op en beleid over seksualiteit en de verankering hiervan. Dit deel is recentelijk herzien en dit heeft geresulteerd in de wegwijzer Praten over seks (2022).  Het andere deel omvat het Sturen op aanpak van seksueel misbruik. Dit deel is ook aan herziening toe. Dat geldt ook voor het addendum Veiligheid en veerkracht versterken uit 2017. Beide onderdelen vragen om een herziening tot één geactualiseerd en samenhangend (online) kennisproduct dat op de websites van het Kennisplein Gehandicaptensector en de VGN komt te staan.  

Proces en planning 

Bij de herziening is het belangrijk dat deze aansluit bij de wijze waarop eindgebruikers kennis ophalen en toepassen in hun dagelijkse werk. Bij de actualisatie wordt dan ook samengewerkt met diverse experts en betrokkenen. Onder andere via een klankbordgroep van zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en andere experts. Het streven is om de nieuwe handreiking in het najaar van 2024 online te zetten.  

Taxatiegesprekken 

Het onderwerp taxatiegesprekken is één van de onderdelen van de actualisatie. De VGN maakt in navolging van eerdere berichtgeving over kwaliteitsverbetering van taxatiegesprekken, geen separaat kwaliteitskader voor taxatiegesprekken of een keuze van één methode voor de gehandicaptenzorg. Leden van de VGN maken daarin een eigen afweging ten behoeve van de doelgroep. De handreiking richt zich ten aanzien van taxatiegesprekken op scherpe aandachtspunten voor het borgen van kwalitatief goede taxatiegesprekken in een organisatie, en op juridische vraagstukken. 

Lees meer 

Deel deze pagina via: