Naar hoofdinhoud Naar footer

Subsidieoproep voor Gewoon Bijzonder in de gehandicaptensector

Gepubliceerd op: 13-03-2023

Om te zorgen dat de kwaliteit van zorg en leven van mensen met een beperking zo hoog mogelijk is, ontwikkelt het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder kennis. Dat doet Gewoon Bijzonder over de thema’s gezondheid, gedrag en participatie, zodat mensen met een beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving. Hiervoor is nu vanuit het programma een nieuwe subsidieoproep uitgegaan.

In de gehandicaptenzorg is een aantal effectieve methodieken en interventies ontwikkeld via wetenschappelijk onderzoek die ieder op hun eigen thema bijdragen aan betere zorg voor en kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Deze interventies worden nog niet altijd gebruikt in de dagelijkse praktijk, waardoor een kloof ontstaat tussen wat is ontwikkeld in onderzoek en wat wordt toegepast in de praktijk. De subsidieoproep richt zich voornamelijk op het toepassen c.q. implementeren van reeds ontwikkelde interventies (denk hierbij aan een aanpak, methode, programma, ondersteunings-, begeleidings- of behandelvorm, bepaalde tools of handreikingen) in gehandicaptenzorginstellingen.

Interventies

Het kan gaan om interventies die ontwikkeld zijn binnen het programma Gewoon Bijzonder, interventies die opgenomen zijn in de Databank Erkende Interventies van Vilans, of andere evidence based interventies die te vinden zijn op het Kennisplein Gehandicaptensector, bijvoorbeeld in de leidraden Ouderen in het Vizier, EMB in het vizier, NAH in het vizier of LVB en verslaving in het vizier.

Lees de subsidie oproep(indienen kon tot 18 april 2023)

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan