Naar hoofdinhoud Naar footer

Petri Embregts over Netwerk Samen Kunnen Kiezen

Voor Petri Embregts staan in haar onderzoek twee woorden centraal: verbinding en kracht. Zij is projectleider van het Netwerk Samen Kunnen Kiezen en vertelt in dit interview meer over doelen en ambitie.

Waarom doe je mee aan dit project?

Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen biedt een unieke kans om echt samen te werken. Om samen over grenzen te kijken van ervarings-, professionele en wetenschappelijk kennis en na te gaan hoe de zelfbepaling van mensen met een beperking kan worden gestimuleerd. Vooral het open karakter van het netwerk is waardevol, waarbij we vanaf het begin nauw samenwerken met zowel cliëntenorganisaties, zorgorganisaties en het onderwijs. Om door ons ontwikkelde kennis ook daadwerkelijk te laten landen in de praktijk.

Wat ga je doen om je doel te bereiken?

Voor mij staan twee woorden centraal: verbinding en kracht. In verbinding met mensen met een verstandelijke beperking zelf en hun verwanten, met professionals die hen ondersteunen en met onderzoekers gaan we na wat ieders kracht is. Hiervoor werken we op projectniveau nauw samen. We luisteren naar de verhalen, stimuleren de expertise van deelnemers en gaan regelmatig met alle betrokkenen in gesprek. We werken oprecht en complementair, dat maakt groei en ontwikkeling van alle deelnemers mogelijk.

Wanneer ben je tevreden?

Als we de inspiratie en motivatie die ik bij alle betrokkenen ervaar vast kunnen houden. En als we de ‘drive’ kunnen vasthouden om -met de financiering vanuit ZonMw als belangrijke impuls- vanuit het Netwerk Samen Kunnen Kiezen een blijvende bijdrage te leveren aan een samenleving waarin ieder mens écht wordt gezien en kansen krijgt om te participeren.

Welke tip heb je voor zorgprofessionals?

Word je bewust van de belangrijke, professionele (ervarings)kennis waar je over beschikt en deel deze met onderzoekers, mensen met een verstandelijke beperking, verwanten en andere professionals. Om zo samen bij te dragen aan kwaliteit van zorg en ondersteuning. Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen is hiertoe een uitgelezen plek!

Bekijk ook het interview met mede-projectleider Carlo Schuengel

Over Netwerk Samen Kunnen Kiezen

Netwerk Samen Kunnen Kiezen is een project binnen het programma Gewoon Bijzonder. Het project wil de autonomie voor mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. Zodat mensen met een verstandelijke beperking en een intensieve zorgvraag, en hun naasten, meer hun eigen keuzes kunnen maken en daar tevredener over zijn. 

Lees meer over dit project

Meer informatie:

Deel deze pagina via: