Naar hoofdinhoud Naar footer

Interview Aly Waninge

Aly Waninge is projectleider van het Gewoon Bijzonder project Ondersteunen gezonde leeftstijl van mensen met een verstandelijke beperking. In dit interview stellen we haar 4 vragen over haar persoonlijke ambities. Ook vragen we haar naar de haar ervaringen met de Kenniscirkel.

Persoonlijke ambities

Waarom doe je mee aan dit project?

Gezond leven vormt een uitdaging voor mensen met een verstandelijke beperking en hun sociale en professionele omgeving. Terwijl gezond leven juist veel oplevert: je bent en blijft gezonder en je voelt je beter. En als je gezond bent, kun je beter meedoen met allerlei activiteiten en tijdens je dagelijkse bezigheden.

Dat blijkt uit onderzoek, maar ik merk dit zeker ook tijdens mijn werk als fysiotherapeut bij Koninklijke Visio De Brink. Ik ben daarom erg blij dat dit project de voorwaarden gaat verbeteren voor mensen met een beperking, om gezond te kunnen leven. Daarom doe ik graag mee aan dit project.

Wat ga je doen om je doel te bereiken?

We gaan binnen ons project een gezondheidsbevorderende omgeving inrichten, samen met mensen met een beperking, hun verwanten, professionals van 19 deelnemende zorgorganisaties, studenten en onderzoekers. In de voorbereiding van het project hebben we samen met de praktijkorganisaties én de onderzoekspartners nauwkeurig bekeken welke voorwaarden in de omgeving kunnen verbeteren.

Vanuit Nijmegen richten we ons op de fysieke omgeving, zoals de inrichting van gebouwen, terreinen en voedingsaanbod. We maken een omgevingsscan om te beoordelen hoe gezond de omgeving is ingericht en waar verbetering mogelijk is.

Vanuit Groningen richten we ons op de professionele omgeving. We ontwikkelen een leertraject zodat professionele begeleiders kunnen leren wat ze nodig hebben om mensen met een beperking te begeleiden richting een gezond leven.

Wanneer ben je tevreden?

Als we met elkaar een wetenschappelijk en praktisch goed onderbouwde omgevingsscan en leertraject hebben kunnen ontwerpen, die beide in de praktijk goed werkbaar blijken te zijn. En als we met dit grote netwerk op een goede manier samenwerken en deze samenwerking kunnen voortzetten.

Welke tip heb je voor zorgprofessionals?

Ik hoop van harte dat zorgprofessionals al hun kennis en know how willen inbrengen in dit project en dat we zo samen met alle andere deelnemers tot twee mooie producten kunnen komen. En dat meedoen aan dit project ook een positieve en nieuwe impuls geeft aan alle mooie initiatieven die zorgprofessionals al uitvoeren in Nederland. Ik nodig hierbij alle zorgprofessionals dan ook uit om hun kennis en ervaring uit te wisselen binnen alle communicatieplatforms die we hebben ingericht, bijvoorbeeld via Facebook.

Vragen Kenniscirkel

Om onderzoek nuttig te laten zijn en impact te laten hebben werken de onderzoekers van Gewoon Bijzonder volgens de Kenniscirkel (pdf). Maar hoe gaat dat in de praktijk?

Welk kennisproduct wil je opleveren en waarom?

We gaan eerst onderzoeken wat mensen met een beperking nodig hebben in de fysieke omgeving om gezond te kunnen leven, zoals de inrichting van gebouwen, terreinen en voedingsaanbod. Met deze kennis ontwikkelen we een omgevingscan om te beoordelen hoe gezond de omgeving is ingericht en waar verbetering mogelijk is.

We onderzoeken ten tweede wat mensen met een beperking nodig hebben van hun professionele begeleiders om gezond te kunnen leven én wat begeleiders zelf denken nodig te hebben aan kennis en voorwaarden om dit te kunnen bieden. We ontwikkelen een leertraject zodat professionele begeleiders kunnen leren wat ze nodig hebben om mensen met een beperking te begeleiden richting een gezond leven.

Op welke manier heb je de vraag voor je project opgehaald?

In de voorbereiding van het project hebben we samen met de praktijkorganisaties én de onderzoekspartners nauwkeurig bekeken welke voorwaarden in de omgeving kunnen verbeteren, zodat mensen met een beperking gezond kunnen leven. Mensen met een beperking hebben meegedacht over de aanvraag, evenals zorgprofessionals en onderzoekers.

Omdat we dit onderzoek uitvoeren met alle universiteiten en een hogeschool die zich bezig houden met onderzoek op het gebied van gezond leven van mensen met een verstandelijke beperking, sluit de vraag van dit project nauw aan bij de huidige kennis hierover. We gaan binnen ons project een gezondheidsbevorderende omgeving inrichten, samen met mensen met een beperking, hun verwanten, professionals van 19 deelnemende zorgorganisaties, studenten en onderzoekers.

Hoe zorg je dat professionals op de hoogte zijn van je resultaten?

Door een mix van allerlei communicatie manieren en via allerlei kanalen: zo sturen we regelmatig factsheets rond, we plaatsen nieuws op de Facebookpagina, op de projectpagina op het Kennisplein Gehandicaptensector en op de websites van de aangesloten organisaties, via een bestaande LinkedIn groep. Maar we geven ook informatie via bestaande mailgroepen van de bestaande netwerken en via bijeenkomsten. Dit hele communicatieplan is gekoppeld aan events die door het jaar heen plaatsvinden en staat beschreven in een contentkalender.

Wie is de gebruiker van je kennisproduct en hoe zorg je ervoor dat het in de praktijk gebruikt gaat worden?

Zorgorganisaties, mensen met een verstandelijke beperking, onderwijs, begeleiders van mensen met een beperking. Via het uitgebreide netwerk van zorgorganisaties, kennispartners en WO/HBO/MBO.

Meer informatie 

  • Factsheet 1: Aanpak onderzoek De Krachten Gebundeld!
  • Factsheet 2: Informatie verzamelen en samenwerking met co-onderzoekers
  • Factsheet 3: Kijkje in de keuken van het project Gezonde leefomgeving
  • Factsheet 4: Eerste uitkomsten van het project Gezonde leefomgeving
  • Factsheet 5: Vier woon- en dagbesteding locaties aan de slag met vragenlijst en cursus
  • Factsheet 7: Overzicht van resultaten
  • Informatie ZonMw

Downloads

Deel deze pagina via: