Naar hoofdinhoud Naar footer

Wat willen de politieke partijen met de gehandicaptenzorg

Gepubliceerd op: 16-11-2023

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november hebben verschillende organisaties de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen geanalyseerd. De belangrijkste vraag is: wat willen de politieke partijen met de gehandicaptenzorg en wat schrijven zij over (gehandicapten)zorg, mensen met een beperking en inclusie?

Politiek aan zet 

Nederland moet zich vóór 2030 ontwikkelen tot een samenleving waarin iedereen gewoon kan meedoen en een betekenisvol leven kan leiden, ongeacht beperking. Dat is onze Visie2030. We hebben als maatschappij nog een weg te gaan om deze ambitie waar te maken. De gehandicaptenzorg zet zich hier vol voor in, maar kan dit niet alleen. De politiek kan en moet hier de komende periode een verschil in maken. De Tweede Kamerverkiezingen zijn daarom van groot belang. 

Bestaanszekerheid en participatie staan hoog op de politieke agenda 

D66 geeft aan bestaanszekerheid van mensen met een beperking te willen beschermen en verbeteren, en de ChristenUnie pleit voor financiële zekerheid voor mensen met een beperking bij de overgang tussen dagbesteding, bijstand en werk.  

Ook blijken veel partijen plannen te hebben als het gaat om participatie. PvdA/GroenLinks wil bijvoorbeeld iedereen het recht geven om betekenisvol werk te doen, ‘ook als de arbeidsmarkt zogenaamd geen plek voor je heeft’. Hiertoe wil de partij de huidige Participatiewet vervangen voor een nieuwe Bestaanszekerheidwet. De BBB streeft ernaar mensen actief te koppelen aan passend werk. De SP wil dat er een CAO kom voor mensen met een beschutte werkplek, en de VVD wil ‘slimmer optreden’ bij de Participatiewet door niet alleen boetes, maar ook bijvoorbeeld cursussen op te leggen. De PvdD wil dat er voor mensen met een arbeidsbeperking een nieuw type sociale werkvoorziening komt, die zorgt voor betekenisvol werk.  

Arbeidsmarkt

Bijna alle partijen hebben aandacht voor de arbeidsmarktproblematiek in de zorg en doen voorstellen voor oplossingen. Daarbij horen het aantrekkelijker maken van werken in loondienst door terugdringen van administratieve lasten, meer waardering, meer inspraak en meer ontwikkelmogelijkheden. 

GL-PvdA, D66 en SGP willen meer loon voor zorgprofessionals

GroenLinks-PvdA, D66 en SGP willen de komende kabinetsperiode honderden miljoenen euro’s per jaar uittrekken voor hogere zorgsalarissen. GroenLinks-PvdA stelt voor 600 miljoen euro extra per jaar uit te geven aan zorgsalarissen. Dat zou vooral ten goede moeten komen aan de lagere- en middeninkomens. D66 denkt aan 500 miljoen euro extra en SGP zit op 200 miljoen euro. De overige partijen hebben geen plannen om meer te betalen. 

Financiële ondersteuning voor mantelzorgers

Veel partijen besteden aandacht aan zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Maar de oplossingen lopen erg uiteen. Zo wil GL-PvdA in de zorgwetten een aparte wet voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking. Daarentegen wil PVV voor deze groep één wet waarin alle zorg en ondersteuning wordt ondergebracht.

Verheugend is wel, dat veel partijen aandacht hebben voor mantelzorgers en hen willen ondersteunen in hun rol. Maar alleen Partij voor de Dieren, BBB, CU en D66 zijn ook ronduit voorstander van financiële compensatie van mantelzorgers. 

Wat zijn de plannen voor zorgtechnologie? 

D66

“Zorgorganisaties moeten de ruimte krijgen in hun begroting om te investeren in technologische hulpmiddelen."

BBB

“BBB is voorstander van een veilig en gecentraliseerd elektronisch cliëntendossier waar het eigendom, dragerschap en beheer in handen is van de cliënt."

ChristenUnie

“Slimme technologie die bewezen goed werkt in de thuissituatie wordt onderdeel van het dagelijkse leven en de zorgverlening." 

Lees meer

Deel deze pagina via: