Toon zoekbalkToon menu

Samen werken in de wijk

Beter omgaan met verward gedrag

Mensen met autisme (ASS), niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een licht verstandelijke beperking (LVB) kunnen verward gedrag vertonen en zo overlast geven in hun omgeving. Begripvol omgaan met dit gedrag helpt. Om professionals hierbij te ondersteunen hebben MEE NL en Vilans verschillende persona’s beschreven.

Autisme verward gedragBij verward gedrag denken professionals al snel aan psychiatrische problematiek. Toch hebben ook mensen met ASS, NAH of een LVB een verhoogd risico op verward gedrag. Jordy is iemand met een LVB en één van de persona’s. Hij vertelt: ‘Mijn baas begon te dreigen met ontslag, maar ik laat me niet bedreigen. Ik heb hem verrot gescholden en ik ben vertrokken. Hun probleem.’

Wat Jordy moeilijk vindt

Jordy loopt steeds vast in zijn werk omdat hij niet kan voldoen aan de eisen die aan hem gesteld worden. Bij de HEMA moest hij lezen en rekenen, bij McDonald’s was de tijdsdruk te zwaar. Hij wil niet toegeven dat sommige baantjes te hoog gegrepen zijn. Hij verbergt dit door te bluffen en de schuld bij anderen te leggen. Zelfreflectie kan moeilijk zijn voor mensen met LVB.

Andere benadering

Begrijpen waarom Jordy zich zo gedraagt, leidt tot meer begrip. Toch worden mensen met NAH, ASS en LVB vaak niet goed behandeld omdat ze niet herkend worden. Dit zorgt voor een verergering van het verwarde gedrag. Zo is het voor mensen met NAH die overgevoelig zijn voor geluid- en lichtprikkels belangrijk dat de prikkels beperkt worden. Woordspelingen die als grapje bedoeld zijn om de spanning te doorbreken kunnen verkeerd begrepen worden omdat iemand met autisme de taal letterlijk neemt. En iemand met een LVB vindt de taal vaak te ingewikkeld. 

Signalen herkennen

Het is dan ook belangrijk dat professionals uit het veiligheids-, sociale- en zorgdomein (zoals politie, baliemedewerkers bij de gemeente of beveiligers) tijdig herkennen dat iemand als Jordy een LVB heeft. Door de signalen te herkennen, kunnen ze de afweging maken of de persoon die onbegrepen gedrag vertoont wellicht een andere benadering vraagt dan andere burgers.

Bekijk de drie persona’s met verward gedrag

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op het Kennisplein Gehandicaptensector? Lees dan eerst de spelregels door.