Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen werken aan betere zorg en ondersteuning voor jonge mensen met een LVB

Gepubliceerd op: 03-11-2018

Voor gemeenten vormen jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) binnen het sociale domein een grote uitdaging. Deze kwetsbare groep is vaak oververtegenwoordigd in probleemsituaties en tegelijkertijd zijn ze voor de gemeente moeilijk te bereiken.

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat zij zoveel mogelijk zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving?

Meer oog voor kwetsbare doelgroep

Sinds de decentralisatie van de zorg zijn er signalen dat mensen met een LVB moeilijk de weg kunnen vinden in zorg en ondersteuning, regelingen en voorzieningen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze kwetsbare groep, maar de eigen regie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid die zij van mensen met een licht verstandelijke beperking verwachten, is voor velen van hen teveel gevraagd. Daardoor vallen zij tussen wal en schip.

Kortdurend, praktijkgericht onderzoek

Door het verstrekken van subsidies voor kortdurend, praktijkgericht onderzoek stelt het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder gemeenten in staat om samen met onderzoeksinstellingen te onderzoeken welke vorm van zorg en ondersteuning waardevol is voor deze doelgroep en hoe dit aanbod zo toegankelijk mogelijk kan worden gemaakt. Het uiteindelijke streven is dat mensen met een licht verstandelijke beperking zoveel mogelijk zelfstandig meedoen in de samenleving. Maar dan wel met passende zorg en ondersteuning die deze zelfstandigheid versterkt en daarmee bijdraagt aan het voorkomen van (ernstige) problemen.

Sociaal netwerk versterken

Inmiddels zijn 11 projecten gehonoreerd, die gaan van onderzoek naar de beste manier om mensen met een licht verstandelijke beperking te helpen om zelf goed met geld om te gaan tot een studie naar het nut van een e-learning module voor betere herkenning en erkenning van deze doelgroep. In alle gevallen omvat de onderzoeksperiode maximaal zes maanden. Er wordt voornamelijk gekeken naar de effectiviteit van bestaande initiatieven.

Lees de rest van het artikel op de website van ZonMw

Deel deze pagina via:

Contactpersoon