Naar hoofdinhoud Naar footer

Carlo Schuengel over Netwerk Samen Kunnen Kiezen

Gepubliceerd op: 12-11-2020

Wij mensen bloeien op bij het maken van eigen keuzes. Netwerk Samen Kunnen Kiezen wil meer autonomie voor mensen met een verstandelijke beperking. Projectleider Carlo Schuengel licht zijn eigen motivatie voor het onderzoek toe.

Waarom doe je mee aan Netwerk Samen Kunnen Kiezen?

Omdat heel veel vragen in de samenleving en in de zorg te maken hebben met zelfbepaling. Mensen lijken op te bloeien als ze ruimte krijgen om autonomie, verbondenheid en competentie te ervaren. Belangrijke vragen zijn: 

Kunnen we de kernbehoeften van mensen met beperkingen beter in kaart brengen en zorg en ondersteuning daarop baseren? 

Als we beter leren luisteren naar wat jonge mensen met beperkingen willen in het leven, kunnen we hen dan ook beter helpen om daar naartoe te groeien? Op deze manieren dragen we bij aan groei en ontplooiing; voor een pedagoog de mooiste onderwerpen om mee bezig te mogen zijn.

Wat ga je doen om je doel te bereiken?

Zoveel mogelijk de jonge mensen die binnen ons project werken ondersteuning geven, zodat hun motivatie en energie omgezet kunnen worden in mooie resultaten voor het veld. Daarnaast wil ik ook graag veel kunnen nadenken. Zelfbepaling is immers een abstract onderwerp en op vele manieren in te vullen. We moeten een manier vinden die voor mensen met beperkingen en hun verwanten het meeste oplevert.

Wanneer ben je tevreden?

We kunnen pas echt tevreden zijn als zorgprofessionals in staat zijn om de zelfbepaling van mensen met beperkingen en hun verwanten te ondersteunen. Ik zal met name heel blij zijn als we hebben kunnen aantonen dat moeilijk verstaanbaar gedrag of ander problematisch gedrag vermindert als mensen met beperkingen meer in staat zijn om de richting in hun leven te bepalen. Mogelijk krijgen we daarmee het lek boven en kunnen we eindelijk af van zorg die gericht is op beheersing en inperking.

Welke tip heb je voor de zorgprofessional?

Beschouw de motivatie van je cliënten niet als een gegeven, maar als iets dat je kunt beïnvloeden door aandacht te besteden aan hun basisbehoeften, aan autonomie, verbondenheid en competentie.

Bekijk ook het interview met mede-projectleider Petri Embregts

Netwerk Samen Kunnen Kiezen

Netwerk Samen Kunnen Kiezen is een project binnen het programma Gewoon Bijzonder. Het project wil de autonomie voor mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. Zodat mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag, en hun naasten, meer hun eigen keuzes kunnen maken en daar tevredener over zijn. Lees meer over dit project

Deel deze pagina via: