Toon zoekbalkToon menu

Rick Brink ontvangt 1e exemplaar FWG Trendrapport Gehandicaptenzorg 21/03/2022

In het FWG Trendrapport staat de gehandicaptenzorg centraal, afgezet tegen een brede analyse van de hele zorgsector en de maatschappij. Het lijkt erop dat men met gemak mensen búiten de maatschappij plaatst en 'de zorg induwt'. Dat bracht de stichting FWG ertoe opnieuw de vraag te stellen: wat is gehandicaptenzorg? Maar ook: wanneer ben je beperkt of gehandicapt? En: wat is dan de maatschappij? Het trendrapport werd overhandigd aan Rick Brink, adviseur inclusie en voormalig minister van Gehandicaptenzaken.

Het FWG Trendrapport Gehandicaptenzorg met de titel 'De maatschappij, dat zijn zij' geeft een overzicht van de meest richtinggevende trends en ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Zoals nieuw woonaanbod dat past bij de levensfase van de cliënt, groene initiatieven en technologie om de zelfstandigheid van mensen te vergroten. 

Rick Brink: 'Voor mij is de rode draad: duurzaamheid van gebouwen, de duurzaamheid op het vinden van antwoorden op zorgvragen en het duurzaam inzetbaar houden van personeel.'

Wat is gehandicaptenzorg?

De onderzoekers constateren dat ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg plaatsvinden in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt, waardoor een groeiende groep niet meer mee kan doen. Dit geldt volgens de onderzoekers vooral voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Daardoor neemt het aantal zorgvragen in de gehandicaptenzorg toe. Dit roept vragen op: wat is de rol en reikwijdte van de gehandicaptenzorg? En waar draagt de maatschappij verantwoordelijkheid? 

Wat is de maatschappij?

Met de titel van het rapport, ‘De maatschappij, dat zijn zij’, willen de onderzoekers uitlichten dat het onderscheid tussen ‘de maatschappij’ en de gehandicaptenzorg er feitelijk niet is. De steeds sneller wordende maatschappij heeft de gehandicaptenzorg juist hard nodig, bijvoorbeeld als het gaat om diversiteit en inclusie. Kortom: de gehandicaptenzorg als spiegel en gids. 
 

"Het is belangrijk dat iedereen kennis neemt van het rapport. Omdat het goed de trends weergeeft die ik ook om mij heen zie, in de levens van mensen met een beperking."

Download het rapport

Het FWG Trendrapport Gehandicaptenzorg maakt deel uit van een reeks rapporten waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen per zorgbranche worden behandeld. Eerder verscheen het trendrapport over de VVT. Het volgende trendrapport van FWG beschrijft de ggz en verschijnt naar verwachting eind 2022. Het FWG Trendrapport Gehandicaptenzorg is kosteloos te bestellen of te downloaden via de website van FWG (klik hier).

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.