Naar hoofdinhoud Naar footer

Krachtenbundeling Associatie van Academische Werkplaatsen een feit

Gepubliceerd op: 19-01-2021

Vanaf januari is er een officiële samenwerking begonnen tussen acht Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Met het bundelen van krachten kunnen de Werkplaatsen beter bijdragen aan de uitdagingen waar de sector voor staat.

Wat doet de Associatie precies?

De partners binnen de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen richten zich op verschillende kennisvragen. Deze vragen zijn op het gebied van gezondheid, het functioneren en op participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de Werkplaatsen staat samenwerking tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen centraal.

In 2018 spraken de partijen de intentie uit om intensiever te gaan samenwerken. De Academische Werkplaatsen bundelen nu hun krachten in een Associatie: een belangrijke stap in het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. En aan het versterken van hun positie in de samenleving.

De Associatie zorgt verder voor betere coördinatie van onderzoek voor mensen met een beperking en vormt het aanspreekpunt voor de overheid. De aangesloten partners gaan ook samenwerken op het gebied van bundeling en verspreiding van de ontwikkelde kennis. Tot slot stimuleert de Associatie ontmoeting, uitwisseling en samenwerking tussen onderzoekers van de aangesloten partners.

Eerste resultaten zichtbaar

Het afgelopen jaar hebben de betrokken Academische Werkplaatsen de belangrijkste kennisvragen van zorgorganisaties over het corona-virus verzameld en beantwoord. De vragen en antwoorden over de gevolgen van het virus voor de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking staan zowel op de site van de Associatie als op het Kennisplein. Ook heeft in januari 2020 een eerste Researchdag plaatsgevonden. Tijdens deze dag hebben meer dan 100 onderzoekers van de Academische Werkplaatsen uitgebreid kennis met elkaar gemaakt. Er zijn inmiddels meerdere gezamenlijke onderzoeken voorbereid en ook worden die op dit moment al uitgevoerd.

Wie participeren in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen?

  1. Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking – Tilburg University departement Tranzo
  2. Academische Werkplaats ’s-Heeren Loo-VU – Vrije Universiteit Amsterdam
  3. Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen - Radboud Universiteit Nijmegen
  4. Academische Werkplaats GOUD - Erasmus UMC
  5. Academische Werkplaats Bartiméus-VU – Vrije Universiteit Amsterdam
  6. Academische Werkplaats EMB– Rijkuniversiteit Groningen
  7. Landelijk Kenniscentrum LVB
  8. Ben Sajet Centrum – Universiteit van Amsterdam

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft een dagelijks bestuur, onder voorzitterschap van Prof. Petri Embregts (Tilburg University); het dagelijks bestuur bestaat verder uit Prof. Carlo Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam) en Prof. Geraline Leusink (Radboud Universiteit Nijmegen).

Lees hier meer over de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen op het Kennisplein en op de website van de Associatie.

Deel deze pagina via: