Naar hoofdinhoud Naar footer

Wegwijzer ‘Praten over seks’ biedt handvatten en tips

Gepubliceerd op: 27-07-2022

Praten over seksualiteit en intimiteit hoort bij je werk als begeleider in de gehandicaptenzorg, dagbesteding en het onderwijs voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Seksuele vorming vraagt om een positieve en open houding en vertrouwdheid met het onderwerp. Maar de vraag: ‘Hoe praat ik met mijn cliënten over hun wensen met betrekking tot seksualiteit en relaties?’ lijkt voor sommige begeleiders in de gehandicaptenzorg nog steeds moeilijk. 

De nieuwe wegwijzer ‘Praten over seks’ is ontstaan om hen hierin te ondersteunen. Het bevat een richtinggevende verzameling aan kennis en praktische tips die simpel in te voegen zijn in de dagelijkse werkzaamheden. De wegwijzer geeft praktische handvatten voor begeleiders hoe zij met hun cliënten, hun verwanten en hun collega’s het gesprek aan kunnen gaan voor het hoogst haalbare niveau van seksuele gezondheid.

Contact tussen begeleider en cliënt centraal

Een groot verschil tussen de nieuwe wegwijzer ‘Praten over seks’ en de handreiking ‘Seksualiteit en seksueel misbruik’ is de groep voor wie we dit schrijven. Het contact tussen begeleider en cliënt staat nu centraal. De eerdere versie bevat een route die de leidinggevende meeneemt in het beschrijven van een visie en beleid en handvatten om deze vorm te geven in samenwerking met medewerkers en cliënten.

De nieuwe wegwijzer ‘Praten over seks’ is ontwikkeld voor begeleiders in de zorg, dagbesteding en het onderwijs voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Zij hebben direct contact met cliënten en hun familie. Zij ondersteunen hen op verschillende leefgebieden. En ze verhelderen de vraag van de cliënt. Zo ook op het gebied van seksualiteit en relaties. De wegwijzer biedt handvatten en tips hoe je dat kunt doen.

Deel deze pagina via: